نورنگار

نورنگار
  43
  میانگین پخش
  643
  تعداد پخش
  5
  دنبال کننده

  نورنگار

  نورنگار
  43
  میانگین پخش
  643
  تعداد پخش
  5
  دنبال کننده

  انتخاب تجهیزات عکاسی و فیلمبرداری با توجه به تنوع برند، مدل و قیمت کار آسانی نیست. ما در این مجموعه برای شما پادکست‌هایی جهت انتخاب بهتر مناسب با نیاز شما در نظر گرفته ایم.
  انتخاب تجهیزات عکاسی و فیلمبرداری با توجه به تنوع ...
  04:45
  • 10

  • 3 سال پیش
  04:45
  نکات و ترفندهای کاربردی در عکاسی
  نکات و ترفندهای کاربردی در عکاسی
  04:45
  • 21

  • 3 سال پیش
  04:45
  انتخاب تجهیزات عکاسی و فیلمبرداری با توجه به تنوع برند، مدل و قیمت کار آسانی نیست. ما در این مجموعه برای شما پادکست‌هایی جهت انتخاب بهتر مناسب با نیاز شما در نظر گرفته ایم.
  انتخاب تجهیزات عکاسی و فیلمبرداری با توجه به تنوع ...
  05:36
  • 10

  • 3 سال پیش
  05:36
  شناخت بخش‌های مختلف سخت افزاری و نرم افزاری دوربین می تواند به انتخاب بهتر و همچنین استفاده بهتر از تجهیزات کمک کند.
  شناخت بخش‌های مختلف سخت افزاری و نرم افزاری دوربین...
  05:01
  • 9

  • 3 سال پیش
  05:01
  انتخاب تجهیزات عکاسی و فیلمبرداری با توجه به تنوع برند، مدل و قیمت کار آسانی نیست. ما در این مجموعه برای شما پادکست‌هایی جهت انتخاب بهتر مناسب با نیاز شما در نظر گرفته ایم.
  انتخاب تجهیزات عکاسی و فیلمبرداری با توجه به تنوع ...
  04:45
  • 13

  • 3 سال پیش
  04:45
  نکات و ترفندهای کاربردی در عکاسی
  نکات و ترفندهای کاربردی در عکاسی
  03:39
  • 31

  • 3 سال پیش
  03:39
  نکات و ترفندهای کاربردی در عکاسی
  نکات و ترفندهای کاربردی در عکاسی
  04:13
  • 30

  • 4 سال پیش
  04:13
  انتخاب تجهیزات عکاسی و فیلمبرداری با توجه به تنوع برند، مدل و قیمت کار آسانی نیست. ما در این مجموعه برای شما پادکست‌هایی جهت انتخاب بهتر مناسب با نیاز شما در نظر گرفته ایم.
  انتخاب تجهیزات عکاسی و فیلمبرداری با توجه به تنوع ...
  04:24
  • 16

  • 4 سال پیش
  04:24
  انتخاب تجهیزات عکاسی و فیلمبرداری با توجه به تنوع برند، مدل و قیمت کار آسانی نیست. ما در این مجموعه برای شما پادکست‌هایی جهت انتخاب بهتر مناسب با نیاز شما در نظر گرفته ایم.
  انتخاب تجهیزات عکاسی و فیلمبرداری با توجه به تنوع ...
  03:50
  • 13

  • 4 سال پیش
  03:50
  نکات و ترفندهای کاربردی در عکاسی
  نکات و ترفندهای کاربردی در عکاسی
  06:49
  • 57

  • 4 سال پیش
  06:49
  نکات و ترفندهای کاربردی در عکاسی
  نکات و ترفندهای کاربردی در عکاسی
  05:28
  • 202

  • 4 سال پیش
  05:28
  شناخت بخش‌های مختلف سخت افزاری و نرم افزاری دوربین می تواند به انتخاب بهتر و همچنین استفاده بهتر از تجهیزات کمک کند.
  شناخت بخش‌های مختلف سخت افزاری و نرم افزاری دوربین...
  04:14
  • 61

  • 4 سال پیش
  04:14
  شناخت بخش‌های مختلف سخت افزاری و نرم افزاری دوربین می تواند به انتخاب بهتر و همچنین استفاده بهتر از تجهیزات کمک کند.
  شناخت بخش‌های مختلف سخت افزاری و نرم افزاری دوربین...
  03:39
  • 38

  • 4 سال پیش
  03:39
  انتخاب تجهیزات عکاسی و فیلمبرداری با توجه به تنوع برند، مدل و قیمت کار آسانی نیست. ما در این مجموعه برای شما پادکست‌هایی جهت انتخاب بهتر مناسب با نیاز شما در نظر گرفته ایم.
  انتخاب تجهیزات عکاسی و فیلمبرداری با توجه به تنوع ...
  03:27
  • 11

  • 4 سال پیش
  03:27
  انتخاب تجهیزات عکاسی و فیلمبرداری با توجه به تنوع برند، مدل و قیمت کار آسانی نیست. ما در این مجموعه برای شما پادکست‌هایی جهت انتخاب بهتر مناسب با نیاز شما در نظر گرفته ایم.
  انتخاب تجهیزات عکاسی و فیلمبرداری با توجه به تنوع ...
  02:33
  • 121

  • 4 سال پیش
  02:33
  shenoto-ads
  shenoto-ads