مدیریت فروش

فربد طهرانی
30
میانگین پخش
30
تعداد پخش
4
دنبال کننده

مدیریت فروش

فربد طهرانی
30
میانگین پخش
30
تعداد پخش
4
دنبال کننده

در این فایل شما با زیر ساختهای رهبری آشنا می شوید استانداردهای مدیریت فروشویژگیهای مدیر فروشصفات مدیر فروش...

در این فایل شما با زیر ساختهای رهبری آشنا می شو...

52:07
  • 30

  • 9 ماه پیش
52:07
shenoto-ads
shenoto-ads