Ramin Fotovat

Ramin Fotovat
  89
  میانگین پخش
  4.0K
  تعداد پخش
  74
  دنبال کننده

  Ramin Fotovat

  Ramin Fotovat
  89
  میانگین پخش
  4.0K
  تعداد پخش
  74
  دنبال کننده

  در قسمت چهل و هشتم این پادکست، از یارکشی شهرداری تا شکایت از اتحادیه استارتاپ‌ها را بشنوید!...
  در قسمت چهل و هشتم این پادکست، از یارکشی شهرداری ت...
  04:46
  • 123

  • 4 سال پیش
  04:46
  پادکست استارتاپ 360 با اجرای رامین فتوت هر هفته جمعه‌ها منتشر می‌شود. این پادکست تازه‌ترین تحولات استارتاپی و تکنولوژی هفته در ایران را دنبال می‌کند. در قسمت چهل و هفتم این پادکست، از بورسیه تحصیلی تپ...
  پادکست استارتاپ 360 با اجرای رامین فتوت هر هفته جم...
  03:26
  • 201

  • 4 سال پیش
  03:26
  پادکست استارتاپ 360 با اجرای رامین فتوت هر هفته جمعه‌ها منتشر می‌شود. این پادکست تازه‌ترین تحولات استارتاپی و تکنولوژی هفته در ایران را دنبال می‌کند. در قسمت چهل و ششم این پادکست، از بهشت تاکسی‌های ای...
  پادکست استارتاپ 360 با اجرای رامین فتوت هر هفته جم...
  04:37
  • 111

  • 4 سال پیش
  04:37
  پادکست استارتاپ 360 با اجرای رامین فتوت هر هفته جمعه‌ها منتشر می‌شود. این پادکست تازه‌ترین تحولات استارتاپی و تکنولوژی هفته در ایران را دنبال می‌کند. در قسمت چهل و پنجم این پادکست، از مسیر آزادی اسنپ ...
  پادکست استارتاپ 360 با اجرای رامین فتوت هر هفته جم...
  04:13
  • 259

  • 4 سال پیش
  04:13
  پادکست استارتاپ 360 با اجرای رامین فتوت هر هفته جمعه‌ها منتشر می‌شود. این پادکست تازه‌ترین تحولات استارتاپی و تکنولوژی هفته در ایران را دنبال می‌کند. در قسمت چهل و چهارم این پادکست، از دسته گل تپسی بر...
  پادکست استارتاپ 360 با اجرای رامین فتوت هر هفته جم...
  05:58
  • 137

  • 4 سال پیش
  05:58
  پادکست استارتاپ 360 با اجرای رامین فتوت هر هفته جمعه‌ها منتشر می‌شود. این پادکست تازه‌ترین تحولات استارتاپی و تکنولوژی هفته در ایران را دنبال می‌کند. در قسمت چهل و سوم این پادکست، از رزرو صندلی در ایو...
  پادکست استارتاپ 360 با اجرای رامین فتوت هر هفته جم...
  04:24
  • 81

  • 4 سال پیش
  04:24
  پادکست استارتاپ 360 با اجرای رامین فتوت هر هفته جمعه‌ها منتشر می‌شود. این پادکست تازه‌ترین تحولات استارتاپی و تکنولوژی هفته در ایران را دنبال می‌کند. در قسمت چهل و دوم این پادکست، از نوآفرین تا نامه ب...
  پادکست استارتاپ 360 با اجرای رامین فتوت هر هفته جم...
  05:45
  • 105

  • 4 سال پیش
  05:45
  پادکست استارتاپ 360 با اجرای رامین فتوت هر هفته جمعه‌ها منتشر می‌شود. این پادکست تازه‌ترین تحولات استارتاپی و تکنولوژی هفته در ایران را دنبال می‌کند. در قسمت چهل و یکم این پادکست، از زمزمه‌های ادغام ت...
  پادکست استارتاپ 360 با اجرای رامین فتوت هر هفته جم...
  03:09
  • 119

  • 4 سال پیش
  03:09
  پادکست استارتاپ 360 با اجرای رامین فتوت هر هفته جمعه‌ها منتشر می‌شود. این پادکست تازه‌ترین تحولات استارتاپی و تکنولوژی هفته در ایران را دنبال می‌کند. در قسمت چهلم این پادکست، از "پول تو" تخفیفان تا ما...
  پادکست استارتاپ 360 با اجرای رامین فتوت هر هفته جم...
  03:05
  • 20

  • 4 سال پیش
  03:05
  پادکست استارتاپ 360 با اجرای رامین فتوت هر هفته جمعه‌ها منتشر می‌شود. این پادکست تازه‌ترین تحولات استارتاپی و تکنولوژی هفته در ایران را دنبال می‌کند. در قسمت چهلم این پادکست، از "پول تو" تخفیفان تا ما...
  پادکست استارتاپ 360 با اجرای رامین فتوت هر هفته جم...
  03:05
  • 99

  • 4 سال پیش
  03:05
  پادکست استارتاپ 360 با اجرای رامین فتوت هر هفته جمعه‌ها منتشر می‌شود. این پادکست تازه‌ترین تحولات استارتاپی و تکنولوژی هفته در ایران را دنبال می‌کند. در قسمت چهلم این پادکست، از "پول تو" تخفیفان تا ما...
  پادکست استارتاپ 360 با اجرای رامین فتوت هر هفته جم...
  03:05
  • 30

  • 4 سال پیش
  03:05
  پادکست استارتاپ 360 با اجرای رامین فتوت هر هفته جمعه‌ها منتشر می‌شود. این پادکست تازه‌ترین تحولات استارتاپی و تکنولوژی هفته در ایران را دنبال می‌کند. در قسمت سی‌وهشتم این پادکست، از ماجرای اسنپ تا حوا...
  پادکست استارتاپ 360 با اجرای رامین فتوت هر هفته جم...
  04:33
  • 167

  • 4 سال پیش
  04:33
  نمایشگاه The Next Web یکی از رویدادهای تکنولوژی و استارتاپی اروپا است که از سال 2006 در شهر آمستردام هلند برگزار می‌شود. تاریخچه تاسیس این نمایشگاه هم به تجربه دو موسس آن بازمی‌گردد که به گفته خودشان ...
  نمایشگاه The Next Web یکی از رویدادهای تکنولوژی و ...
  14:33
  • 361

  • 4 سال پیش
  14:33
  پادکست استارتاپ 360 با اجرای رامین فتوت هر هفته جمعه‌ها منتشر می‌شود. این پادکست تازه‌ترین تحولات استارتاپی و تکنولوژی هفته در ایران را دنبال می‌کند. در قسمت سی‌وششم این پادکست، از شروع به کار استارتا...
  پادکست استارتاپ 360 با اجرای رامین فتوت هر هفته جم...
  05:20
  • 114

  • 4 سال پیش
  05:20
  پادکست استارتاپ 360 با اجرای رامین فتوت هر هفته جمعه‌ها منتشر می‌شود. این پادکست تازه‌ترین تحولات استارتاپی و تکنولوژی هفته در ایران و جهان را دنبال می‌کند. در قسمت سی‌وپنجم این پادکست، مقصر اصلی گران...
  پادکست استارتاپ 360 با اجرای رامین فتوت هر هفته جم...
  05:25
  • 146

  • 5 سال پیش
  05:25
  پادکست استارتاپ 360 با اجرای رامین فتوت هر هفته جمعه‌ها منتشر می‌شود. این پادکست تازه‌ترین تحولات استارتاپی و تکنولوژی هفته در ایران و جهان را دنبال می‌کند. در قسمت سی‌وچهارم این پادکست، ماجرای نشت اط...
  پادکست استارتاپ 360 با اجرای رامین فتوت هر هفته جم...
  05:47
  • 132

  • 5 سال پیش
  05:47
  پادکست استارتاپ 360 با اجرای رامین فتوت هر هفته جمعه‌ها منتشر می‌شود. این پادکست تازه‌ترین تحولات استارتاپی و تکنولوژی هفته در ایران و جهان را دنبال می‌کند. در قسمت سی‌وسوم این پادکست، ماجرای لو رفتن ...
  پادکست استارتاپ 360 با اجرای رامین فتوت هر هفته جم...
  05:46
  • 143

  • 5 سال پیش
  05:46
  پادکست استارتاپ 360 با اجرای رامین فتوت هر هفته جمعه‌ها منتشر می‌شود. این پادکست تازه‌ترین تحولات استارتاپی و تکنولوژی هفته در ایران و جهان را دنبال می‌کند. در قسمت سی‌ودوم این پادکست از راکت‌اینترنت ...
  پادکست استارتاپ 360 با اجرای رامین فتوت هر هفته جم...
  04:16
  • 150

  • 5 سال پیش
  04:16
  پادکست استارتاپ 360 با اجرای رامین فتوت هر هفته جمعه‌ها منتشر می‌شود. این پادکست تازه‌ترین تحولات استارتاپی و تکنولوژی هفته در ایران و جهان را دنبال می‌کند. در قسمت سی‌ویکم این پادکست از 40 میلیونی شد...
  پادکست استارتاپ 360 با اجرای رامین فتوت هر هفته جم...
  03:33
  • 152

  • 5 سال پیش
  03:33
  پادکست استارتاپ 360 با اجرای رامین فتوت هر هفته جمعه‌ها منتشر می‌شود. این پادکست تازه‌ترین تحولات استارتاپی و تکنولوژی هفته در ایران و جهان را دنبال می‌کند. در قسمت سی‌ام این پادکست از "بلد" کافه‌بازا...
  پادکست استارتاپ 360 با اجرای رامین فتوت هر هفته جم...
  05:07
  • 175

  • 5 سال پیش
  05:07
  پادکست استارتاپ 360 با اجرای رامین فتوت هر هفته جمعه‌ها منتشر می‌شود. این پادکست تازه‌ترین تحولات استارتاپی و تکنولوژی هفته در ایران و جهان را دنبال می‌کند. در قسمت بیست‌ونهم این پادکست از "پل نوآوری"...
  پادکست استارتاپ 360 با اجرای رامین فتوت هر هفته جم...
  04:01
  • 130

  • 5 سال پیش
  04:01
  پادکست استارتاپ 360 با اجرای رامین فتوت هر هفته جمعه‌ها منتشر می‌شود. این پادکست تازه‌ترین تحولات استارتاپی و تکنولوژی هفته در ایران و جهان را دنبال می‌کند. در قسمت بیست‌وهشتم این پادکست از تسویه حساب...
  پادکست استارتاپ 360 با اجرای رامین فتوت هر هفته جم...
  04:30
  • 125

  • 5 سال پیش
  04:30
  پادکست استارتاپ 360 با اجرای رامین فتوت هر هفته جمعه‌ها منتشر می‌شود. این پادکست تازه‌ترین تحولات استارتاپی و تکنولوژی هفته در ایران و جهان را دنبال می‌کند. در قسمت بیست‌وهفتم این پادکست از قابلیت پرد...
  پادکست استارتاپ 360 با اجرای رامین فتوت هر هفته جم...
  03:37
  • 126

  • 5 سال پیش
  03:37
  پادکست استارتاپ 360 با اجرای رامین فتوت هر هفته جمعه‌ها منتشر می‌شود. این پادکست تازه‌ترین تحولات استارتاپی و تکنولوژی هفته در ایران و جهان را دنبال می‌کند. در قسمت بیست‌وششم این پادکست کوچک شدن بامیل...
  پادکست استارتاپ 360 با اجرای رامین فتوت هر هفته جم...
  04:37
  • 59

  • 5 سال پیش
  04:37
  پادکست استارتاپ 360 با اجرای رامین فتوت هر هفته جمعه‌ها منتشر می‌شود. این پادکست تازه‌ترین تحولات استارتاپی و تکنولوژی هفته در ایران و جهان را دنبال می‌کند. در قسمت بیست‌وپنجم این پادکست ماجرا و حواشی...
  پادکست استارتاپ 360 با اجرای رامین فتوت هر هفته جم...
  04:19
  • 49

  • 5 سال پیش
  04:19
  پادکست استارتاپ 360 با اجرای رامین فتوت هر هفته جمعه‌ها منتشر می‌شود. این پادکست تازه‌ترین تحولات استارتاپی و تکنولوژی هفته در ایران و جهان را دنبال می‌کند. در قسمت بیست‌وچهارم این پادکست جزییات مربوط...
  پادکست استارتاپ 360 با اجرای رامین فتوت هر هفته جم...
  04:03
  • 40

  • 5 سال پیش
  04:03
  پادکست استارتاپ 360 با اجرای رامین فتوت هر هفته جمعه‌ها منتشر می‌شود. این پادکست تازه‌ترین تحولات استارتاپی و تکنولوژی هفته در ایران و جهان را دنبال می‌کند. در قسمت بیست‌وسوم این پادکست جزییات مربوط ب...
  پادکست استارتاپ 360 با اجرای رامین فتوت هر هفته جم...
  03:36
  • 31

  • 5 سال پیش
  03:36
  پادکست استارتاپ 360 با اجرای رامین فتوت هر هفته جمعه‌ها منتشر می‌شود. این پادکست تازه‌ترین تحولات استارتاپی و تکنولوژی هفته در ایران و جهان را دنبال می‌کند. در قسمت بیست‌ودوم این پادکست جزییات مربوط ب...
  پادکست استارتاپ 360 با اجرای رامین فتوت هر هفته جم...
  03:11
  • 35

  • 5 سال پیش
  03:11
  پادکست استارتاپ 360 با اجرای رامین فتوت هر هفته جمعه‌ها منتشر می‌شود. این پادکست تازه‌ترین تحولات استارتاپی و تکنولوژی هفته در ایران و جهان را دنبال می‌کند. در قسمت بیست‌ویکم این پادکست جزییات مربوط ب...
  پادکست استارتاپ 360 با اجرای رامین فتوت هر هفته جم...
  03:40
  • 74

  • 5 سال پیش
  03:40
  پادکست استارتاپ 360 با اجرای رامین فتوت هر هفته جمعه‌ها منتشر می‌شود. این پادکست تازه‌ترین تحولات استارتاپی و تکنولوژی هفته در ایران و جهان را دنبال می‌کند. در قسمت بیستم این پادکست جزییات مربوط به دس...
  پادکست استارتاپ 360 با اجرای رامین فتوت هر هفته جم...
  04:02
  • 57

  • 5 سال پیش
  04:02
  حتما_بشنوید! قسمت نوزدهم جمعه‌ها 9 صبح، مهمترین اخبار استارتاپی هفته این قسمت داستان‌های جدید فیلترینگ تا امکان چت گوگل مپ را بشنوید! ...
  حتما_بشنوید!
  قسمت نوزدهم
  جمعه‌ها 9 صبح...
  03:55
  • 94

  • 5 سال پیش
  03:55
  شهریار و رامین در این پادکست سریال Black Mirror (آینه سیاه) رو بررسی و تفسیر میکنن. ...
  شهریار و رامین در این پادکست سریال Black Mirror (آ...
  14:43
  • 66

  • 5 سال پیش
  14:43
  • 28

  • 6 سال پیش
  02:12
  • 24

  • 6 سال پیش
  01:51
  • 21

  • 6 سال پیش
  02:59
  • 18

  • 6 سال پیش
  02:27
  • 18

  • 6 سال پیش
  02:27
  • 24

  • 6 سال پیش
  02:47
  • 21

  • 6 سال پیش
  02:27
  • 20

  • 6 سال پیش
  02:33
  • 26

  • 6 سال پیش
  02:49
  • 22

  • 6 سال پیش
  02:13
  • 21

  • 6 سال پیش
  02:07
  • 26

  • 6 سال پیش
  01:12
  • 24

  • 6 سال پیش
  02:01
  shenoto-ads
  shenoto-ads