رضا موحدی

رضا موحدی

رضا موحدی
  14
  میانگین پخش
  41
  تعداد پخش
  1
  دنبال کننده
  رضا موحدی

  رضا موحدی

  رضا موحدی
  14
  میانگین پخش
  41
  تعداد پخش
  1
  دنبال کننده

   Pointicast - پوینتیکست - پوینتیکست - قسمت اول
   پوینتیکست رادیو شنیداری اپ پوینتی ست که بر روی فیلم کارآفرینی و معرفی کافه ها و مکان های باحال داخل تهران تمرکز داره. گویندگان: علی کرمی - صالحه صمدی - مهدیس شاهینی - علی صنعتی نصب و سید رضا موحدی.
   پوینتیکست رادیو شنیداری اپ پوینتی ست که بر روی فیل...
   35:16
   • 7

   • 4 سال پیش
   35:16
   Pointicast - پوینتیکست - پوینتیکست - قسمت اول
   پوینتیکست رادیو شنیداری اپ پوینتی ست که بر روی فیلم کارآفرینی و معرفی کافه ها و مکان های باحال داخل تهران تمرکز داره. گویندگان: علی کرمی - صالحه صمدی - مهدیس شاهینی - علی صنعتی نصب و سید رضا موحدی.
   پوینتیکست رادیو شنیداری اپ پوینتی ست که بر روی فیل...
   21:10
   • 9

   • 4 سال پیش
   21:10
   Pointicast - پوینتیکست - پوینتی کست - قسمت اول
   پوینتیکست رادیو شنیداری اپ پوینتی ست که بر روی فیلم کارآفرینی و معرفی کافه ها و مکان های باحال داخل تهران تمرکز داره. گویندگان: علی کرمی - صالحه صمدی - مهدیس شاهینی - علی صنعتی نصب و سید رضا موحدی.
   پوینتیکست رادیو شنیداری اپ پوینتی ست که بر روی فیل...
   21:10
   • 25

   • 4 سال پیش
   21:10
   shenoto-ads
   shenoto-ads