رادیو پنج

هدی محمدی
106
میانگین پخش
106
تعداد پخش
8
دنبال کننده

رادیو پنج

هدی محمدی
106
میانگین پخش
106
تعداد پخش
8
دنبال کننده

  • 106

  • 3 سال پیش
هزار و چهارصد تو را یاد چیزی نمی‌اندازد؟ هزار و چهارصد تو را یاد انتظار نمی‌اندازد؟ هزار و چهارصد تو را یاد کسی نمی‌اندازد؟ چهارده چطور؟ تو را یاد چهارده نفر خاص نمی‌اندازد؟ یاد نفر چهاردهم از آن ها چ...
هزار و چهارصد تو را یاد چیزی نمی‌اندازد؟ هزار و چه...
16:38
  • 106

  • 3 سال پیش
16:38
shenoto-ads
shenoto-ads