رادیو سرمایه

حامد کراری
31
میانگین پخش
61
تعداد پخش
6
دنبال کننده

رادیو سرمایه

حامد کراری
31
میانگین پخش
61
تعداد پخش
6
دنبال کننده

در این دسته فایل ها به زمان خرید مسکن از دید اقتصادی و سرمایه گذاری پرداخته می شود...
در این دسته فایل ها به زمان خرید مسکن از دید اقتصا...
06:11
  • 30

  • 4 سال پیش
06:11
در این دسته فایل ها به زمان خرید مسکن از دید اقتصادی و سرمایه گذاری پرداخته می شود...
در این دسته فایل ها به زمان خرید مسکن از دید اقتصا...
00:38
  • 31

  • 4 سال پیش
00:38
shenoto-ads
shenoto-ads