سالمندی سالم

سالمندی سالم
  6
  میانگین پخش
  6
  تعداد پخش
  0
  دنبال کننده

  سالمندی سالم

  سالمندی سالم
  6
  میانگین پخش
  6
  تعداد پخش
  0
  دنبال کننده

  در مقدمه این اپیزود ابتدا به رشد سالمندی در ایران و جهان اشاره شده و آمارهای مربوط به آن آورده شده است. در ادامه به معرفی رویکرد جامعه‌محور و لزوم استفاده از این رویکردها توضیح داده شده است.

  در مقدمه این اپیزود ابتدا به رشد سالمندی در ایر...

  09:07
  • 6

  • 3 ماه پیش
  09:07
  shenoto-ads
  shenoto-ads