رس پاد | raspad

رس پاد
0
میانگین پخش
0
تعداد پخش
1
دنبال کننده
پادکست حقوقی شرط ذخیره مالکیت یکی از روش های تضمین قراردادی است که طی آن فروشنده مالکیت را تا زمان پرداخت کامل ثمن نزد خویش نگه می دارد و منتقل نمی نماید کاری موسسه آموزشی حقوقی رس داد ...

پادکست حقوقی شرط ذخیره مالکیت

10:41
  • 0

  • 4 ماه پیش
10:41
  • 0

  • 4 ماه پیش
پادکست حقوقی با موضوع ضمان درک و مطالبه خسارت روز به علت بطلان معامله ناشی از مال غیر بودن (مستحق للغیر ) کاری موسسه آموزشی حقوقی رس داد ...

پادکست حقوقی با موضوع ضمان درک و مطالبه خسارت ر...

07:46
  • 0

  • 4 ماه پیش
07:46
shenoto-ads
shenoto-ads