گزیده نقد زندگی پس از زندگی - سری دوم

هیئت قرآن و ولایت
3
میانگین پخش
68
تعداد پخش
3
دنبال کننده

گزیده نقد زندگی پس از زندگی - سری دوم

هیئت قرآن و ولایت
3
میانگین پخش
68
تعداد پخش
3
دنبال کننده

بازکردن پای تجربه به غیب؛ سوغات غرب...

بازکردن پای تجربه به غیب؛ سوغات غرب

02:19
 • 12

 • 1 سال پیش
02:19
چیزی که قابل‌تجربه باشد دیگر غیب نیست...

چیزی که قابل‌تجربه باشد دیگر غیب نیست

04:26
 • 6

 • 1 سال پیش
04:26
قرآن «تبیاناً لکُلّ شَیء» است و نیاز به هیچ تجربۀ بشری ندارد...

قرآن «تبیاناً لکُلّ شَیء» است و نیاز به هیچ تجر...

06:03
 • 9

 • 1 سال پیش
06:03
هیچ مشاهده‌ای در این باره، پیش از عرضه به قرآن اعتبار ندارد...

هیچ مشاهده‌ای در این باره، پیش از عرضه به قرآن ...

04:19
 • 3

 • 1 سال پیش
04:19
رسولانی که پیام‌آور از غیب هستند؛ اما هیچ عصمتی ندارند!...

رسولانی که پیام‌آور از غیب هستند؛ اما هیچ عصمتی...

05:26
 • 2

 • 1 سال پیش
05:26
با آمدن قرآن تمام منافذ کسب خبر از غیب، بسته شد...

با آمدن قرآن تمام منافذ کسب خبر از غیب، بسته شد...

06:22
 • 1

 • 1 سال پیش
06:22
اضافه شدن منبع «تجربه» به منابع دین!...

اضافه شدن منبع «تجربه» به منابع دین!

01:08
 • 2

 • 1 سال پیش
01:08
مثالی از دین کاریکاتوری: منبری‌ای که فقط خواب تعریف می‌کند!...

مثالی از دین کاریکاتوری: منبری‌ای که فقط خواب ت...

03:23
 • 2

 • 1 سال پیش
03:23
دین کاریکارتوری نتیجه برجسته کردن مکاشفات ...

دین کاریکارتوری نتیجه برجسته کردن مکاشفات

04:44
 • 1

 • 1 سال پیش
04:44
سیاحت غرب نوشته‌ای داستانی بر اساس قرآن و روایات است....

سیاحت غرب نوشته‌ای داستانی بر اساس قرآن و روایا...

04:29
 • 2

 • 1 سال پیش
04:29
اعتباربخشی به تجربه های شبه مرگ غلط است...

اعتباربخشی به تجربه های شبه مرگ غلط است

02:39
 • 3

 • 1 سال پیش
02:39
«زندگی پس از زندگی» مانع ورود به قرآن...

«زندگی پس از زندگی» مانع ورود به قرآن

00:55
 • 9

 • 1 سال پیش
00:55
دین ناب کم طرفدار ترجیح دارد بر دین التقاطی پرطرفدار...

دین ناب کم طرفدار ترجیح دارد بر دین التقاطی پرط...

07:31
 • 3

 • 1 سال پیش
07:31
ترکیب خیر و شر در اندیشه، التقاط است...

ترکیب خیر و شر در اندیشه، التقاط است

04:47
 • 3

 • 1 سال پیش
04:47
زندگی پس از زندگی بدعتی آشکار در حوزه خبردادن از غیب ...

زندگی پس از زندگی بدعتی آشکار در حوزه خبردادن ا...

05:32
 • 3

 • 1 سال پیش
05:32
مگر شاخص خوف و رجا را می‌دانید؟...

مگر شاخص خوف و رجا را می‌دانید؟

05:50
 • 0

 • 1 سال پیش
05:50
فلسفۀ حساسیت قرآن نسبت به غیب...

فلسفۀ حساسیت قرآن نسبت به غیب

09:27
 • 0

 • 1 سال پیش
09:27
صرفاً یک تجربۀ اجمالی از وجود جهان پس از مرگ...

صرفاً یک تجربۀ اجمالی از وجود جهان پس از مرگ

03:05
 • 1

 • 1 سال پیش
03:05
دین حداقلی زائیده خبردادن بی اعتبار از غیب...

دین حداقلی زائیده خبردادن بی اعتبار از غیب

04:30
 • 0

 • 1 سال پیش
04:30
خبردادن از غیب دخالت مستقیم در حوزه وحی ...

خبردادن از غیب دخالت مستقیم در حوزه وحی

04:08
 • 0

 • 1 سال پیش
04:08
طبق سوره منافقون و نحل بازگشت از مرگ غیرممکن است ...

طبق سوره منافقون و نحل بازگشت از مرگ غیرممکن اس...

05:19
 • 3

 • 1 سال پیش
05:19
بر خلاف مبانی قرآن در حوزه کاری قرآن ...

بر خلاف مبانی قرآن در حوزه کاری قرآن

04:23
 • 1

 • 1 سال پیش
04:23
دو زیربنای اصلی برنامه زندگی پس از زندگی که هر دو بر خلاف قرآن است...

دو زیربنای اصلی برنامه زندگی پس از زندگی که هر ...

06:34
 • 2

 • 1 سال پیش
06:34
shenoto-ads
shenoto-ads