سروستان

سروستان
  27
  میانگین پخش
  612
  تعداد پخش
  6
  دنبال کننده

  سروستان

  سروستان
  27
  میانگین پخش
  612
  تعداد پخش
  6
  دنبال کننده

  سروستان بیست و دوم (فصل دوم، بخش دوازدهم)با اشعاری از: سعدی و حسین منزویو همراهی: عفت امانی، سجاد سرگلی مجری: تلناز سکزتدوین: مصطفی صالحی‌نژادطراح: علیرضا طیبیتهیه‌کننده: آذین شهریاری فرد با...

  سروستان بیس...

  11:47
  • 6

  • 1 ماه پیش
  11:47
  سروستان بیست و یکم (فصل دوم، بخش یازدهم):با اشعاری از مولانا و خلیل‌الله خلیلیو همراهی: دکتر حمید حسنی، آقای منوچهر فرادیس مجری: تلناز سکزتدوین: مصطفی صالحی‌نژادطراح: علیرضا طیبیتهیه‌کننده: آذین ...

  سروستان بیس...

  09:08
  • 3

  • 1 ماه پیش
  09:08
  سروستان بیستم (فصل دوم، بخش دهم)با اشعاری از حافظ و آقای شاه‌منصور شاه‌میرزاو همراهی: دکتر محمدرضا رضوی، استاد شاه‌منصور شاه‌میرزا مجری: تلناز سکزتدوین: مصطفی صالحی‌نژادطراح: علیرضا طیبیتهیه‌کنند...

  سروستان بیس...

  11:11
  • 5

  • 1 ماه پیش
  11:11
  سروستان نوزدهم (فصل دوم، بخش نهم)با اشعاری از سعدی و محمدرضا شفیعی کدکنیو همراهی: دکتر علی شیوا، دکتر فاطمه فرهودی‌پور مجری: تلناز سکزتدوین: مصطفی صالحی‌نژادطراح: علیرضا طیبیتهیه‌کننده: آذین شهری...

  سروستان نوز...

  11:01
  • 2

  • 1 ماه پیش
  11:01
  • 14

  • 1 ماه پیش
  سروستان هجدهم (فصل دوم، بخش هشتم)با با اشعاری از مولانا و قیصر امین‌پورو همراهی: دکتر حمید حسنی، خانم فتّانه نادری مجری: تلناز سکزتدوین: مصطفی صالحی‌نژادطراح: علیرضا طیبیتهیه‌کننده: آذین شهریاری ...

  سروستان هجد...

  08:37
  • 14

  • 1 ماه پیش
  08:37
  سروستان هفدهم (فصل دوم، بخش هفتم)با اشعاری از سعدی و مهدی اخوان ثالثو همراهی: غلامرضا طریقی، خانم عفّت امانی مجری: تلناز سکزتدوین: مصطفی صالحی‌نژادطراح: علیرضا طیبیتهیه‌کننده: آذین شهریاری فرد&nb...

  سروستان هفد...

  10:11
  • 5

  • 1 ماه پیش
  10:11
  سروستان شانزدهم (فصل دوم، بخش ششم):با اشعاری از مولانا و عفیف باختریو همراهی: دکتر علی شیوا، آقای منوچهر فرادیس مجری: تلناز سکزتدوین: مصطفی صالحی‌نژادطراح: علیرضا طیبیتهیه‌کننده: آذین شهریاری فرد...

  سروستان شان...

  10:29
  • 3

  • 1 ماه پیش
  10:29
  سروستان پانزدهم (فصل دوم، بخش پنجم)با اشعاری از ازرقی هروی و شاه‌منصور شاه‌میرزاو همراهی: استاد علی بهرامیان، استاد شاه‌منصور شاه‌میرزا مجری: تلناز سکزتدوین: مصطفی صالحی‌نژادطراح: علیرضا طیبیتهیه...

  سروستان پان...

  10:02
  • 5

  • 1 ماه پیش
  10:02
  سروستان چهاردهم (فصل دوم، بخش چهارم):با اشعاری از حافظ و سیمین بهبهانیو همراهی: استاد جویا جهانبخش، دکتر مجتبی حسینیمجری: تلناز سکزتدوین: مصطفی صالحی‌نژادطراح: علیرضا طیبیتهیه‌کننده: آذین شهریاری فرد&...

  سروستان چها...

  10:23
  • 8

  • 1 ماه پیش
  10:23
  سروستان سیزدهم (فصل دوم، بخش سوم)با اشعاری از حافظ و امیرهوشنگ ابتهاج (سایه)و همراهی: استاد بهاءالدین خرمشاهی، خانم فتّانه نادری مجری: تلناز سکزتدوین: مصطفی صالحی‌نژادطراح: علیرضا طیبیتهیه‌کننده:...

  سروستان سیز...

  11:55
  • 6

  • 1 ماه پیش
  11:55
  سروستان دوازدهم (فصل دوم، بخش دوم)با اشعاری از سعدی و شاملوو همراهی: دکتر محمود عابدی، استاد موسی اسوارمجری: تلناز سکزتدوین: مصطفی صالحی‌نژادطراح: علیرضا طیبیتهیه‌کننده: آذین شهریاری فرد با همکار...

  سروستان دوا...

  12:39
  • 12

  • 1 ماه پیش
  12:39
  سروستان یازدهم (فصل دوم، بخش اول)با گفتارهایی از: دکتر ژاله آموزگار، استاد علی بهرامیان، استاد جویا جهانبخشداستان‌خوانی: استاد هوشنگ مرادی کرمانی مجری: تلناز سکزتدوین: مصطفی صالحی‌نژادطراح: علیرض...

  سروستان یازدهم (فصل دوم، بخش اول)

  51:45
  • 20

  • 2 ماه پیش
  51:45
  • 42

  • 3 ماه پیش
  با یادی از استاد مهدی آذریزدی همکاران این قسمت: محمدرضا رضوی، بهشته سلامت، منوچهر فرادیس، فتّانه نادری، آیسان نظرمحمدیبا گفتارهایی از: استاد هوشنگ مرادی کرمانی، دکتر حسن حبیبی.مجری: تلناز سکزتدوی...

  با یادی از استاد مهدی ...

  51:44
  • 42

  • 3 ماه پیش
  51:44
  • 43

  • 3 ماه پیش
  با یادی از دکتر غلامحسین یوسفی  همکاران این قسمت: آیسان نظرمحمدی، حمید حسنی، علی شیوا، عفت امانیمجری: تلناز سکزتدوین: مصطفی صالحی‌نژادطراح: علیرضا طیبیتهیه‌کننده: آذین شهریاری فرد با هم...

  با یادی از دکتر غلامحس...

  33:26
  • 43

  • 3 ماه پیش
  33:26
  • 49

  • 4 ماه پیش
  همکاران این قسمت: محمدرضا رضوی، بهشته سلامت، منوچهر فرادیس، فتّانه نادری، آیسان نظرمحمدیبا گفتارهایی از: دکتر علی‌اشرف صادقی، دکتر فتح‌الله مجتبائی، استاد کامران فانی، دکتر محمدسرور مولایی، دکتر رضا م...

  همکاران این قسمت: محمد...

  01:09:08
  • 49

  • 4 ماه پیش
  01:09:08
  • 77

  • 4 ماه پیش
  همکاران این قسمت: حمید حسنی، علی شیوا، عفت امانیمجری: تلناز سکزتدوین: مصطفی صالحی‌نژادطراح: علیرضا طیبیتهیه‌کننده: آذین شهریاری فردبا همکاری روابط‌عمومی فرهنگستان زبان و ادب فارسیقطعات موسیقی پخش‌شده ...

  همکاران این قسمت: حمید حسنی، علی شیوا، عفت امان...

  37:17
  • 77

  • 4 ماه پیش
  37:17
  با گفتارهایی از: دکتر ژاله آموزگار، دکتر محمد جعفری قنواتی، جویا جهانبخش، عفّت امانی.حافظ‌خوانی: استاد فتح‌الله مجتباییسعدی‌خوانی: غلامرضا طریقیمجری: تلناز سکز، پوریا سکزتدوین: مصطفی صالحی‌نژادطراح: ع...

  با گفتارهایی از: دکتر ژاله آموزگار، دکتر محمد ج...

  01:14:47
  • 55

  • 4 ماه پیش
  01:14:47
  • 35

  • 5 ماه پیش
  همکاران این قسمت: محمدرضا رضوی، بهشته سلامت، منوچهر فرادیس، فتّانه نادری، آیسان نظرمحمدیبا گفتارهایی از: شادروان استاد سلیم نیساری، استاد محمدعلی موحد، دکتر علی‌اشرف صادقی، دکتر ژاله آموزگار، دکتر مهر...

  همکاران این قسمت: محمد...

  46:15
  • 35

  • 5 ماه پیش
  46:15
  • 56

  • 5 ماه پیش
  همکاران این قسمت: آیسان نظرمحمدی، مریم آموسا، حمید حسنی، علی شیوا، عفت امانیمجری: تلناز سکزتدوین: مصطفی صالحی‌نژادطراح: علیرضا طیبیتهیه‌کننده: آذین شهریاری فردبا همکاری روابط‌عمومی فرهنگستان زبان و اد...

  همکاران این قسمت: آیسان نظرمحمدی، مریم آموسا، ح...

  47:19
  • 56

  • 5 ماه پیش
  47:19
  • 12

  • 5 ماه پیش
  همکاران این قسمت: محمدرضا رضوی، بهشته سلامت، منوچهر فرادیس، فتّانه نادری، آیسان نظرمحمدیبا گفتارهایی از: شادروان دکتر یدالله ثمره، دکتر غلامعلی حدادعادل، دکتر مهدی محققمجری: تلناز سکزتدوین: مصطفی صالح...

  همکاران این قسمت: محمدرضا رضوی، بهشته سلامت، من...

  52:59
  • 12

  • 5 ماه پیش
  52:59
  • 19

  • 6 ماه پیش
  همکاران این قسمت: آیسان نظرمحمدی، مریم آموسا، علی شیوا، عفت امانیمجری: تلناز سکزتدوین: مصطفی صالحی‌نژادطراح: علیرضا طیبیتهیه‌کننده: آذین شهریاری فردبا همکاری روابط‌عمومی فرهنگستان زبان و ادب فارسیقطعا...

  همکاران این قسمت: آیسان نظرمحمدی، مریم آموسا، ع...

  35:25
  • 19

  • 6 ماه پیش
  35:25
  • 47

  • 7 ماه پیش
  همکاران این قسمت: محمدرضا رضوی، بهشته سلامت، منوچهر فرادیس، فتّانه نادریبا گفتارهایی از: استاد کامران فانی، دکتر نصرالله پورجوادی، دکتر غلامعلی حداد عادل، شادروان دکتر یدالله ثمره، و استاد هوشنگ مرادی...

  همکاران این قسمت: محمد...

  43:26
  • 47

  • 7 ماه پیش
  43:26
  • 88

  • 7 ماه پیش
  همکاران این قسمت: آیسان نظرمحمدی، مریم آموسا، فرهاد قربان‌زاده، علی شیوا، عفت امانیمجری: تلناز سکزتدوین: مصطفی صالحی‌نژادبا همکاری روابط‌عمومی فرهنگستان زبان و ادب فارسیقطعات موسیقی پخش‌شده در این قسم...

  همکاران این قسمت: آیسا...

  35:17
  • 88

  • 7 ماه پیش
  35:17
  shenoto-ads
  shenoto-ads