دانشگاه نیک پندار

دکتر محمد محمدی پور
9
میانگین پخش
49
تعداد پخش
2
دنبال کننده

دانشگاه نیک پندار

دکتر محمد محمدی پور
9
میانگین پخش
49
تعداد پخش
2
دنبال کننده

🎙روایت ششم از یک محقق، قصه گو⛔️آنچه در مدارس و دانشگاه های ایران به شما آموزش داده نمیشود.💡دانشگاه آموزش مثبت نیک پندار اولین و تنها مرکز آموزش مثبت ایران🟩موضوع پادکست: تغییری باشید که میخواهید در ...

🎙روایت ششم از یک محقق، قصه گو

⛔️آنچه در ...

07:41
 • 12

 • 11 ماه پیش
07:41
🎙روایت پنجم از یک محقق، قصه گو⛔️آنچه در مدارس و دانشگاه های ایران به شما آموزش داده نمیشود.💡دانشگاه آموزش مثبت نیک پندار اولین و تنها مرکز آموزش مثبت ایران🟩موضوع پادکست: در جهانی اینچنین سرد و سیاه...

🎙روایت پنجم از یک محقق، قصه گو

⛔️آنچه در...

07:37
 • 7

 • 11 ماه پیش
07:37
🎙روایت چهارم از یک محقق، قصه گو⛔️آنچه در مدارس و دانشگاه های ایران به شما آموزش داده نمیشود.💡دانشگاه آموزش مثبت نیک پندار اولین و تنها مرکز آموزش مثبت ایران🟩موضوع پادکست: تفاوت خرد و دانش@nikpendar...


🎙روایت چهارم از یک محقق، قصه گو

...
04:29
 • 7

 • 11 ماه پیش
04:29
🎙روایت سوم از یک محقق، قصه گو⛔️آنچه در مدارس و دانشگاه های ایران به شما آموزش داده نمیشود.💡دانشگاه آموزش مثبت نیک پندار اولین و تنها مرکز آموزش مثبت ایران🟩موضوع پادکست: مقدمه ای بر آموزش مثبت@nikpe...

🎙روایت سوم از یک محقق...

05:39
 • 4

 • 1 سال پیش
05:39
🎙روایت دوم از یک محقق، قصه گو⛔️آنچه در مدارس و دانشگاه های ایران به شما آموزش داده نمیشود.💡دانشگاه آموزش مثبت نیک پندار اولین و تنها مرکز آموزش مثبت ایران🟩موضوع پادکست: من یک محقق قصه گو هستم@nikpe...

🎙روایت دوم از یک محقق...

04:27
 • 8

 • 1 سال پیش
04:27
 • 11

 • 1 سال پیش
🎙روایت اول از یک محقق، قصه گو⛔️آنچه در مدارس و دانشگاه های ایران به شما آموزش داده نمیشود.💡دانشگاه آموزش مثبت نیک پندار اولین و تنها مرکز آموزش مثبت ایران🟩موضوع پادکست: چرا و چگونه نیک پندار بوجود ...

🎙روایت اول از یک محقق، قصه گو

⛔️آنچه در ...

06:27
 • 11

 • 1 سال پیش
06:27
shenoto-ads
shenoto-ads