پند چند دقیقه ای

مجید کرمی
  14
  میانگین پخش
  53
  تعداد پخش
  1
  دنبال کننده

  پند چند دقیقه ای

  مجید کرمی
  14
  میانگین پخش
  53
  تعداد پخش
  1
  دنبال کننده

  کاری از مجید کرمی رتبه 2 کنکور دکتری مدبر مشاوره و پشتیبانی قلمچی سمنان محتوای این پادکست حرفهاییه که شنیدنش برای هر دانش آموزی واجبه. از حرفهای انگیزشی گرفته تا نکات مشاوره ای و مصاحبه با دست اندر...
  کاری از مجید کرمی رتبه 2 کنکور دکتری مدبر مشاوره...
  12:41
  • 14

  • 2 سال پیش
  12:41
  کاری از مجید کرمی رتبه 2 کنکور دکتری مدبر مشاوره و پشتیبانی قلمچی سمنان محتوای این پادکست حرفهاییه که شنیدنش برای هر دانش آموزی واجبه. از حرفهای انگیزشی گرفته تا نکات مشاوره ای و مصاحبه با دست اندر...
  کاری از مجید کرمی رتبه 2 کنکور دکتری مدبر مشاوره...
  12:14
  • 3

  • 2 سال پیش
  12:14
  کاری از مجید کرمی رتبه 2 کنکور دکتری مدبر مشاوره و پشتیبانی قلمچی سمنان محتوای این پادکست حرفهاییه که شنیدنش برای هر دانش آموزی واجبه. از حرفهای انگیزشی گرفته تا نکات مشاوره ای و مصاحبه با دست اندر...
  کاری از مجید کرمی رتبه 2 کنکور دکتری مدبر مشاوره...
  09:32
  • 13

  • 2 سال پیش
  09:32
  کاری از مجید کرمی رتبه 2 کنکور دکتری مدبر مشاوره و پشتیبانی قلمچی سمنان محتوای این پادکست حرفهاییه که شنیدنش برای هر دانش آموزی واجبه. از حرفهای انگیزشی گرفته تا نکات مشاوره ای و مصاحبه با دست اندر...
  کاری از مجید کرمی رتبه 2 کنکور دکتری مدبر مشاوره...
  10:31
  • 23

  • 2 سال پیش
  10:31
  shenoto-ads
  shenoto-ads