گزیده نقد زندگی پس از زندگی - سری اول

هیئت قرآن و ولایت
4
میانگین پخش
59
تعداد پخش
2
دنبال کننده

گزیده نقد زندگی پس از زندگی - سری اول

هیئت قرآن و ولایت
4
میانگین پخش
59
تعداد پخش
2
دنبال کننده

آیا اطلاع از دنیای پس از مرگ مسئله ای برون دینی است؟ ...

آیا اطلاع از دنیای پس از مرگ مسئله ای برون دینی...

05:15
 • 5

 • 1 سال پیش
05:15
آیا انسان غیر معصوم نمی تواند از غیب آگاه شود؟ ...

آیا انسان غیر معصوم نمی تواند از غیب آگاه شود؟ ...

09:30
 • 3

 • 1 سال پیش
09:30
آیا کرامات اولیای خداوند شاهدی بر امکان زنده شدن مردگان نیست؟ ...

آیا کرامات اولیای خداوند شاهدی بر امکان زنده شد...

02:34
 • 4

 • 1 سال پیش
02:34
آیا اعتقاد به رجعت امکان زنده شدن مردگان را ثابت نمی کند؟ ...

آیا اعتقاد به رجعت امکان زنده شدن مردگان را ثاب...

01:38
 • 3

 • 1 سال پیش
01:38
آیا تجربه‌های عرفی مشترک، اطمینان‌آور نیست؟...

آیا تجربه‌های عرفی مشترک، اطمینان‌آور نیست؟

02:41
 • 2

 • 1 سال پیش
02:41
عالم غیب چیست؟...

عالم غیب چیست؟

03:17
 • 7

 • 1 سال پیش
03:17
آیا نمی شود پیش از مرگ، عوالم پس از مرگ را دید؟...

آیا نمی شود پیش از مرگ، عوالم پس از مرگ را دید؟...

08:07
 • 6

 • 1 سال پیش
08:07
آیا امکان ندارد به کسی که اجلش رسیده است، مهلت داده شود؟...

آیا امکان ندارد به کسی که اجلش رسیده است، مهلت ...

02:27
 • 5

 • 1 سال پیش
02:27
آیا بین «اجل معلق» و «اجل مسمی» در امکان بازگشت، تفاوتی نیست؟...

آیا بین «اجل معلق» و «اجل مسمی» در امکان بازگشت...

04:27
 • 6

 • 1 سال پیش
04:27
زنده شدن عُزیر نبی علیه‌السلام دلیل امکان زنده شدن مردگان نیست؟...

زنده شدن عُزیر نبی علیه‌السلام دلیل امکان زنده ...

05:12
 • 3

 • 1 سال پیش
05:12
آیا نمی‌شود گفت خدا به تجربه‌گران مرگ وحی کرده است؟...

آیا نمی‌شود گفت خدا به تجربه‌گران مرگ وحی کرده ...

08:08
 • 2

 • 1 سال پیش
08:08
آیا قرآن می‌تواند در تمام مسائل فکری و معرفتی راه را نشان دهد؟...

آیا قرآن می‌تواند در تمام مسائل فکری و معرفتی ر...

03:47
 • 5

 • 1 سال پیش
03:47
آیا با وجود کارشناسان دینی در برنامه، جایی برای نقد هست؟...

آیا با وجود کارشناسان دینی در برنامه، جایی برای...

03:09
 • 2

 • 1 سال پیش
03:09
آیا منتقد، گزارش تجربه‌گران را شنیده که آن را نقد می کند؟...

آیا منتقد، گزارش تجربه‌گران را شنیده که آن را ن...

01:32
 • 1

 • 1 سال پیش
01:32
آیا برنامۀ تأثیرگذار قرآنی در صدا و سیما وجود ندارد؟...

آیا برنامۀ تأثیرگذار قرآنی در صدا و سیما وجود ن...

02:56
 • 2

 • 1 سال پیش
02:56
معیار جذب مخاطب در برنامه‌های دینی...

معیار جذب مخاطب در برنامه‌های دینی

05:12
 • 1

 • 1 سال پیش
05:12
آیا لازم است انتقاد از رسانۀ ملی علنی باشد؟...

آیا لازم است انتقاد از رسانۀ ملی علنی باشد؟

05:02
 • 1

 • 1 سال پیش
05:02
آیا نقد رسانه مخصوص اهل رسانه است؟...

آیا نقد رسانه مخصوص اهل رسانه است؟

05:16
 • 1

 • 1 سال پیش
05:16
shenoto-ads
shenoto-ads