رضا موحدی

رضا موحدی
  17
  میانگین پخش
  51
  تعداد پخش
  1
  دنبال کننده

  رضا موحدی

  رضا موحدی
  17
  میانگین پخش
  51
  تعداد پخش
  1
  دنبال کننده

  پوینتیکست رادیو شنیداری اپ پوینتی ست که بر روی فیلم کارآفرینی و معرفی کافه ها و مکان های باحال داخل تهران تمرکز داره. گویندگان: علی کرمی - صالحه صمدی - مهدیس شاهینی - علی صنعتی نصب و سید رضا موحدی....
  پوینتیکست رادیو شنیداری اپ پوینتی ست که بر روی فیل...
  35:16
  • 10

  • 5 سال پیش
  35:16
  پوینتیکست رادیو شنیداری اپ پوینتی ست که بر روی فیلم کارآفرینی و معرفی کافه ها و مکان های باحال داخل تهران تمرکز داره. گویندگان: علی کرمی - صالحه صمدی - مهدیس شاهینی - علی صنعتی نصب و سید رضا موحدی....
  پوینتیکست رادیو شنیداری اپ پوینتی ست که بر روی فیل...
  21:10
  • 13

  • 5 سال پیش
  21:10
  پوینتیکست رادیو شنیداری اپ پوینتی ست که بر روی فیلم کارآفرینی و معرفی کافه ها و مکان های باحال داخل تهران تمرکز داره. گویندگان: علی کرمی - صالحه صمدی - مهدیس شاهینی - علی صنعتی نصب و سید رضا موحدی....
  پوینتیکست رادیو شنیداری اپ پوینتی ست که بر روی فیل...
  21:10
  • 28

  • 5 سال پیش
  21:10
  shenoto-ads
  shenoto-ads