پادکست صحیفه سجادیه

hossein mokhtari
75
میانگین پخش
523
تعداد پخش
13
دنبال کننده

پادکست صحیفه سجادیه

hossein mokhtari
75
میانگین پخش
523
تعداد پخش
13
دنبال کننده

"صحیفه" یک مجموعه پادکست کوتاه است که توسط کانون قرآن و عترت دانشگاه بوعلی سینا تهیه شده است. در این مجموعه, ترجمه ی روان و دل نشین دعاهای صحیفه ی سجادیه توسط گویندگان برتر دانشگاه بوعلی سینا خوانده ...
"صحیفه" یک مجموعه پادکست کوتاه است که توسط کانون ق...
13:18
 • 66

 • 3 سال پیش
13:18
"صحیفه" یک مجموعه پادکست کوتاه است که توسط کانون قرآن و عترت دانشگاه بوعلی سینا تهیه شده است. در این مجموعه, ترجمه ی روان و دل نشین دعاهای صحیفه ی سجادیه توسط گویندگان برتر دانشگاه بوعلی سینا خوانده ...
"صحیفه" یک مجموعه پادکست کوتاه است که توسط کانون ق...
12:37
 • 40

 • 4 سال پیش
12:37
"صحیفه" یک مجموعه پادکست کوتاه است که توسط کانون قرآن و عترت دانشگاه بوعلی سینا تهیه شده است. در این مجموعه, ترجمه ی روان و دل نشین دعاهای صحیفه ی سجادیه توسط گویندگان برتر دانشگاه بوعلی سینا خوانده ...
"صحیفه" یک مجموعه پادکست کوتاه است که توسط کانون ق...
10:21
 • 41

 • 4 سال پیش
10:21
"صحیفه" یک مجموعه پادکست کوتاه است که توسط کانون قرآن و عترت دانشگاه بوعلی سینا تهیه شده است. در این مجموعه, ترجمه ی روان و دل نشین دعاهای صحیفه ی سجادیه توسط گویندگان برتر دانشگاه بوعلی سینا خوانده ...
"صحیفه" یک مجموعه پادکست کوتاه است که توسط کانون ق...
12:31
 • 39

 • 4 سال پیش
12:31
"صحیفه" یک مجموعه پادکست کوتاه است که توسط کانون قرآن و عترت دانشگاه بوعلی سینا تهیه شده است. در این مجموعه, ترجمه ی روان و دل نشین دعاهای صحیفه ی سجادیه توسط گویندگان برتر دانشگاه بوعلی سینا خوانده ...
"صحیفه" یک مجموعه پادکست کوتاه است که توسط کانون ق...
08:28
 • 63

 • 4 سال پیش
08:28
"صحیفه" یک مجموعه پادکست کوتاه است که توسط کانون قرآن و عترت دانشگاه بوعلی سینا تهیه شده است. در این مجموعه, ترجمه ی روان و دل نشین دعاهای صحیفه ی سجادیه توسط گویندگان برتر دانشگاه بوعلی سینا خوانده ...
"صحیفه" یک مجموعه پادکست کوتاه است که توسط کانون ق...
10:16
 • 85

 • 4 سال پیش
10:16
"صحیفه" یک مجموعه پادکست کوتاه است که توسط کانون قرآن و عترت دانشگاه بوعلی سینا تهیه شده است. در این مجموعه, ترجمه ی روان و دل نشین دعاهای صحیفه ی سجادیه توسط گویندگان برتر دانشگاه بوعلی سینا خوانده ...
"صحیفه" یک مجموعه پادکست کوتاه است که توسط کانون ق...
10:12
 • 189

 • 4 سال پیش
10:12
shenoto-ads
shenoto-ads