نیما پارسا

نیما پارسا

nima parsa
31
میانگین پخش
181
تعداد پخش
1
دنبال کننده
نیما پارسا

نیما پارسا

nima parsa
31
میانگین پخش
181
تعداد پخش
1
دنبال کننده

اشتباهی - 5.Hameh Ma
آلبوم 6 قطعه ای اشتباهی با اجرای نیما پارسا
آلبوم 6 قطعه ای اشتباهی با اجرای نیما پارسا
02:14
 • 14

 • 1 سال پیش
02:14
اشتباهی - 6.Zoraki
 • 14

 • 1 سال پیش
آلبوم 6 قطعه ای اشتباهی با اجرای نیما پارسا
آلبوم 6 قطعه ای اشتباهی با اجرای نیما پارسا
01:48
 • 14

 • 1 سال پیش
01:48
اشتباهی - 4.Gozasht
آلبوم 6 قطعه ای اشتباهی با اجرای نیما پارسا
آلبوم 6 قطعه ای اشتباهی با اجرای نیما پارسا
02:01
 • 16

 • 1 سال پیش
02:01
اشتباهی - 3.Gholleh
آلبوم 6 قطعه ای اشتباهی با اجرای نیما پارسا
آلبوم 6 قطعه ای اشتباهی با اجرای نیما پارسا
01:52
 • 22

 • 1 سال پیش
01:52
اشتباهی - 2.Eshtebahi
آلبوم 6 قطعه ای اشتباهی با اجرای نیما پارسا
آلبوم 6 قطعه ای اشتباهی با اجرای نیما پارسا
01:52
 • 36

 • 1 سال پیش
01:52
اشتباهی - 1.Bi Tafavot
آلبوم 6 قطعه ای اشتباهی با اجرای نیما پارسا
آلبوم 6 قطعه ای اشتباهی با اجرای نیما پارسا
01:51
 • 79

 • 1 سال پیش
01:51
shenoto-ads
shenoto-ads