پادکست اتاق سفید

گروه هنری اتاق سفید
125
میانگین پخش
3.0K
تعداد پخش
28
دنبال کننده
گوینده: مسعود شطرنجی، نازنین ایزدی، مرجان توسلیتهیه کننده: گروه هنری اتاق سفید / سال تولید: 1401ضبط: استودیو اتاق سفید / میکس و مستر: واله پروداکشن**توضیحات بیشتر: جنایت درون روایتی عاشقانه است که تغی...

گوینده: مسعود شطرنجی، نازنین ایزدی، مرجان توسلی...

06:51
 • 166

 • 1 سال پیش
06:51
گوینده: مسعود شطرنجی، نازنین ایزدی، احمد علیزاده، مرجان توسلیتهیه کننده: گروه هنری اتاق سفید / سال تولید: 1401ضبط: استودیو اتاق سفید / میکس و مستر: واله پروداکشن**توضیحات بیشتر: جنایت درون روایتی عاشق...

گوینده: مسعود شطرنجی، نازنین ایزدی، احمد علیزاد...

06:07
 • 118

 • 1 سال پیش
06:07
گوینده: مسعود شطرنجی، احمد علیزاده، میچکا یغمایی، علیرضا احمدی، مرجان توسلیتهیه کننده: گروه هنری اتاق سفید / سال تولید: 1401ضبط: استودیو اتاق سفید / میکس و مستر: واله پروداکشن**توضیحات بیشتر: جنایت در...

گوینده: مسعود شطرنجی، احمد علیزاده، میچکا یغمای...

07:43
 • 125

 • 1 سال پیش
07:43
گوینده: مسعود شطرنجی، کیانوش آقاجانی، مرجان توسلیتهیه کننده: گروه هنری اتاق سفید / سال تولید: 1401ضبط: استودیو اتاق سفید / میکس و مستر: واله پروداکشن**توضیحات بیشتر: جنایت درون روایتی عاشقانه است که ت...

گوینده: مسعود شطرنجی، کیانوش آقاجانی، مرجان توس...

09:25
 • 79

 • 1 سال پیش
09:25
گوینده: احمد علیزاده، مسعود شطرنجی، مرجان توسلیتهیه کننده: گروه هنری اتاق سفید / سال تولید: 1400ضبط: استودیو اتاق سفید / میکس و مستر: واله پروداکشن**توضیحات بیشتر: جنایت درون روایتی عاشقانه است که تغی...

گوینده: احمد علیزاده، مسعود شطرنجی، مرجان توسلی...

06:19
 • 227

 • 1 سال پیش
06:19
گوینده: احمد علیزاده، مسعود شطرنجی، مرجان توسلیتهیه کننده: گروه هنری اتاق سفید / سال تولید: 1400ضبط: استودیو اتاق سفید / میکس و مستر: واله پروداکشن**توضیحات بیشتر: جنایت درون روایتی عاشقانه است که تغی...

گوینده: احمد علیزاده، مسعود شطرنجی، مرجان توسلی...

04:48
 • 184

 • 1 سال پیش
04:48
گوینده: احمد علیزاده، مسعود شطرنجی، مرجان توسلیتهیه کننده: گروه هنری اتاق سفید / سال تولید: 1400ضبط: استودیو اتاق سفید / میکس و مستر: واله پروداکشن**توضیحات بیشتر: جنایت درون روایتی عاشقانه است که تغی...

گوینده: احمد علیزاده، مسعود شطرنجی، مرجان توسلی...

05:51
 • 165

 • 1 سال پیش
05:51
گوینده: احمد علیزاده، مسعود شطرنجی، میچکا یغماییعلیرضا احمدی، کیانوش آقاجانی، مرجان توسلیتهیه کننده: گروه هنری اتاق سفید / سال تولید: 1400ضبط: استودیو اتاق سفید / میکس و مستر: واله پروداکشن**توضیحات ب...

گوینده: احمد علیزاده، مسعود شطرنجی، میچکا یغمای...

06:32
 • 162

 • 1 سال پیش
06:32
گوینده: رضا نعمتیتهیه کننده: گروه هنری اتاق سفید / سال تولید: 1397ضبط: استودیو اتاق سفید / میکس و مستر: واله پروداکشن**توضیحات بیشتر: داستان عشقی نافرجام با چاشنی مسائل اجتماعی و گاهی طنزنویسنده و کار...

گوینده: رضا نعمتی

تهیه کننده: گروه هنری ا...

06:14
 • 168

 • 1 سال پیش
06:14
گوینده: رضا نعمتیتهیه کننده: گروه هنری اتاق سفید / سال تولید: 1397ضبط: استودیو اتاق سفید / میکس و مستر: واله پروداکشن**توضیحات بیشتر: داستان عشقی نافرجام با چاشنی مسائل اجتماعی و گاهی طنزنویسنده و کار...

گوینده: رضا نعمتی

تهیه کننده: گروه هنری ا...

05:05
 • 115

 • 1 سال پیش
05:05
گوینده: رضا نعمتیتهیه کننده: گروه هنری اتاق سفید / سال تولید: 1397ضبط: استودیو اتاق سفید / میکس و مستر: واله پروداکشن**توضیحات بیشتر: این قسمت را با هدفون گوش کنید.داستان عشقی نافرجام با چاشنی مسائل ا...

گوینده: رضا نعمتی

تهیه کننده: گروه هنری ا...

07:50
 • 100

 • 1 سال پیش
07:50
گوینده: رضا نعمتی، بهزاد قاسمیتهیه کننده: گروه هنری اتاق سفید / سال تولید: 1397ضبط: استودیو اتاق سفید / میکس و مستر: واله پروداکشن**توضیحات بیشتر: این قسمت را با هدفون گوش کنید.داستان عشقی نافرجام با ...

گوینده: رضا نعمتی، بهزاد قاسمی

تهیه کننده...

12:40
 • 101

 • 1 سال پیش
12:40
گوینده: رضا نعمتی، مسعود شطرنجیتهیه کننده: گروه هنری اتاق سفید / سال تولید: 1397ضبط: استودیو اتاق سفید / میکس و مستر: واله پروداکشن**توضیحات بیشتر: این قسمت را با هدفون گوش کنید.داستان عشقی نافرجام با...

گوینده: رضا نعمتی، مسعود شطرنجی

تهیه کنند...

13:44
 • 159

 • 1 سال پیش
13:44
گوینده: رضا نعمتیتهیه کننده: گروه هنری اتاق سفید / سال تولید: 1397ضبط: استودیو اتاق سفید / میکس و مستر: واله پروداکشن**توضیحات بیشتر: داستان عشقی نافرجام با چاشنی مسائل اجتماعی و گاهی طنزنویسنده و کار...

گوینده: رضا نعمتی

تهیه کننده: گروه هنری ا...

04:39
 • 85

 • 1 سال پیش
04:39
گوینده: رضا نعمتیتهیه کننده: گروه هنری اتاق سفید / سال تولید: 1397ضبط: استودیو اتاق سفید / میکس و مستر: واله پروداکشن**توضیحات بیشتر: داستان عشقی نافرجام با چاشنی مسائل اجتماعی و گاهی طنزنویسنده و کار...

گوینده: رضا نعمتی

تهیه کننده: گروه هنری ا...

06:37
 • 81

 • 1 سال پیش
06:37
گوینده: رضا نعمتیتهیه کننده: گروه هنری اتاق سفید / سال تولید: 1397ضبط: استودیو اتاق سفید / میکس و مستر: واله پروداکشن**توضیحات بیشتر: این قسمت را با هدفون گوش کنید.داستان عشقی نافرجام با چاشنی مسائل ا...

گوینده: رضا نعمتی

تهیه کننده: گروه هنری ا...

08:05
 • 86

 • 1 سال پیش
08:05
گوینده: مسعود شطرنجیتهیه کننده: مسعود شطرنجی / سال تولید: 1396ضبط: استودیو اتاق سفید / میکس و مستر: استودیو آموگ** توضیحات: دکلمه درد، کاری بداهه از مسعود شطرنجی است که به صورت زنده در استودیو اتاق سف...

گوینده: مسعود شطرنجی

تهیه کننده: مسعود شط...

06:40
 • 109

 • 1 سال پیش
06:40
گوینده: محمد عبدیتهیه کننده: مسعود شطرنجی / سال تولید: 1396ضبط: خانگی / میکس و مستر: استودیو آموگ** توضیحات: در مجموعه "سکوت پشت پلک" که توسط مسعود شطرنجی مدیریت گروه آموگ راه اندازی شده است آثار از ه...

گوینده: محمد عبدی

تهیه کننده: مسعود شطرنج...

02:24
 • 76

 • 1 سال پیش
02:24
گوینده: جواد شِیبتتهیه کننده: مسعود شطرنجی / سال تولید: 1396ضبط: خانگی / میکس و مستر: استودیو آموگ** توضیحات: در مجموعه "سکوت پشت پلک" که توسط مسعود شطرنجی مدیریت گروه آموگ راه اندازی شده است آثار از ...

گوینده: جواد شِیبت

تهیه کننده: مسعود شطرن...

03:49
 • 83

 • 1 سال پیش
03:49
گوینده: امیر یوسفیتهیه کننده: مسعود شطرنجی / سال تولید: 1396ضبط: خانگی / میکس و مستر: استودیو آموگ** توضیحات: در مجموعه "سکوت پشت پلک" که توسط مسعود شطرنجی مدیریت گروه آموگ راه اندازی شده است آثار از ...

گوینده: امیر یوسفی

تهیه کننده: مسعود شطرن...

06:53
 • 77

 • 1 سال پیش
06:53
گوینده: نعمت زعفرانیتهیه کننده: مسعود شطرنجی / سال تولید: 1396ضبط: خانگی / میکس و مستر: استودیو آموگ** توضیحات: در مجموعه "سکوت پشت پلک" که توسط مسعود شطرنجی مدیریت گروه آموگ راه اندازی شده است آثار ا...

گوینده: نعمت زعفرانی

تهیه کننده: مسعود شط...

02:07
 • 83

 • 1 سال پیش
02:07
گوینده: در توضیحات درج شده استتهیه کننده: گروه هنری اتاق سفید / سال تولید: 1395ضبط: استودیو بلک رد / میکس و مستر: استودیو اتاق سفید**توضیحات بیشتر: انتشار این سریال بنا به دلایلی کنسل شد.گویندگان: مرج...

گوینده: در توضیحات درج شده است

تهیه کننده...

01:21
 • 123

 • 7 سال پیش
01:21
گوینده: مسعود شطرنجی، مهدی عسگریتهیه کننده: گروه هنری اتاق سفید / سال تولید: 1395ضبط: شنیده شو / میکس و مستر: استودیو اتاق سفید**توضیحات بیشتر: مصاحبه با مهدی عسگری، آهنگساز و خواننده پاپ...

گوینده: مسعود شطرنجی، مهدی عسگری

تهیه کنن...

09:20
 • 126

 • 7 سال پیش
09:20
گوینده: مسعود شطرنجی، بهزاد قاسمیتهیه کننده: گروه هنری اتاق سفید / سال تولید: 1395ضبط: شنیده شو / میکس و مستر: استودیو اتاق سفید**توضیحات بیشتر: مصاحبه با بهزاد قاسمی سردبیر ارشد و مدیر ماهنامه الکترو...

گوینده: مسعود شطرنجی، بهزاد قاسمی

تهیه کن...

18:57
 • 187

 • 7 سال پیش
18:57
shenoto-ads
shenoto-ads