رادیو ویکی سمنان

ویکی سمنان
69
میانگین پخش
69
تعداد پخش
1
دنبال کننده

رادیو ویکی سمنان

ویکی سمنان
69
میانگین پخش
69
تعداد پخش
1
دنبال کننده

عبدالله وارد می‌شود قسمت اول از فصل جدید رادیو ویکی است. در این قسمت نمایشنامه‌ ای را می‌شنوید که با رنگ و بوی زبان و فرهنگ سمنانی آراسته شده و عبدالله و ماجرای عجیب به دنیا آمدنش و آشنایی با فرشته وی...
عبدالله وارد می‌شود قسمت اول از فصل جدید رادیو ویک...
17:18
  • 69

  • 3 سال پیش
17:18
shenoto-ads
shenoto-ads