نیوشا

شیرین نوری
10
میانگین پخش
37
تعداد پخش
9
دنبال کننده

نیوشا

شیرین نوری
10
میانگین پخش
37
تعداد پخش
9
دنبال کننده

تاثیر جامعه و جنسیت...
تاثیر جامعه و جنسیت
19:36
  • 0

  • 4 سال پیش
19:36
تاثیر جامعه و جنسیت...
تاثیر جامعه و جنسیت
19:36
  • 22

  • 4 سال پیش
19:36
تاثیر متقابل جامعە و جنسیت(بخش اول)...
تاثیر متقابل جامعە و جنسیت(بخش اول)
19:36
  • 7

  • 4 سال پیش
19:36
تاثیر متقابل جامعە و جنسیت(بخش اول)...
تاثیر متقابل جامعە و جنسیت(بخش اول)
19:36
  • 8

  • 4 سال پیش
19:36
shenoto-ads
shenoto-ads