پایگاه اطلاع رسانی صنعت

پایگاه اطلاع رسانی صنعت
75
میانگین پخش
374
تعداد پخش
22
دنبال کننده

پایگاه اطلاع رسانی صنعت

پایگاه اطلاع رسانی صنعت
75
میانگین پخش
374
تعداد پخش
22
دنبال کننده

این پادکست ماتریس محصول بازار....
این پادکست ماتریس محصول بازار.
11:19
 • 77

 • 7 سال پیش
11:19
این پادکست استراتژی های قیمت گذاری ....
این پادکست استراتژی های قیمت گذاری .
16:42
 • 113

 • 7 سال پیش
16:42
این پادکست سیر فلسفه های بازاریابی....
این پادکست سیر فلسفه های بازاریابی.
09:53
 • 63

 • 7 سال پیش
09:53
در این پادکست به تحلیل PESTEL و چند مثال در باره ی آن میپردازیم....
در این پادکست به تحلیل PESTEL و چند مثال در باره ی...
13:24
 • 52

 • 7 سال پیش
13:24
 • 69

 • 7 سال پیش
در این پادکست به الگوی فروش AIDA میپردازیم....
در این پادکست به الگوی فروش AIDA میپردازیم.
11:39
 • 69

 • 7 سال پیش
11:39
shenoto-ads
shenoto-ads