رادیوتیون

مجید زرین
234
میانگین پخش
1.2K
تعداد پخش
14
دنبال کننده

رادیوتیون

مجید زرین
234
میانگین پخش
1.2K
تعداد پخش
14
دنبال کننده

آلبوم فوق مجموعه ای از دکلمه ها و اشعار عاشقانست که توسط اعضای گروه هنری آوای فاخر و گروه هنری دل آوا خوانش شده است . امیدواریم از شنیدن تک تک این ترکها لذت ببرید . ...
آلبوم فوق مجموعه ای از دکلمه ها و اشعار عاشقانست ک...
06:36
  • 75

  • 4 سال پیش
06:36
آلبوم فوق مجموعه ای از دکلمه ها و اشعار عاشقانست که توسط اعضای گروه هنری آوای فاخر و گروه هنری دل آوا خوانش شده است . امیدواریم از شنیدن تک تک این ترکها لذت ببرید . ...
آلبوم فوق مجموعه ای از دکلمه ها و اشعار عاشقانست ک...
02:59
  • 142

  • 4 سال پیش
02:59
آلبوم فوق مجموعه ای از دکلمه ها و اشعار عاشقانست که توسط اعضای گروه هنری آوای فاخر و گروه هنری دل آوا خوانش شده است . امیدواریم از شنیدن تک تک این ترکها لذت ببرید . ...
آلبوم فوق مجموعه ای از دکلمه ها و اشعار عاشقانست ک...
02:51
  • 268

  • 4 سال پیش
02:51
آلبوم فوق مجموعه ای از دکلمه ها و اشعار عاشقانست که توسط اعضای گروه هنری آوای فاخر و گروه هنری دل آوا خوانش شده است . امیدواریم از شنیدن تک تک این ترکها لذت ببرید . ...
آلبوم فوق مجموعه ای از دکلمه ها و اشعار عاشقانست ک...
04:58
  • 212

  • 4 سال پیش
04:58
آلبوم فوق مجموعه ای از دکلمه ها و اشعار عاشقانست که توسط اعضای گروه هنری آوای فاخر و گروه هنری دل آوا خوانش شده است . امیدواریم از شنیدن تک تک این ترکها لذت ببرید . ...
آلبوم فوق مجموعه ای از دکلمه ها و اشعار عاشقانست ک...
04:20
  • 469

  • 4 سال پیش
04:20
shenoto-ads
shenoto-ads