پرفسور مسعود درخشان

پرفسور مسعود درخشان
161
میانگین پخش
801
تعداد پخش
6
دنبال کننده

پرفسور مسعود درخشان

پرفسور مسعود درخشان
161
میانگین پخش
801
تعداد پخش
6
دنبال کننده

مدرسه تابستانه اقتصاد اسلامی - پرسش و پاسخ...

مدرسه تابستانه اقتصاد اسلامی - پرسش و پاسخ

56:32
  • 32

  • 2 ماه پیش
56:32
مدرسه تابستانه اقتصاد اسلامی...

مدرسه تابستانه اقتصاد اسلامی

01:35:24
  • 46

  • 2 ماه پیش
01:35:24
مدرسه تابستانه اقتصاد اسلامی...

مدرسه تابستانه اقتصاد اسلامی

02:15:30
  • 47

  • 2 ماه پیش
02:15:30
نشست اصلاحات ساختاری در نظام بانکی...

نشست اصلاحات ساختاری در نظام بانکی

02:07:37
  • 182

  • 7 ماه پیش
02:07:37
توضیحات پرفسور مسعود درخشان در رابطه با کلیپ منتشر شده توسط سایت گفتمان با موضوع الگوی اسلامی ایران پیشرفت...
توضیحات پرفسور مسعود درخشان در رابطه با کلیپ منتشر...
01:46
  • 494

  • 2 سال پیش
01:46
shenoto-ads
shenoto-ads