رادیو خرد

نشر مهرگان خرد
44
میانگین پخش
88
تعداد پخش
6
دنبال کننده

رادیو خرد

نشر مهرگان خرد
44
میانگین پخش
88
تعداد پخش
6
دنبال کننده

.در این قسمت از رادیو خرد از ایدۀ هم‌نوایی می‌گوییم .ایده‌ای که تمام روابط و کنش‌های اجتماعی انسان را تحت تاثیر قرار داده اما به قدری نامرئی و نامحسوس است که کمتر دربارۀ آن بحث شده است هم‌نوایی به ...
.در این قسمت از رادیو خرد از ایدۀ هم‌نوایی می‌گویی...
56:18
  • 22

  • 2 سال پیش
56:18
این قسمت رادیو خرد دربارۀ زندگی در آلمان شرقی، در آن سوی دیوار برلین است. نگاهی داریم به اشتازی، سیستم پلیس مخفی مخوف جمهوری دمکراتیک آلمان که زندگی همۀ مردم را در مشت خودش داشت. از آدم‌هایی می‌گوییم ...
این قسمت رادیو خرد دربارۀ زندگی در آلمان شرقی، در ...
34:34
  • 66

  • 2 سال پیش
34:34
shenoto-ads
shenoto-ads