رادیو ویکی سمنان

ویکی سمنان
74
میانگین پخش
74
تعداد پخش
1
دنبال کننده

رادیو ویکی سمنان

ویکی سمنان
74
میانگین پخش
74
تعداد پخش
1
دنبال کننده

عبدالله وارد می‌شود قسمت اول از فصل جدید رادیو ویکی است. در این قسمت نمایشنامه‌ ای را می‌شنوید که با رنگ و بوی زبان و فرهنگ سمنانی آراسته شده و عبدالله و ماجرای عجیب به دنیا آمدنش و آشنایی با فرشته وی...
عبدالله وارد می‌شود قسمت اول از فصل جدید رادیو ویک...
17:18
  • 74

  • 4 سال پیش
17:18
shenoto-ads
shenoto-ads