نورنگار

نورنگار
  190
  میانگین پخش
  2.8K
  تعداد پخش
  8
  دنبال کننده
  انتخاب تجهیزات عکاسی و فیلمبرداری با توجه به تنوع برند، مدل و قیمت کار آسانی نیست. ما در این مجموعه برای شما پادکست‌هایی جهت انتخاب بهتر مناسب با نیاز شما در نظر گرفته ایم....
  انتخاب تجهیزات عکاسی و فیلمبرداری با توجه به تنوع ...
  04:45
  • 19

  • 5 سال پیش
  04:45
  نکات و ترفندهای کاربردی در عکاسی...
  نکات و ترفندهای کاربردی در عکاسی
  04:45
  • 297

  • 5 سال پیش
  04:45
  انتخاب تجهیزات عکاسی و فیلمبرداری با توجه به تنوع برند، مدل و قیمت کار آسانی نیست. ما در این مجموعه برای شما پادکست‌هایی جهت انتخاب بهتر مناسب با نیاز شما در نظر گرفته ایم....
  انتخاب تجهیزات عکاسی و فیلمبرداری با توجه به تنوع ...
  05:36
  • 16

  • 5 سال پیش
  05:36
  شناخت بخش‌های مختلف سخت افزاری و نرم افزاری دوربین می تواند به انتخاب بهتر و همچنین استفاده بهتر از تجهیزات کمک کند....
  شناخت بخش‌های مختلف سخت افزاری و نرم افزاری دوربین...
  05:01
  • 17

  • 5 سال پیش
  05:01
  انتخاب تجهیزات عکاسی و فیلمبرداری با توجه به تنوع برند، مدل و قیمت کار آسانی نیست. ما در این مجموعه برای شما پادکست‌هایی جهت انتخاب بهتر مناسب با نیاز شما در نظر گرفته ایم....
  انتخاب تجهیزات عکاسی و فیلمبرداری با توجه به تنوع ...
  04:45
  • 32

  • 5 سال پیش
  04:45
  نکات و ترفندهای کاربردی در عکاسی...
  نکات و ترفندهای کاربردی در عکاسی
  03:39
  • 40

  • 5 سال پیش
  03:39
  نکات و ترفندهای کاربردی در عکاسی...
  نکات و ترفندهای کاربردی در عکاسی
  04:13
  • 41

  • 5 سال پیش
  04:13
  انتخاب تجهیزات عکاسی و فیلمبرداری با توجه به تنوع برند، مدل و قیمت کار آسانی نیست. ما در این مجموعه برای شما پادکست‌هایی جهت انتخاب بهتر مناسب با نیاز شما در نظر گرفته ایم....
  انتخاب تجهیزات عکاسی و فیلمبرداری با توجه به تنوع ...
  04:24
  • 41

  • 5 سال پیش
  04:24
  انتخاب تجهیزات عکاسی و فیلمبرداری با توجه به تنوع برند، مدل و قیمت کار آسانی نیست. ما در این مجموعه برای شما پادکست‌هایی جهت انتخاب بهتر مناسب با نیاز شما در نظر گرفته ایم....
  انتخاب تجهیزات عکاسی و فیلمبرداری با توجه به تنوع ...
  03:50
  • 17

  • 5 سال پیش
  03:50
  نکات و ترفندهای کاربردی در عکاسی...
  نکات و ترفندهای کاربردی در عکاسی
  06:49
  • 1.5K

  • 5 سال پیش
  06:49
  نکات و ترفندهای کاربردی در عکاسی...
  نکات و ترفندهای کاربردی در عکاسی
  05:28
  • 211

  • 5 سال پیش
  05:28
  شناخت بخش‌های مختلف سخت افزاری و نرم افزاری دوربین می تواند به انتخاب بهتر و همچنین استفاده بهتر از تجهیزات کمک کند....
  شناخت بخش‌های مختلف سخت افزاری و نرم افزاری دوربین...
  04:14
  • 388

  • 5 سال پیش
  04:14
  شناخت بخش‌های مختلف سخت افزاری و نرم افزاری دوربین می تواند به انتخاب بهتر و همچنین استفاده بهتر از تجهیزات کمک کند....
  شناخت بخش‌های مختلف سخت افزاری و نرم افزاری دوربین...
  03:39
  • 58

  • 5 سال پیش
  03:39
  انتخاب تجهیزات عکاسی و فیلمبرداری با توجه به تنوع برند، مدل و قیمت کار آسانی نیست. ما در این مجموعه برای شما پادکست‌هایی جهت انتخاب بهتر مناسب با نیاز شما در نظر گرفته ایم....
  انتخاب تجهیزات عکاسی و فیلمبرداری با توجه به تنوع ...
  03:27
  • 32

  • 5 سال پیش
  03:27
  انتخاب تجهیزات عکاسی و فیلمبرداری با توجه به تنوع برند، مدل و قیمت کار آسانی نیست. ما در این مجموعه برای شما پادکست‌هایی جهت انتخاب بهتر مناسب با نیاز شما در نظر گرفته ایم....
  انتخاب تجهیزات عکاسی و فیلمبرداری با توجه به تنوع ...
  02:33
  • 136

  • 5 سال پیش
  02:33
  shenoto-ads
  shenoto-ads