نوجوان با برنامه

تا انتهای افق
22
میانگین پخش
22
تعداد پخش
2
دنبال کننده

نوجوان با برنامه

تا انتهای افق
22
میانگین پخش
22
تعداد پخش
2
دنبال کننده

همه‌ی انسان‌های #موفق، قدم اولی که برداشته‌اند، شبیه یکدیگر بوده و آن قدم چیزی جز «#هدف‌گذاری» نبوده است....

همه‌ی انسان‌های #موفق،...

11:08
  • 22

  • 9 ماه پیش
11:08
shenoto-ads
shenoto-ads