نگارین

negarin
11
میانگین پخش
11
تعداد پخش
3
دنبال کننده

نگارین

negarin
11
میانگین پخش
11
تعداد پخش
3
دنبال کننده

  • 11

  • 1 سال پیش
نگارین پادکستی آموزشی در مورد تاریخ نقاشی ایران از نقاشی های غار تا دوران معاصر است....
نگارین پادکستی آموزشی در مورد تاریخ نقاشی ایران از...
20:58
  • 11

  • 1 سال پیش
20:58
shenoto-ads
shenoto-ads