نویسه پارسی

نویسه پارسی
  119
  میانگین پخش
  237
  تعداد پخش
  3
  دنبال کننده

  نویسه پارسی

  نویسه پارسی
  119
  میانگین پخش
  237
  تعداد پخش
  3
  دنبال کننده

  نقد کتاب «درآمدی انتقادی بر مطالعات ترجمه»
  نقد کتاب «درآمدی انتقادی بر مطالعات ترجمه»
  12:08
  • 96

  • 3 سال پیش
  12:08
  نقد کتاب «تنوع زبانی و عدالت اجتماعی»
  نقد کتاب «تنوع زبانی و عدالت اجتماعی»
  27:57
  • 141

  • 3 سال پیش
  27:57
  shenoto-ads
  shenoto-ads