موسسه رشد و توسعه فردی پردیس

pardisplan1
15
میانگین پخش
30
تعداد پخش
0
دنبال کننده

موسسه رشد و توسعه فردی پردیس

pardisplan1
15
میانگین پخش
30
تعداد پخش
0
دنبال کننده

ابراز وجود یک مهارت اجتماعی است که به ارتباطات موثر و بیان افکار خود در عین احترام به افکار و عقاید دیگران اشاره می کند. این بدان معناست که افراد دارای جرات به...

ابراز وجو...

10:20
  • 19

  • 5 ماه پیش
10:20

قطعاً برای شما هم زمان هایی پیش آمده که بی حال بودید، حوصله انجام هیچ کاری را نداشتید، انگار از زندگی سیر شده اید. یا تا به حال چند بار به خودتان گفته اید که ف...

قطعاً برا...

08:40
  • 11

  • 5 ماه پیش
08:40
shenoto-ads
shenoto-ads