سالمندی سالم

سالمندی سالم
  14
  میانگین پخش
  14
  تعداد پخش
  0
  دنبال کننده
  در مقدمه این اپیزود ابتدا به رشد سالمندی در ایران و جهان اشاره شده و آمارهای مربوط به آن آورده شده است. در ادامه به معرفی رویکرد جامعه‌محور و لزوم استفاده از این رویکردها توضیح داده شده است....

  در مقدمه این اپیزود ابتدا به رشد سالمندی در ایر...

  09:07
  • 14

  • 1 سال پیش
  09:07
  shenoto-ads
  shenoto-ads