programming base compact | برنامه نویسی جهان موازی

صدای یک
  18
  میانگین پخش
  274
  تعداد پخش
  9
  دنبال کننده

  programming base compact | برنامه نویسی جهان موازی

  صدای یک
  18
  میانگین پخش
  274
  تعداد پخش
  9
  دنبال کننده

  موزیکی بر فراز کوه های آلپ...

  موزیکی بر فراز کوه های آلپ

  02:51
  • 12

  • 6 ماه پیش
  02:51
  23-...

  23-

  02:24
  • 0

  • 7 ماه پیش
  02:24
  موزیک مناسب هنگام برنامه نویسی 1...

  موزیک مناسب هنگام برنامه نویسی 1

  04:56
  • 22

  • 9 ماه پیش
  04:56
  موزیک مناسب شب...

  موزیک مناسب شب

  03:04
  • 4

  • 9 ماه پیش
  03:04
  • 15

  • 1 سال پیش
  موزیک...

  موزیک

  03:58
  • 15

  • 1 سال پیش
  03:58
  • 14

  • 1 سال پیش
  فریدون...

  فریدون


  04:11
  • 14

  • 1 سال پیش
  04:11
  • 16

  • 1 سال پیش
  موزیک پیچک...

  موزیک پیچک

  03:58
  • 16

  • 1 سال پیش
  03:58
  • 37

  • 1 سال پیش
  این صدای زمستان است...

  این صدای زمستان است

  05:12
  • 37

  • 1 سال پیش
  05:12
  • 15

  • 1 سال پیش
  1...

  1

  11:32
  • 15

  • 1 سال پیش
  11:32
  • 16

  • 1 سال پیش
  541512...

  541512

  05:08
  • 16

  • 1 سال پیش
  05:08
  • 10

  • 1 سال پیش
  5454...

  5454

  05:08
  • 10

  • 1 سال پیش
  05:08
  • 49

  • 1 سال پیش
  موزیک بی کلام...

  موزیک بی کلام

  03:24
  • 49

  • 1 سال پیش
  03:24
  • 15

  • 1 سال پیش
  sdfsfsd...

  sdfsfsd

  03:39
  • 15

  • 1 سال پیش
  03:39
  • 20

  • 1 سال پیش
  4545...

  4545

  03:59:51
  • 20

  • 1 سال پیش
  03:59:51
  • 14

  • 1 سال پیش
  sfsfsf...

  sfsfsf

  03:39
  • 14

  • 1 سال پیش
  03:39
  • 15

  • 1 سال پیش
  xcvcxvxcv...

  xcvcxvxcv

  03:39
  • 15

  • 1 سال پیش
  03:39
  shenoto-ads
  shenoto-ads