ما بی تربیتیم یا فرزند ما!؟

نشر صوتی پدرام
88
میانگین پخش
614
تعداد پخش
3
دنبال کننده
بیدار کردن بچه ها و آماده کردنشان برای رفتن به مهدکودک یا مدرسهدرس خواندن بچه ها و علت دلزدگیهای آنها از مدرسه و تحصیلپاداش، رشوه و باج دادن به بچه هاتنبیه و تهدید بچه ها و احساس ناامنی...
 • بیدار کردن بچه ها و آماده کردنشان برای رفت...
37:25
 • 22

 • 3 هفته پیش
37:25
اضطراب جدایی کودکاندرک کودکان از زمان متفاوت است.درک کودکان از عدم حضور ما متفاوت است.ترک کردن کودکان نوپا در خانه مناسکی خاص دارد.از زاویۀ دید بچه ها نگاه کنیم؛ هم به لحاظ فیزیکی و هم به لحاظ روانی.چ...

اضطراب جدایی کودکان

درک کودکان از زمان مت...

26:04
 • 43

 • 3 ماه پیش
26:04
ما بیش از همه با که حرف میزنیم؟چگونه گفت و شنود داشته باشیم؟تعمیم دادن و کش دادن بحثها تا کجا جایز است؟مراعات فیزیکی برای گفت و شنود چیست؟ویژگیهای آدمهای شاد چیست؟...
 • ما بیش از همه با که حرف میزنیم؟
 • چگ...
42:35
 • 56

 • 3 ماه پیش
42:35
همدلی، هم حسی و همدردی چیست؟تصمیم گیری های ما چند شکل دارد؟عزت نفس و خودسرزنشگری چیست؟اعتماد به نفس سالم و واقعی به چه شکل است؟تعریف ما از استقلال و وابستگی روانی چیست؟...
 • همدلی، هم حسی و همدردی چیست؟
 • تصمیم...
30:50
 • 102

 • 4 ماه پیش
30:50
ادامۀ انواع «من»های ذکر شده در پادکست پیشینتعریف شخصیت چیست؟جرئت ابراز وجود چیست؟نه گفتن چه راهها و شیوه هایی دارد؟انواع نه ها چیست؟انواع جرئتمندی چیست؟...
 • ادامۀ انواع «من»های ذکر شده در پادکست پیشی...
31:27
 • 104

 • 4 ماه پیش
31:27
بچۀ سالم و خوب چه خصوصیاتی دارد؟ معیارهای درست و غلط در این مورد چیست؟رویاها و حسرتهای ما مانع تربیت صحیح فرزندمان نمیشود؟حرف شنوی کودکان تا چه حدس سالم تلقی میشود؟چقدر نگاه خود ما به فرزندمان خام و ک...
 • بچۀ سالم و خوب چه خصوصیاتی دارد؟ معیارهای ...
28:58
 • 107

 • 5 ماه پیش
28:58
کلیاتی در مورد ما و فرزندمانتعریفی از خانواده و تربیت...
 • کلیاتی در مورد ما و فرزندمان
 • تعریف...
23:50
 • 180

 • 5 ماه پیش
23:50
shenoto-ads
shenoto-ads