پری نامه

فاطمه شکری
  391
  میانگین پخش
  2.3K
  تعداد پخش
  4
  دنبال کننده

  پری نامه

  فاطمه شکری
  391
  میانگین پخش
  2.3K
  تعداد پخش
  4
  دنبال کننده

  • 1.8K

  • 2 سال پیش
  با صدای فاطمه شکری نوشته محمد اشرفی
  با صدای فاطمه شکری نوشته محمد اشرفی
  01:34
  • 1.8K

  • 2 سال پیش
  01:34
  راز من/ با صدای فاطمه شکری شعر از فروغ فرخزاد
  راز من/ با صدای فاطمه شکری شعر از فروغ فرخزاد
  03:43
  • 68

  • 2 سال پیش
  03:43
  دوران عشق/ باصدای فاطمه شکری شعر: سعدی
  دوران عشق/ باصدای فاطمه شکری شعر: سعدی
  02:59
  • 89

  • 2 سال پیش
  02:59
  حیدر بابا/ با صدای فاطمه شکری شعر از استاد شهریار
  حیدر بابا/ با صدای فاطمه شکری شعر از استاد شهریار
  02:08
  • 113

  • 2 سال پیش
  02:08
  • 90

  • 2 سال پیش
  پری/با صدای فاطمه شکری نویسنده: محمد اشرفی
  پری/با صدای فاطمه شکری نویسنده: محمد اشرفی
  02:15
  • 90

  • 2 سال پیش
  02:15
  • 141

  • 2 سال پیش
  امید/ با صدای فاطمه شکری نویسنده: محمد اشرفی
  امید/ با صدای فاطمه شکری نویسنده: محمد اشرفی
  03:59
  • 141

  • 2 سال پیش
  03:59
  shenoto-ads
  shenoto-ads