اسطوراخ

اسطوراخ
492
میانگین پخش
14.3K
تعداد پخش
293
دنبال کننده

اسطوراخ

اسطوراخ
492
میانگین پخش
14.3K
تعداد پخش
293
دنبال کننده

فصل اول / قسمت نوزدهم ⛔️ این پادکست برای افراد زیر 18 سال یا برای گوش دادن در جمع های خانوادگی و با صدای بلند مناسب نیست. ترجیحا با هندزفیری گوش کن و به افرادی که باهاشون رودرواسی داری معرفی نکن. ...
فصل اول / قسمت نوزدهم ⛔️ این پادکست برای افراد ...
30:03
 • 689

 • 1 سال پیش
30:03
فصل اول / قسمت هیجدهم ⛔️ این پادکست برای افراد زیر 18 سال یا برای گوش دادن در جمع های خانوادگی و با صدای بلند مناسب نیست. ترجیحا با هندزفیری گوش کن و به افرادی که باهاشون رودرواسی داری معرفی نکن. ...
فصل اول / قسمت هیجدهم ⛔️ این پادکست برای افراد ...
30:31
 • 389

 • 1 سال پیش
30:31
فصل اول / قسمت هفدهم ⛔️ این پادکست برای افراد زیر 18 سال یا برای گوش دادن در جمع های خانوادگی و با صدای بلند مناسب نیست. ترجیحا با هندزفیری گوش کن و به افرادی که باهاشون رودرواسی داری معرفی نکن. ...
فصل اول / قسمت هفدهم ⛔️ این پادکست برای افراد ...
33:48
 • 320

 • 2 سال پیش
33:48
فصل اول / قسمت شانزدهم ⛔️ این پادکست برای افراد زیر 18 سال یا برای گوش دادن در جمع های خانوادگی و با صدای بلند مناسب نیست. ترجیحا با هندزفیری گوش کن و به افرادی که باهاشون رودرواسی داری معرفی نکن. ...
فصل اول / قسمت شانزدهم ⛔️ این پادکست برای افراد...
35:19
 • 322

 • 2 سال پیش
35:19
فصل اول / قسمت پانزدهم ⛔️ این پادکست برای افراد زیر 18 سال یا برای گوش دادن در جمع های خانوادگی و با صدای بلند مناسب نیست. ترجیحا با هندزفیری گوش کن و به افرادی که باهاشون رودرواسی داری معرفی نکن. ...
فصل اول / قسمت پانزدهم ⛔️ این پادکست برای افراد...
26:22
 • 483

 • 2 سال پیش
26:22
فصل اول / قسمت چهاردهم ⛔️ این پادکست برای افراد زیر 18 سال یا برای گوش دادن در جمع های خانوادگی و با صدای بلند مناسب نیست. ترجیحا با هندزفیری گوش کن و به افرادی که باهاشون رودرواسی داری معرفی نکن. ...
فصل اول / قسمت چهاردهم ⛔️ این پادکست برای افراد ...
27:17
 • 402

 • 2 سال پیش
27:17
 • 501

 • 3 سال پیش
فصل اول / قسمت سیزدهم ⛔️ این پادکست برای افراد زیر 18 سال یا برای گوش دادن در جمع های خانوادگی و با صدای بلند مناسب نیست. ترجیحا با هندزفیری گوش کن و به افرادی که باهاشون رودرواسی داری معرفی نکن. ...
فصل اول / قسمت سیزدهم ⛔️ این پادکست برای افراد ...
34:20
 • 501

 • 3 سال پیش
34:20
فصل اول / قسمت دوازدهم / ⛔️ این پادکست برای افراد زیر 18 سال یا برای گوش دادن در جمع های خانوادگی و با صدای بلند مناسب نیست. ترجیحا با هندزفیری گوش کن و به افرادی که باهاشون رودرواسی داری معرفی نکن...
فصل اول / قسمت دوازدهم / ⛔️ این پادکست برای افر...
31:20
 • 427

 • 3 سال پیش
31:20
اسطوراخ همونطور که تقریبا از اسمش معلومه در مورد اسطوره‌هاست. تو این پادکست داستان‌های اساطیری تمدن‌های مختلف دنیای باستان رو تعریف می‌کنم. خدایان و موجودات عجیب و غریب رو معرفی می‌‌کنم و میگم که با ...
اسطوراخ همونطور که تقریبا از اسمش معلومه در مورد ا...
36:08
 • 262

 • 3 سال پیش
36:08
 • 519

 • 3 سال پیش
فصل اول / قسمت یازدهم ⛔️ این پادکست برای افراد زیر 18 سال یا برای گوش دادن در جمع های خانوادگی و با صدای بلند مناسب نیست. ترجیحا با هندزفیری گوش کن و به افرادی که باهاشون رودرواسی داری معرفی نکن. ...
فصل اول / قسمت یازدهم ⛔️ این پادکست برای افراد ...
36:08
 • 519

 • 3 سال پیش
36:08
فصل اول (سری قهرمانان) / قسمت دهم ⛔️ این پادکست برای افراد زیر 18 سال یا برای گوش دادن در جمع های خانوادگی و با صدای بلند مناسب نیست. ترجیحا با هندزفیری گوش کن و به افرادی که باهاشون رودرواسی داری ...
فصل اول (سری قهرمانان) / قسمت دهم ⛔️ این پادکست...
32:51
 • 415

 • 3 سال پیش
32:51
اسطوراخ همونطور که تقریبا از اسمش معلومه در مورد اسطوره‌هاست. تو این پادکست داستان‌های اساطیری تمدن‌های مختلف دنیای باستان رو تعریف می‌کنم. خدایان و موجودات عجیب و غریب رو معرفی می‌‌کنم و میگم که با ...
اسطوراخ همونطور که تقریبا از اسمش معلومه در مورد ا...
32:51
 • 350

 • 3 سال پیش
32:51
اسطوراخ همونطور که تقریبا از اسمش معلومه در مورد اسطوره‌هاست. تو این پادکست داستان‌های اساطیری تمدن‌های مختلف دنیای باستان رو تعریف می‌کنم. خدایان و موجودات عجیب و غریب رو معرفی می‌‌کنم و میگم که با ...
اسطوراخ همونطور که تقریبا از اسمش معلومه در مورد ا...
25:52
 • 264

 • 3 سال پیش
25:52
 • 386

 • 3 سال پیش
فصل اول (سری قهرمانان) / قسمت نهم ⛔️ این پادکست برای افراد زیر 18 سال یا برای گوش دادن در جمع های خانوادگی و با صدای بلند مناسب نیست. ترجیحا با هندزفیری گوش کن و به افرادی که باهاشون رودرواسی داری ...
فصل اول (سری قهرمانان) / قسمت نهم ⛔️ این پادکست...
25:52
 • 386

 • 3 سال پیش
25:52
قسمت ویژه کمپین شنوا ⛔️ بهتره این پادکست رو با هندزفیری گوش بدی. ⚡️ تو کمپین شنوا اسطوراخ و چندتا پادکست دیگه قسمتهای ویژه با موضوع نابینایی تهیه کردن. هدف کمپین اینه که پادکست رو به گوش شنوای نابی...
قسمت ویژه کمپین شنوا ⛔️ بهتره این پادکست رو با ه...
26:35
 • 453

 • 3 سال پیش
26:35
اسطوراخ همونطور که تقریبا از اسمش معلومه در مورد اسطوره‌هاست. تو این پادکست داستان‌های اساطیری تمدن‌های مختلف دنیای باستان رو تعریف می‌کنم. خدایان و موجودات عجیب و غریب رو معرفی می‌‌کنم و میگم که با ...
اسطوراخ همونطور که تقریبا از اسمش معلومه در مورد ا...
26:26
 • 340

 • 3 سال پیش
26:26
اسطوراخ همونطور که تقریبا از اسمش معلومه در مورد اسطوره‌هاست. تو این پادکست داستان‌های اساطیری تمدن‌های مختلف دنیای باستان رو تعریف می‌کنم. خدایان و موجودات عجیب و غریب رو معرفی می‌‌کنم و میگم که با ...
اسطوراخ همونطور که تقریبا از اسمش معلومه در مورد ا...
33:33
 • 341

 • 3 سال پیش
33:33
اسطوراخ همونطور که تقریبا از اسمش معلومه در مورد اسطوره‌هاست. تو این پادکست داستان‌های اساطیری تمدن‌های مختلف دنیای باستان رو تعریف می‌کنم. خدایان و موجودات عجیب و غریب رو معرفی می‌‌کنم و میگم که با ...
اسطوراخ همونطور که تقریبا از اسمش معلومه در مورد ا...
28:40
 • 319

 • 3 سال پیش
28:40
 • 532

 • 3 سال پیش
تو قسمت ششم «پادکست اسطوراخ»، هرا، ملکه خدایان و الهه زنان رو داریم. هرا تو کل قسمت در حال انتقام گرفتن از قربانیای زئوسه. تعداد زیادی حیوون هم تو این قسمت هستن. حیوونهایی که قبلا انسان بودن یا نصفشون...
تو قسمت ششم «پادکست اسطوراخ»، هرا، ملکه خدایان و ا...
28:40
 • 532

 • 3 سال پیش
28:40
اسطوراخ همونطور که تقریبا از اسمش معلومه در مورد اسطوره‌هاست. تو این پادکست داستان‌های اساطیری تمدن‌های مختلف دنیای باستان رو تعریف می‌کنم. خدایان و موجودات عجیب و غریب رو معرفی می‌‌کنم و میگم که با ...
اسطوراخ همونطور که تقریبا از اسمش معلومه در مورد ا...
26:14
 • 283

 • 3 سال پیش
26:14
اسطوراخ همونطور که تقریبا از اسمش معلومه در مورد اسطوره‌هاست. تو این پادکست داستان‌های اساطیری تمدن‌های مختلف دنیای باستان رو تعریف می‌کنم. خدایان و موجودات عجیب و غریب رو معرفی می‌‌کنم و میگم که با ...
اسطوراخ همونطور که تقریبا از اسمش معلومه در مورد ا...
26:00
 • 338

 • 3 سال پیش
26:00
اسطوراخ همونطور که تقریبا از اسمش معلومه در مورد اسطوره‌هاست. تو این پادکست داستان‌های اساطیری تمدن‌های مختلف دنیای باستان رو تعریف می‌کنم. خدایان و موجودات عجیب و غریب رو معرفی می‌‌کنم و میگم که با ...
اسطوراخ همونطور که تقریبا از اسمش معلومه در مورد ا...
22:02
 • 257

 • 3 سال پیش
22:02
اسطوراخ همونطور که تقریبا از اسمش معلومه در مورد اسطوره‌هاست. تو این پادکست داستان‌های اساطیری تمدن‌های مختلف دنیای باستان رو تعریف می‌کنم. خدایان و موجودات عجیب و غریب رو معرفی می‌‌کنم و میگم که با ...
اسطوراخ همونطور که تقریبا از اسمش معلومه در مورد ا...
22:00
 • 301

 • 3 سال پیش
22:00
اسطوراخ همونطور که تقریبا از اسمش معلومه در مورد اسطوره‌هاست. تو این پادکست داستان‌های اساطیری تمدن‌های مختلف دنیای باستان رو تعریف می‌کنم. خدایان و موجودات عجیب و غریب رو معرفی می‌‌کنم و میگم که با ...
اسطوراخ همونطور که تقریبا از اسمش معلومه در مورد ا...
24:05
 • 813

 • 3 سال پیش
24:05
⚡️ تو قسمت پنجم پادکست اسطوراخ، خاندان خدایان یونان باستان متشکل از زئوس و اقوام درجه یکش رو معرفی می‌کنم. یکی از دخترهای خوشگل زئوس هم مهمون این قسمته. دختری که به عجیب ترین شکل ممکن و از جایی که عمر...
⚡️ تو قسمت پنجم پادکست اسطوراخ، خاندان خدایان یونا...
26:14
 • 604

 • 3 سال پیش
26:14
 • 742

 • 3 سال پیش
⚡️خداها تو این قسمت گرد و خاک اساطیری به پا می‌کنن. سنگ می‌خورن، بالا میارن، می‌جنگن، تبعید می‌کنن، می‌آفرینن، منقرض می‌کنن، عقده‌ای بازی در میارن، شکنجه می‌کنن و خیلی کارهای دیگه. چون خدا هستن و هر ک...
⚡️خداها تو این قسمت گرد و خاک اساطیری به پا می‌کنن...
26:00
 • 742

 • 3 سال پیش
26:00
تو این قسمت پرونده تایتان‌ها رو می‌بندم میدم زیربغلشون برن دنبال کارشون. یه تعلیق خوب هم ته این قسمت گذاشتم که واسه قسمت بعد لحظه شماری کنی. اسطوراخ همونطور که تقریبا از اسمش معلومه در مورد اسطوره‌ها...
تو این قسمت پرونده تایتان‌ها رو می‌بندم میدم زیربغ...
22:02
 • 715

 • 3 سال پیش
22:02
⚡️ بعد از معرفی خدایان اولیه تو قسمت اول، تو این قسمت با تایتان‌ها، نسل دوم خداها تو اساطیر یونان آشنا میشی. ⚡️ اسطوراخ همونطور که تقریبا از اسمش معلومه در مورد اسطوره‌هاست. اینجا با خداها و الهه ها ...
⚡️ بعد از معرفی خدایان اولیه تو قسمت اول، تو این ق...
22:00
 • 1.0K

 • 4 سال پیش
22:00
قسمت اول پادکست اسطوراخ / اساطیر یونان باستان...
قسمت اول پادکست اسطوراخ / اساطیر یونان باستان
24:05
 • 1.4K

 • 4 سال پیش
24:05
shenoto-ads
shenoto-ads