نگارین

negarin
7
میانگین پخش
7
تعداد پخش
3
دنبال کننده

نگارین

negarin
7
میانگین پخش
7
تعداد پخش
3
دنبال کننده

  • 7

  • 7 ماه پیش
نگارین پادکستی آموزشی در مورد تاریخ نقاشی ایران از نقاشی های غار تا دوران معاصر است.
نگارین پادکستی آموزشی در مورد تاریخ نقاشی ایران از...
20:58
  • 7

  • 7 ماه پیش
20:58
shenoto-ads
shenoto-ads