نادر ازهری آثار ترکی و فارسی

نادر ازهری
  8
  میانگین پخش
  995
  تعداد پخش
  3
  دنبال کننده

  نادر ازهری آثار ترکی و فارسی

  نادر ازهری
  8
  میانگین پخش
  995
  تعداد پخش
  3
  دنبال کننده

  بویورون گؤزل دشمن‌لریم! (مجموعه شعر نو ترکی با خوانش شاعر) دومین کتاب شعر ترکی نادر ازهری Nadir Əzhəri به نام «بویورون گؤزل دشمن‌لریم!» (بفرمایید دشمنان زیبایم!) در سال 1388 به‌طور محدود ارائه شد. ...
  بویورون گؤزل دشمن‌لریم! (مجموعه شعر نو ترکی با خوا...
  01:14
  • 3

  • 3 سال پیش
  01:14
  بویورون گؤزل دشمن‌لریم! (مجموعه شعر نو ترکی با خوانش شاعر) دومین کتاب شعر ترکی نادر ازهری Nadir Əzhəri به نام «بویورون گؤزل دشمن‌لریم!» (بفرمایید دشمنان زیبایم!) در سال 1388 به‌طور محدود ارائه شد. ...
  بویورون گؤزل دشمن‌لریم! (مجموعه شعر نو ترکی با خوا...
  01:07
  • 3

  • 3 سال پیش
  01:07
  اجراهای صوتی آثار نادر ازهری با صدای سایر شاعران و هنرمندان آذربایجان. پادکست شماره یک شعر: (تاپیلمایان سرخوش) اجرا: دومان اردم میکس: مصطفی جباری (تهیه شده از از روی نسخه‌ی ویدیویی) پادکست شماره ...
  اجراهای صوتی آثار نادر ازهری با صدای سایر شاعران...
  03:26
  • 56

  • 3 سال پیش
  03:26
  ادبی تنقید نقد شعر و ادبیات ترکی و فارسی - نادر ازهری به اشتراک گذاری فایل های صوتی این آلبوم با ذکر منبع مجاز است. در صورت تبدیل این فایل‌های صوتی به متن، لطفا قبلا با نویسنده هماهنگ فرمایید. nadire...
  ادبی تنقید نقد شعر و ادبیات ترکی و فارسی - نادر از...
  08:23
  • 71

  • 3 سال پیش
  08:23
  بویورون گؤزل دشمن‌لریم! (مجموعه شعر نو ترکی با خوانش شاعر) دومین کتاب شعر ترکی نادر ازهری Nadir Əzhəri به نام «بویورون گؤزل دشمن‌لریم!» (بفرمایید دشمنان زیبایم!) در سال 1388 به‌طور محدود ارائه شد. ...
  بویورون گؤزل دشمن‌لریم! (مجموعه شعر نو ترکی با خوا...
  00:28
  • 1

  • 3 سال پیش
  00:28
  بویورون گؤزل دشمن‌لریم! (مجموعه شعر نو ترکی با خوانش شاعر) دومین کتاب شعر ترکی نادر ازهری Nadir Əzhəri به نام «بویورون گؤزل دشمن‌لریم!» (بفرمایید دشمنان زیبایم!) در سال 1388 به‌طور محدود ارائه شد. ...
  بویورون گؤزل دشمن‌لریم! (مجموعه شعر نو ترکی با خوا...
  00:25
  • 1

  • 3 سال پیش
  00:25
  بویورون گؤزل دشمن‌لریم! (مجموعه شعر نو ترکی با خوانش شاعر) دومین کتاب شعر ترکی نادر ازهری Nadir Əzhəri به نام «بویورون گؤزل دشمن‌لریم!» (بفرمایید دشمنان زیبایم!) در سال 1388 به‌طور محدود ارائه شد. ...
  بویورون گؤزل دشمن‌لریم! (مجموعه شعر نو ترکی با خوا...
  00:51
  • 3

  • 3 سال پیش
  00:51
  بویورون گؤزل دشمن‌لریم! (مجموعه شعر نو ترکی با خوانش شاعر) دومین کتاب شعر ترکی نادر ازهری Nadir Əzhəri به نام «بویورون گؤزل دشمن‌لریم!» (بفرمایید دشمنان زیبایم!) در سال 1388 به‌طور محدود ارائه شد. ...
  بویورون گؤزل دشمن‌لریم! (مجموعه شعر نو ترکی با خوا...
  00:32
  • 3

  • 3 سال پیش
  00:32
  بویورون گؤزل دشمن‌لریم! (مجموعه شعر نو ترکی با خوانش شاعر) دومین کتاب شعر ترکی نادر ازهری Nadir Əzhəri به نام «بویورون گؤزل دشمن‌لریم!» (بفرمایید دشمنان زیبایم!) در سال 1388 به‌طور محدود ارائه شد. ...
  بویورون گؤزل دشمن‌لریم! (مجموعه شعر نو ترکی با خوا...
  00:58
  • 3

  • 3 سال پیش
  00:58
  بویورون گؤزل دشمن‌لریم! (مجموعه شعر نو ترکی با خوانش شاعر) دومین کتاب شعر ترکی نادر ازهری Nadir Əzhəri به نام «بویورون گؤزل دشمن‌لریم!» (بفرمایید دشمنان زیبایم!) در سال 1388 به‌طور محدود ارائه شد. ...
  بویورون گؤزل دشمن‌لریم! (مجموعه شعر نو ترکی با خوا...
  00:36
  • 2

  • 3 سال پیش
  00:36
  بویورون گؤزل دشمن‌لریم! (مجموعه شعر نو ترکی با خوانش شاعر) دومین کتاب شعر ترکی نادر ازهری Nadir Əzhəri به نام «بویورون گؤزل دشمن‌لریم!» (بفرمایید دشمنان زیبایم!) در سال 1388 به‌طور محدود ارائه شد. ...
  بویورون گؤزل دشمن‌لریم! (مجموعه شعر نو ترکی با خوا...
  01:10
  • 2

  • 3 سال پیش
  01:10
  ادبی تنقید نقد شعر و ادبیات ترکی و فارسی - نادر ازهری به اشتراک گذاری فایل های صوتی این آلبوم با ذکر منبع مجاز است. در صورت تبدیل این فایل‌های صوتی به متن، لطفا قبلا با نویسنده هماهنگ فرمایید. nadire...
  ادبی تنقید نقد شعر و ادبیات ترکی و فارسی - نادر از...
  03:57
  • 32

  • 3 سال پیش
  03:57
  بویورون گؤزل دشمن‌لریم! (مجموعه شعر نو ترکی با خوانش شاعر) دومین کتاب شعر ترکی نادر ازهری Nadir Əzhəri به نام «بویورون گؤزل دشمن‌لریم!» (بفرمایید دشمنان زیبایم!) در سال 1388 به‌طور محدود ارائه شد. ...
  بویورون گؤزل دشمن‌لریم! (مجموعه شعر نو ترکی با خوا...
  00:47
  • 2

  • 3 سال پیش
  00:47
  بویورون گؤزل دشمن‌لریم! (مجموعه شعر نو ترکی با خوانش شاعر) دومین کتاب شعر ترکی نادر ازهری Nadir Əzhəri به نام «بویورون گؤزل دشمن‌لریم!» (بفرمایید دشمنان زیبایم!) در سال 1388 به‌طور محدود ارائه شد. ...
  بویورون گؤزل دشمن‌لریم! (مجموعه شعر نو ترکی با خوا...
  01:04
  • 4

  • 3 سال پیش
  01:04
  بویورون گؤزل دشمن‌لریم! (مجموعه شعر نو ترکی با خوانش شاعر) دومین کتاب شعر ترکی نادر ازهری Nadir Əzhəri به نام «بویورون گؤزل دشمن‌لریم!» (بفرمایید دشمنان زیبایم!) در سال 1388 به‌طور محدود ارائه شد. ...
  بویورون گؤزل دشمن‌لریم! (مجموعه شعر نو ترکی با خوا...
  00:28
  • 2

  • 3 سال پیش
  00:28
  بویورون گؤزل دشمن‌لریم! (مجموعه شعر نو ترکی با خوانش شاعر) دومین کتاب شعر ترکی نادر ازهری Nadir Əzhəri به نام «بویورون گؤزل دشمن‌لریم!» (بفرمایید دشمنان زیبایم!) در سال 1388 به‌طور محدود ارائه شد. ...
  بویورون گؤزل دشمن‌لریم! (مجموعه شعر نو ترکی با خوا...
  00:31
  • 2

  • 3 سال پیش
  00:31
  ادبی تنقید نقد شعر و ادبیات ترکی و فارسی - نادر ازهری به اشتراک گذاری فایل های صوتی این آلبوم با ذکر منبع مجاز است. در صورت تبدیل این فایل‌های صوتی به متن، لطفا قبلا با نویسنده هماهنگ فرمایید. nadire...
  ادبی تنقید نقد شعر و ادبیات ترکی و فارسی - نادر از...
  06:07
  • 35

  • 3 سال پیش
  06:07
  بویورون گؤزل دشمن‌لریم! (مجموعه شعر نو ترکی با خوانش شاعر) دومین کتاب شعر ترکی نادر ازهری Nadir Əzhəri به نام «بویورون گؤزل دشمن‌لریم!» (بفرمایید دشمنان زیبایم!) در سال 1388 به‌طور محدود ارائه شد. ...
  بویورون گؤزل دشمن‌لریم! (مجموعه شعر نو ترکی با خوا...
  00:36
  • 2

  • 3 سال پیش
  00:36
  بویورون گؤزل دشمن‌لریم! (مجموعه شعر نو ترکی با خوانش شاعر) دومین کتاب شعر ترکی نادر ازهری Nadir Əzhəri به نام «بویورون گؤزل دشمن‌لریم!» (بفرمایید دشمنان زیبایم!) در سال 1388 به‌طور محدود ارائه شد. ...
  بویورون گؤزل دشمن‌لریم! (مجموعه شعر نو ترکی با خوا...
  00:27
  • 2

  • 3 سال پیش
  00:27
  ادبی تنقید نقد شعر و ادبیات ترکی و فارسی - نادر ازهری به اشتراک گذاری فایل های صوتی این آلبوم با ذکر منبع مجاز است. در صورت تبدیل این فایل‌های صوتی به متن، لطفا قبلا با نویسنده هماهنگ فرمایید. nadire...
  ادبی تنقید نقد شعر و ادبیات ترکی و فارسی - نادر از...
  08:59
  • 37

  • 3 سال پیش
  08:59
  بویورون گؤزل دشمن‌لریم! (مجموعه شعر نو ترکی با خوانش شاعر) دومین کتاب شعر ترکی نادر ازهری Nadir Əzhəri به نام «بویورون گؤزل دشمن‌لریم!» (بفرمایید دشمنان زیبایم!) در سال 1388 به‌طور محدود ارائه شد. ...
  بویورون گؤزل دشمن‌لریم! (مجموعه شعر نو ترکی با خوا...
  00:46
  • 1

  • 3 سال پیش
  00:46
  ادبی تنقید نقد شعر و ادبیات ترکی و فارسی - نادر ازهری به اشتراک گذاری فایل های صوتی این آلبوم با ذکر منبع مجاز است. در صورت تبدیل این فایل‌های صوتی به متن، لطفا قبلا با نویسنده هماهنگ فرمایید. nadire...
  ادبی تنقید نقد شعر و ادبیات ترکی و فارسی - نادر از...
  11:23
  • 50

  • 3 سال پیش
  11:23
  ادبی تنقید نقد شعر و ادبیات ترکی و فارسی - نادر ازهری به اشتراک گذاری فایل های صوتی این آلبوم با ذکر منبع مجاز است. در صورت تبدیل این فایل‌های صوتی به متن، لطفا قبلا با نویسنده هماهنگ فرمایید. nadire...
  ادبی تنقید نقد شعر و ادبیات ترکی و فارسی - نادر از...
  01:08
  • 56

  • 3 سال پیش
  01:08
  بویورون گؤزل دشمن‌لریم! (مجموعه شعر نو ترکی با خوانش شاعر) دومین کتاب شعر ترکی نادر ازهری Nadir Əzhəri به نام «بویورون گؤزل دشمن‌لریم!» (بفرمایید دشمنان زیبایم!) در سال 1388 به‌طور محدود ارائه شد. ...
  بویورون گؤزل دشمن‌لریم! (مجموعه شعر نو ترکی با خوا...
  00:29
  • 3

  • 3 سال پیش
  00:29
  بویورون گؤزل دشمن‌لریم! (مجموعه شعر نو ترکی با خوانش شاعر) دومین کتاب شعر ترکی نادر ازهری Nadir Əzhəri به نام «بویورون گؤزل دشمن‌لریم!» (بفرمایید دشمنان زیبایم!) در سال 1388 به‌طور محدود ارائه شد. ...
  بویورون گؤزل دشمن‌لریم! (مجموعه شعر نو ترکی با خوا...
  00:45
  • 2

  • 3 سال پیش
  00:45
  بویورون گؤزل دشمن‌لریم! (مجموعه شعر نو ترکی با خوانش شاعر) دومین کتاب شعر ترکی نادر ازهری Nadir Əzhəri به نام «بویورون گؤزل دشمن‌لریم!» (بفرمایید دشمنان زیبایم!) در سال 1388 به‌طور محدود ارائه شد. ...
  بویورون گؤزل دشمن‌لریم! (مجموعه شعر نو ترکی با خوا...
  00:35
  • 2

  • 3 سال پیش
  00:35
  بویورون گؤزل دشمن‌لریم! (مجموعه شعر نو ترکی با خوانش شاعر) دومین کتاب شعر ترکی نادر ازهری Nadir Əzhəri به نام «بویورون گؤزل دشمن‌لریم!» (بفرمایید دشمنان زیبایم!) در سال 1388 به‌طور محدود ارائه شد. ...
  بویورون گؤزل دشمن‌لریم! (مجموعه شعر نو ترکی با خوا...
  00:45
  • 2

  • 3 سال پیش
  00:45
  اجراهای صوتی آثار نادر ازهری با صدای سایر شاعران و هنرمندان آذربایجان. پادکست شماره یک شعر: (تاپیلمایان سرخوش) اجرا: دومان اردم میکس: مصطفی جباری (تهیه شده از از روی نسخه‌ی ویدیویی) پادکست شماره ...
  اجراهای صوتی آثار نادر ازهری با صدای سایر شاعران...
  03:04
  • 75

  • 3 سال پیش
  03:04
  بویورون گؤزل دشمن‌لریم! (مجموعه شعر نو ترکی با خوانش شاعر) دومین کتاب شعر ترکی نادر ازهری Nadir Əzhəri به نام «بویورون گؤزل دشمن‌لریم!» (بفرمایید دشمنان زیبایم!) در سال 1388 به‌طور محدود ارائه شد. ...
  بویورون گؤزل دشمن‌لریم! (مجموعه شعر نو ترکی با خوا...
  00:33
  • 3

  • 3 سال پیش
  00:33
  بویورون گؤزل دشمن‌لریم! (مجموعه شعر نو ترکی با خوانش شاعر) دومین کتاب شعر ترکی نادر ازهری Nadir Əzhəri به نام «بویورون گؤزل دشمن‌لریم!» (بفرمایید دشمنان زیبایم!) در سال 1388 به‌طور محدود ارائه شد. ...
  بویورون گؤزل دشمن‌لریم! (مجموعه شعر نو ترکی با خوا...
  00:39
  • 1

  • 3 سال پیش
  00:39
  بویورون گؤزل دشمن‌لریم! (مجموعه شعر نو ترکی با خوانش شاعر) دومین کتاب شعر ترکی نادر ازهری Nadir Əzhəri به نام «بویورون گؤزل دشمن‌لریم!» (بفرمایید دشمنان زیبایم!) در سال 1388 به‌طور محدود ارائه شد. ...
  بویورون گؤزل دشمن‌لریم! (مجموعه شعر نو ترکی با خوا...
  00:54
  • 2

  • 3 سال پیش
  00:54
  بویورون گؤزل دشمن‌لریم! (مجموعه شعر نو ترکی با خوانش شاعر) دومین کتاب شعر ترکی نادر ازهری Nadir Əzhəri به نام «بویورون گؤزل دشمن‌لریم!» (بفرمایید دشمنان زیبایم!) در سال 1388 به‌طور محدود ارائه شد. ...
  بویورون گؤزل دشمن‌لریم! (مجموعه شعر نو ترکی با خوا...
  00:46
  • 2

  • 3 سال پیش
  00:46
  بویورون گؤزل دشمن‌لریم! (مجموعه شعر نو ترکی با خوانش شاعر) دومین کتاب شعر ترکی نادر ازهری Nadir Əzhəri به نام «بویورون گؤزل دشمن‌لریم!» (بفرمایید دشمنان زیبایم!) در سال 1388 به‌طور محدود ارائه شد. ...
  بویورون گؤزل دشمن‌لریم! (مجموعه شعر نو ترکی با خوا...
  00:46
  • 2

  • 3 سال پیش
  00:46
  بویورون گؤزل دشمن‌لریم! (مجموعه شعر نو ترکی با خوانش شاعر) دومین کتاب شعر ترکی نادر ازهری Nadir Əzhəri به نام «بویورون گؤزل دشمن‌لریم!» (بفرمایید دشمنان زیبایم!) در سال 1388 به‌طور محدود ارائه شد. ...
  بویورون گؤزل دشمن‌لریم! (مجموعه شعر نو ترکی با خوا...
  00:41
  • 2

  • 3 سال پیش
  00:41
  اجراهای صوتی آثار نادر ازهری با صدای سایر شاعران و هنرمندان آذربایجان. پادکست شماره یک شعر: (تاپیلمایان سرخوش) اجرا: دومان اردم میکس: مصطفی جباری (تهیه شده از از روی نسخه‌ی ویدیویی) پادکست شماره ...
  اجراهای صوتی آثار نادر ازهری با صدای سایر شاعران...
  01:21
  • 88

  • 3 سال پیش
  01:21
  اجراهای صوتی آثار نادر ازهری با صدای سایر شاعران و هنرمندان آذربایجان. پادکست شماره یک شعر: (تاپیلمایان سرخوش) اجرا: دومان اردم میکس: مصطفی جباری (تهیه شده از از روی نسخه‌ی ویدیویی) پادکست شماره ...
  اجراهای صوتی آثار نادر ازهری با صدای سایر شاعران...
  01:00
  • 98

  • 3 سال پیش
  01:00
  بویورون گؤزل دشمن‌لریم! (مجموعه شعر نو ترکی با خوانش شاعر) دومین کتاب شعر ترکی نادر ازهری Nadir Əzhəri به نام «بویورون گؤزل دشمن‌لریم!» (بفرمایید دشمنان زیبایم!) در سال 1388 به‌طور محدود ارائه شد. ...
  بویورون گؤزل دشمن‌لریم! (مجموعه شعر نو ترکی با خوا...
  00:48
  • 3

  • 3 سال پیش
  00:48
  بویورون گؤزل دشمن‌لریم! (مجموعه شعر نو ترکی با خوانش شاعر) دومین کتاب شعر ترکی نادر ازهری Nadir Əzhəri به نام «بویورون گؤزل دشمن‌لریم!» (بفرمایید دشمنان زیبایم!) در سال 1388 به‌طور محدود ارائه شد. ...
  بویورون گؤزل دشمن‌لریم! (مجموعه شعر نو ترکی با خوا...
  00:42
  • 2

  • 3 سال پیش
  00:42
  بویورون گؤزل دشمن‌لریم! (مجموعه شعر نو ترکی با خوانش شاعر) دومین کتاب شعر ترکی نادر ازهری Nadir Əzhəri به نام «بویورون گؤزل دشمن‌لریم!» (بفرمایید دشمنان زیبایم!) در سال 1388 به‌طور محدود ارائه شد. ...
  بویورون گؤزل دشمن‌لریم! (مجموعه شعر نو ترکی با خوا...
  00:35
  • 2

  • 3 سال پیش
  00:35
  بویورون گؤزل دشمن‌لریم! (مجموعه شعر نو ترکی با خوانش شاعر) دومین کتاب شعر ترکی نادر ازهری Nadir Əzhəri به نام «بویورون گؤزل دشمن‌لریم!» (بفرمایید دشمنان زیبایم!) در سال 1388 به‌طور محدود ارائه شد. ...
  بویورون گؤزل دشمن‌لریم! (مجموعه شعر نو ترکی با خوا...
  00:26
  • 2

  • 3 سال پیش
  00:26
  بویورون گؤزل دشمن‌لریم! (مجموعه شعر نو ترکی با خوانش شاعر) دومین کتاب شعر ترکی نادر ازهری Nadir Əzhəri به نام «بویورون گؤزل دشمن‌لریم!» (بفرمایید دشمنان زیبایم!) در سال 1388 به‌طور محدود ارائه شد. ...
  بویورون گؤزل دشمن‌لریم! (مجموعه شعر نو ترکی با خوا...
  00:44
  • 2

  • 3 سال پیش
  00:44
  بویورون گؤزل دشمن‌لریم! (مجموعه شعر نو ترکی با خوانش شاعر) دومین کتاب شعر ترکی نادر ازهری Nadir Əzhəri به نام «بویورون گؤزل دشمن‌لریم!» (بفرمایید دشمنان زیبایم!) در سال 1388 به‌طور محدود ارائه شد. ...
  بویورون گؤزل دشمن‌لریم! (مجموعه شعر نو ترکی با خوا...
  00:34
  • 2

  • 3 سال پیش
  00:34
  بویورون گؤزل دشمن‌لریم! (مجموعه شعر نو ترکی با خوانش شاعر) دومین کتاب شعر ترکی نادر ازهری Nadir Əzhəri به نام «بویورون گؤزل دشمن‌لریم!» (بفرمایید دشمنان زیبایم!) در سال 1388 به‌طور محدود ارائه شد. ...
  بویورون گؤزل دشمن‌لریم! (مجموعه شعر نو ترکی با خوا...
  00:48
  • 2

  • 3 سال پیش
  00:48
  بویورون گؤزل دشمن‌لریم! (مجموعه شعر نو ترکی با خوانش شاعر) دومین کتاب شعر ترکی نادر ازهری Nadir Əzhəri به نام «بویورون گؤزل دشمن‌لریم!» (بفرمایید دشمنان زیبایم!) در سال 1388 به‌طور محدود ارائه شد. ...
  بویورون گؤزل دشمن‌لریم! (مجموعه شعر نو ترکی با خوا...
  00:38
  • 2

  • 3 سال پیش
  00:38
  بویورون گؤزل دشمن‌لریم! (مجموعه شعر نو ترکی با خوانش شاعر) دومین کتاب شعر ترکی نادر ازهری Nadir Əzhəri به نام «بویورون گؤزل دشمن‌لریم!» (بفرمایید دشمنان زیبایم!) در سال 1388 به‌طور محدود ارائه شد. ...
  بویورون گؤزل دشمن‌لریم! (مجموعه شعر نو ترکی با خوا...
  00:58
  • 2

  • 3 سال پیش
  00:58
  بویورون گؤزل دشمن‌لریم! (مجموعه شعر نو ترکی با خوانش شاعر) دومین کتاب شعر ترکی نادر ازهری Nadir Əzhəri به نام «بویورون گؤزل دشمن‌لریم!» (بفرمایید دشمنان زیبایم!) در سال 1388 به‌طور محدود ارائه شد. ...
  بویورون گؤزل دشمن‌لریم! (مجموعه شعر نو ترکی با خوا...
  00:44
  • 2

  • 3 سال پیش
  00:44
  بویورون گؤزل دشمن‌لریم! (مجموعه شعر نو ترکی با خوانش شاعر) دومین کتاب شعر ترکی نادر ازهری Nadir Əzhəri به نام «بویورون گؤزل دشمن‌لریم!» (بفرمایید دشمنان زیبایم!) در سال 1388 به‌طور محدود ارائه شد. ...
  بویورون گؤزل دشمن‌لریم! (مجموعه شعر نو ترکی با خوا...
  00:41
  • 3

  • 3 سال پیش
  00:41
  بویورون گؤزل دشمن‌لریم! (مجموعه شعر نو ترکی با خوانش شاعر) دومین کتاب شعر ترکی نادر ازهری Nadir Əzhəri به نام «بویورون گؤزل دشمن‌لریم!» (بفرمایید دشمنان زیبایم!) در سال 1388 به‌طور محدود ارائه شد. ...
  بویورون گؤزل دشمن‌لریم! (مجموعه شعر نو ترکی با خوا...
  00:37
  • 2

  • 3 سال پیش
  00:37
  بویورون گؤزل دشمن‌لریم! (مجموعه شعر نو ترکی با خوانش شاعر) دومین کتاب شعر ترکی نادر ازهری Nadir Əzhəri به نام «بویورون گؤزل دشمن‌لریم!» (بفرمایید دشمنان زیبایم!) در سال 1388 به‌طور محدود ارائه شد. ...
  بویورون گؤزل دشمن‌لریم! (مجموعه شعر نو ترکی با خوا...
  00:50
  • 2

  • 3 سال پیش
  00:50
  بویورون گؤزل دشمن‌لریم! (مجموعه شعر نو ترکی با خوانش شاعر) دومین کتاب شعر ترکی نادر ازهری Nadir Əzhəri به نام «بویورون گؤزل دشمن‌لریم!» (بفرمایید دشمنان زیبایم!) در سال 1388 به‌طور محدود ارائه شد. ...
  بویورون گؤزل دشمن‌لریم! (مجموعه شعر نو ترکی با خوا...
  00:46
  • 2

  • 3 سال پیش
  00:46
  shenoto-ads
  shenoto-ads