رادیو سپندار

mahsa afshar
1
میانگین پخش
41
تعداد پخش
0
دنبال کننده
«بشنوید از گفتگوی خسرو با مهین‌بانو، دیدار شاپور و شیرین، بازگشت خسرو به قصر پدر و شورش بهرام چوبین»لینک حمایت از رادیو سپنداررادیو سپندار در تلگرامرادیو سپندار در کست‌باکس رادیو سپندار در اینستاگرامر...

«بشنوید از گفتگوی خسرو با مهین‌بانو، دیدار شاپو...

29:17
 • 3

 • 1 ماه پیش
29:17
«بشنوید از قصر شیرین، اقامت خسرو در ارمن و دیدار خسرو و شاپور»لینک حمایت از رادیو سپنداررادیو سپندار در تلگرامرادیو سپندار در کست‌باکس رادیو سپندار در اینستاگرامرادیو سپندار در یوتیوب...

«بشنوید از قصر شیرین، اقامت خسرو در ارمن و دیدا...

21:26
 • 3

 • 1 ماه پیش
21:26
«بشنوید از فرار شیرین از قصر مهین‌بانو، فرار خسرو از قصر هرمز، ملاقات خسرو و شیرین و جداییِ دو عاشق»لینک حمایت از رادیو سپنداررادیو سپندار در تلگرامرادیو سپندار در کست‌باکس رادیو سپندار در اینستاگرامر...

«بشنوید از فرار شیرین از قصر مهین‌بانو، فرار خس...

33:54
 • 2

 • 1 ماه پیش
33:54
«بشنوید از نقاشی چهره‌ی خسرو، دلباختگی شیرین و مکالمه‌ی شاپور و شیرین»لینک حمایت از رادیو سپنداررادیو سپندار در تلگرامرادیو سپندار در کست‌باکس رادیو سپندار در اینستاگرامرادیو سپندار در یوتیوب...

«بشنوید از نقاشی چهره‌ی خسرو، دلباختگی شیرین و ...

37:11
 • 2

 • 1 ماه پیش
37:11
«بشنوید از پادشاهی هرمز، تولد خسرو، قوانین جدید کشور، برخورد خسرو با این قوانین و صحبت‌های شاپور و خسرو»لینک حمایت از رادیو سپنداررادیو سپندار در تلگرامرادیو سپندار در کست‌باکس رادیو سپندار در اینستاگ...

«بشنوید از پادشاهی هرمز، تولد خسرو، قوانین جدید...

39:48
 • 1

 • 1 ماه پیش
39:48
«بشنوید از افسانه‌‌ی چشمه‌ زندگی، رفتن اسکندر به ظلمات، افسانه‌ی شهر زندگان و برگشتن اسکندر به روم»پايان کتاب شرفنامه لینک حمایت از رادیو سپنداررادیو سپندار در تلگرامرادیو سپندار در کست‌باکس رادیو سپن...

«بشنوید از افسانه‌‌ی چشمه‌ زندگی، رفتن اسکندر ب...

56:14
 • 1

 • 1 ماه پیش
56:14
«بشنوید از نتیجه‌ی جنگ اسکندر و روس، تقسیم غنایم و خلوت کردن اسکندر با کنیز چینی»لینک حمایت از رادیو سپنداررادیو سپندار در تلگرامرادیو سپندار در کست‌باکس رادیو سپندار در اینستاگرامرادیو سپندار در یوتی...

«بشنوید از نتیجه‌ی جنگ اسکندر و روس، تقسیم غنای...

43:42
 • 0

 • 1 ماه پیش
43:42
«بشنوید از اندرزهای زیبا و مهم نظامی»لینک حمایت از رادیو سپنداررادیو سپندار در تلگرامرادیو سپندار در کست‌باکس رادیو سپندار در اینستاگرامرادیو سپندار در یوتیوب...

«بشنوید از اندرزهای زیبا و مهم نظامی»

13:12
 • 0

 • 1 ماه پیش
13:12
«بشنوید از روز اول تا هفتمِ جنگ اسکندر و روس»لینک حمایت از رادیو سپنداررادیو سپندار در تلگرامرادیو سپندار در کست‌باکس رادیو سپندار در اینستاگرامرادیو سپندار در یوتیوب...

«بشنوید از روز اول تا هفتمِ جنگ اسکندر و روس»

01:04:00
 • 0

 • 1 ماه پیش
01:04:00
«بشنوید از حمله‌ی روس‌ها به آبخاز و بردع،پوشش زنان قفچاق و لشگرکشی اسکندر به کشور روس»لینک حمایت از رادیو سپنداررادیو سپندار در تلگرامرادیو سپندار در کست‌باکس رادیو سپندار در اینستاگرامرادیو سپندار در...

«بشنوید از حمله‌ی روس‌ها به آبخاز و بردع،پوشش ز...

42:19
 • 0

 • 1 ماه پیش
42:19
«بشنوید از مناظره‌ی نقاشای رومی و چینی، افسانه مانی پیامبر و مهمونیِ خاقان برای اسکندر»لینک حمایت از رادیو سپنداررادیو سپندار در تلگرامرادیو سپندار در کست‌باکس رادیو سپندار در اینستاگرامرادیو سپندار د...

«بشنوید از مناظره‌ی نقاشای رومی و چینی، افسانه ...

47:52
 • 0

 • 1 ماه پیش
47:52
«بشنوید از جواب خاقان چین به نامه‌ی اسکندر، گفتگوی پیکِ چین با اسکندر و اتفاق عجیبی که لرزه به تن کل سپاه اسکندر انداخت»لینک حمایت از رادیو سپنداررادیو سپندار در تلگرامرادیو سپندار در کست‌باکس رادیو س...

«بشنوید از جواب خاقان چین به نامه‌ی اسکندر، گفت...

01:03:14
 • 0

 • 1 ماه پیش
01:03:14
«بشنوید از رویارویی اسکندر و فور، لشگرکشی به چین و نامه اسکندر به خاقان»لینک حمایت از رادیو سپنداررادیو سپندار در تلگرامرادیو سپندار در کست‌باکس رادیو سپندار در اینستاگرامرادیو سپندار در یوتیوب...

«بشنوید از رویارویی اسکندر و فور، لشگرکشی به چی...

44:38
 • 0

 • 1 ماه پیش
44:38
«بشنوید از رفتن اسکندر به هندوستان و واکنش کید هندو به این لشگرکشی»لینک حمایت از رادیو سپنداررادیو سپندار در تلگرامرادیو سپندار در کست‌باکس رادیو سپندار در اینستاگرامرادیو سپندار در یوتیوب...

«بشنوید از رفتن اسکندر به هندوستان و واکنش کید ...

57:32
 • 0

 • 1 ماه پیش
57:32
«بشنوید از شورش اهالی ری و خراسان و لشگرکشی اسکندر به خراسان»لینک حمایت از رادیو سپنداررادیو سپندار در تلگرامرادیو سپندار در کست‌باکس رادیو سپندار در اینستاگرامرادیو سپندار در یوتیوب...

«بشنوید از شورش اهالی ری و خراسان و لشگرکشی اسک...

27:53
 • 0

 • 1 ماه پیش
27:53
«بشنوید از رفتن اسکندر به قلعه سریر، دیدنِ تخت و جام کیخسرو و کشف راز غار کیخسرو»لینک حمایت از رادیو سپنداررادیو سپندار در تلگرامرادیو سپندار در کست‌باکس رادیو سپندار در اینستاگرامرادیو سپندار در یوتی...

«بشنوید از رفتن اسکندر به قلعه سریر، دیدنِ تخت ...

49:16
 • 0

 • 1 ماه پیش
49:16
«بشنوید از رفتن اسکندر به کوه البرز، دژ دربند و معجزه‌ی دعای زاهد»لینک حمایت از رادیو سپنداررادیو سپندار در تلگرامرادیو سپندار در کست‌باکس رادیو سپندار در اینستاگرامرادیو سپندار در یوتیوب...

«بشنوید از رفتن اسکندر به کوه البرز، دژ دربند و...

58:40
 • 0

 • 1 ماه پیش
58:40
«بشنوید از ادامه‌ی ماجرای اسکندرشاه در ولایت بردع»لینک حمایت از رادیو سپنداررادیو سپندار در تلگرامرادیو سپندار در کست‌باکس رادیو سپندار در اینستاگرامرادیو سپندار در یوتیوب...

«بشنوید از ادامه‌ی ماجرای اسکندرشاه در ولایت بر...

45:39
 • 1

 • 1 ماه پیش
45:39
«بشنوید از ماجراهای اسکندر در ولایت بردع»لینک حمایت از رادیو سپنداررادیو سپندار در تلگرامرادیو سپندار در کست‌باکس رادیو سپندار در اینستاگرامرادیو سپندار در یوتیوب...

«بشنوید از ماجراهای اسکندر در ولایت بردع»

51:35
 • 0

 • 1 ماه پیش
51:35
«بشنوید از فرستادن ارسطو و روشنک به روم، سفر اسکندر به مناطق عرب‌ و زیارت کعبه»لینک حمایت از رادیو سپندار رادیو سپندار در تلگرام رادیو سپندار در اینستاگرام رادیو سپندار در کست‌باکس رادیو سپندار در یوت...

«بشنوید از فرستادن ارسطو و روشنک به روم، سفر اس...

40:42
 • 0

 • 4 ماه پیش
40:42
«بشنوید از خواستگاری اسکندر از روشنک، تاجگذاری و سخنرانی اسکندر، به چالش کشیدن اسکندر توسط حکما»لینک حمایت از رادیو سپندار رادیو سپندار در تلگرام رادیو سپندار در اینستاگرام رادیو سپندار در کست‌باکس را...

«بشنوید از خواستگاری اسکندر از روشنک، تاجگذاری ...

41:31
 • 0

 • 4 ماه پیش
41:31
«بشنوید از گفت‌و‌گوی اسکندر و فریبرز، درد دل کردن ایرانیا و آتش زدن آتشکده‌های ایران زمین»لینک حمایت از رادیو سپندار رادیو سپندار در تلگرام رادیو سپندار در اینستاگرام رادیو سپندار در کست‌باکس رادیو سپ...

«بشنوید از گفت‌و‌گوی اسکندر و فریبرز، درد دل کر...

01:02:46
 • 0

 • 4 ماه پیش
01:02:46
«بشنوید از جنگ ایران و یونان در سه روز، ناله‌ و فغانِ دو پهلوان در خاک و خون»لینک حمایت از رادیو سپندار رادیو سپندار در تلگرام رادیو سپندار در اینستاگرام رادیو سپندار در کست‌باکس رادیو سپندار در یوتیو...

«بشنوید از جنگ ایران و یونان در سه روز، ناله‌ و...

53:11
 • 0

 • 4 ماه پیش
53:11
«بشنوید از مشورت دارا با بزرگای ایران، نامه‌ی دارا به اسکندر و جواب اسکندر به دارا»لینک حمایت از رادیو سپندار رادیو سپندار در تلگرام رادیو سپندار در اینستاگرام رادیو سپندار در کست‌باکس رادیو سپندار در...

«بشنوید از مشورت دارا با بزرگای ایران، نامه‌ی د...

51:39
 • 0

 • 4 ماه پیش
51:39
«بشنوید از تنش‌های بین دارا و اسکندر»لینک حمایت از رادیو سپندار رادیو سپندار در تلگرام رادیو سپندار در اینستاگرام رادیو سپندار در کست‌باکس رادیو سپندار در یوتیوب ...

«بشنوید از تنش‌های بین دارا و اسکندر»

28:05
 • 0

 • 4 ماه پیش
28:05
«بشنوید از برگشتن اسکندر به روم، تصمیمش به جنگ با ایران و ساختن اولین آینه»لینک حمایت از رادیو سپندار رادیو سپندار در تلگرام رادیو سپندار در اینستاگرام رادیو سپندار در کست‌باکس رادیو سپندار در یوتیوب ...

«بشنوید از برگشتن اسکندر به روم، تصمیمش به جنگ ...

29:29
 • 1

 • 4 ماه پیش
29:29
«بشنوید از نتیجه‌ی جنگ روم و زنگ»لینک حمایت از رادیو سپندار رادیو سپندار در تلگرام رادیو سپندار در اینستاگرام رادیو سپندار در کست‌باکس رادیو سپندار در یوتیوب ...

«بشنوید از نتیجه‌ی جنگ روم و زنگ»


23:31
 • 1

 • 4 ماه پیش
23:31
«بشنوید از تظلم‌خواهیِ مصریا و جنگ روم و زنگ»لینک حمایت از رادیو سپندار رادیو سپندار در تلگرام رادیو سپندار در اینستاگرام رادیو سپندار در کست‌باکس رادیو سپندار در یوتیوب ...

«بشنوید از تظلم‌خواهیِ مصریا و جنگ روم و زنگ»

25:58
 • 3

 • 4 ماه پیش
25:58
«بشنوید از ماجراهای تولد اسکندر، استاد و هم‌کلاسیش و به تخت نشستنِش»لینک حمایت از رادیو سپندار رادیو سپندار در تلگرام رادیو سپندار در اینستاگرام رادیو سپندار در کست‌باکس رادیو سپندار در یوتیوب ...

«بشنوید از ماجراهای تولد اسکندر، استاد و هم‌کلا...

28:17
 • 2

 • 4 ماه پیش
28:17
«بشنوید از توضیحات آقای نظامی راجع به کتاب شرفنامه»لینک حمایت از رادیو سپندار رادیو سپندار در تلگرام رادیو سپندار در اینستاگرام رادیو سپندار در کست‌باکس رادیو سپندار در یوتیوب ...

«بشنوید از توضیحات آقای نظامی راجع به کتاب شرفن...

37:11
 • 4

 • 4 ماه پیش
37:11
«بشنوید از عاقبت وزیر، نتیجه‌ی حمله‌ی چین به ایران، غارِ بهرام گور و پند و نصیحت‌های آقای نظامی»رادیو سپندار در تلگرامرادیو سپندار در اینستاگرامرادیو سپندار در کست‌باکسرادیو سپندار در یوتیوب...

«بشنوید از عاقبت وزیر، نتیجه‌ی حمله‌ی چین به ای...

28:04
 • 3

 • 4 ماه پیش
28:04
 • 2

 • 4 ماه پیش
«بشنوید از حمله‌ی مجدد چین به ایران، ماجرای سگ و شبان، وزیر خیانتکار و هفت مظلوم»رادیو سپندار در تلگرام رادیو سپندار در اینستاگرام رادیو سپندار در کست‌باکس رادیو سپندار در یوتیوب ...

«بشنوید از حمله‌ی مجدد چین به ایران، ماجرای سگ ...

38:56
 • 2

 • 4 ماه پیش
38:56
 • 1

 • 4 ماه پیش
«بشنوید از ماجرای گنبد هفتم: افسانه‌ی جوانِ باغدار»رادیو سپندار در تلگرام رادیو سپندار در اینستاگرام رادیو سپندار در کست‌باکس رادیو سپندار در یوتیوب ...

«بشنوید از ماجرای گنبد هفتم: افسانه‌ی جوانِ باغ...

28:26
 • 1

 • 4 ماه پیش
28:26
 • 0

 • 4 ماه پیش
«بشنوید از ماجرای گنبد ششم: افسانه‌ی خیر و شر»رادیو سپندار در تلگرام رادیو سپندار در اینستاگرام رادیو سپندار در کست‌باکس رادیو سپندار در یوتیوب ...

«بشنوید از ماجرای گنبد ششم: افسانه‌ی خیر و شر»<...

35:36
 • 0

 • 4 ماه پیش
35:36
 • 2

 • 4 ماه پیش
«بشنوید از ماجرای گنبد پنجم: افسانه‌ی ماهانِ هوشیار»رادیو سپندار در تلگرام رادیو سپندار در اینستاگرام رادیو سپندار در کست‌باکس رادیو سپندار در یوتیوب ...

«بشنوید از ماجرای گنبد پنجم: افسانه‌ی ماهانِ هو...

40:53
 • 2

 • 4 ماه پیش
40:53
 • 0

 • 4 ماه پیش
«بشنوید از ماجرای گنبد چهارم: افسانه‌ی بانوی حصاری»رادیو سپندار در تلگرام رادیو سپندار در اینستاگرام رادیو سپندار در کست‌باکس رادیو سپندار در یوتیوب ...

«بشنوید از ماجرای گنبد چهارم: افسانه‌ی بانوی حص...

30:15
 • 0

 • 4 ماه پیش
30:15
 • 0

 • 4 ماه پیش
«بشنوید از ماجرای گنبد سوم: افسانه‌ی بِشر پرهیزگار»رادیو سپندار در تلگرام رادیو سپندار در اینستاگرام رادیو سپندار در کست‌باکس رادیو سپندار در یوتیوب ...

«بشنوید از ماجرای گنبد سوم: افسانه‌ی بِشر پرهیز...

25:50
 • 0

 • 4 ماه پیش
25:50
 • 1

 • 4 ماه پیش
«بشنوید از ماجرای گنبد اول: افسانه‌ی شاهِ سیاهپوشان»رادیو سپندار در تلگرامرادیو سپندار در اینستاگرام رادیو سپندار در کست‌باکس رادیو سپندار در یوتیوب ...

«بشنوید از ماجرای گنبد اول: افسانه‌ی شاهِ سیاهپ...

22:40
 • 1

 • 4 ماه پیش
22:40
 • 0

 • 4 ماه پیش
«بشنوید از ماجرای گنبد اول: افسانه‌ی شاهِ سیاهپوشان»رادیو سپندار در تلگرام رادیو سپندار در اینستاگرام رادیو سپندار در کست‌باکس رادیو سپندار در یوتیوب ...

«بشنوید از ماجرای گنبد اول: افسانه‌ی شاهِ سیاهپ...

26:50
 • 0

 • 4 ماه پیش
26:50
 • 1

 • 4 ماه پیش
«بشنوید از جنگ ایران و چین، هفت عروس ِ بهرام و ساختن هفت گنبد»رادیو سپندار در تلگرام رادیو سپندار در اینستاگرام رادیو سپندار در کست‌باکس رادیو سپندار در یوتیوب ...

«بشنوید از جنگ ایران و چین، هفت عروس ِ بهرام و ...

24:21
 • 1

 • 4 ماه پیش
24:21
 • 2

 • 4 ماه پیش
«بشنوید از برنده‌ی بازیِ شیر و تاج، خشکسالی ایران و کنیزکِ چینیِ بهرام»رادیو سپندار در تلگرام رادیو سپندار در اینستاگرام رادیو سپندار در کست‌باکس رادیو سپندار در یوتیوب ...

«بشنوید از برنده‌ی بازیِ شیر و تاج، خشکسالی ایر...

29:32
 • 2

 • 4 ماه پیش
29:32
 • 3

 • 4 ماه پیش
«بشنوید از رازِ تالار، مرگ یزدگرد و خط و نشون کشیدنای دو شاه»رادیو سپندار در تلگرام رادیو سپندار در اینستاگرام رادیو سپندار در کست‌باکس رادیو سپندار در یوتیوب ...

«بشنوید از رازِ تالار، مرگ یزدگرد و خط و نشون ک...

20:57
 • 3

 • 4 ماه پیش
20:57
 • 2

 • 4 ماه پیش
«بشنوید از کودکی بهرام، قصر خورنق، دلاوری‌های بهرام و تالار اسرارآمیز»رادیو سپندار در تلگرام رادیو سپندار در اینستاگرام رادیو سپندار در کست‌باکس رادیو سپندار در یوتیوب ...

«بشنوید از کودکی بهرام، قصر خورنق، دلاوری‌های ب...

21:00
 • 2

 • 4 ماه پیش
21:00
shenoto-ads
shenoto-ads