پادکست موتیف

پادکست موتیف
30
میانگین پخش
448
تعداد پخش
9
دنبال کننده

پادکست موتیف

پادکست موتیف
30
میانگین پخش
448
تعداد پخش
9
دنبال کننده

در این قسمت از آواز دشتی گفتیمو قطعاتی رو در این آواز شنیدیمبا ما همراه باشید...

در این قسمت از آواز دشتی گفتیم

و قطعاتی ر...

17:47
 • 52

 • 8 ماه پیش
17:47
در این قسمت در مورد آواز افشاری صحبت کردیمو قطعات مختلفی در این آواز شنیدیمبا ما همراه باشید...

در این قسمت در مورد آواز افشاری صحبت کردیم

<...
14:44
 • 19

 • 8 ماه پیش
14:44
در این قسمت از آواز بیات ترک صحبت کردیم و قطعه‌ای رو مهمان صدای امیرحسین استیری بودیمبا ما همراه باشید...

در این قسمت از آواز بیات ترک صحبت کردیم

...

15:57
 • 16

 • 8 ماه پیش
15:57
در این قسمت در مورد گوشه‌های ابوعطا گفتیمو میزبان خانم هانیه همت آبادی بودیمبا ما همراه باشید...

در این قسمت در مورد گوشه‌های ابوعطا گفتیم

14:52
 • 22

 • 9 ماه پیش
14:52
در این قسمت از شور حرف زدیمو قطعات مختلفی رو در این دستگاه شنیدیمبا ما همراه باشید...

در این قسمت از شور حرف زدیم


و ...

14:25
 • 11

 • 9 ماه پیش
14:25
در این قسمت از دستگاه نوا گفتیمو میزبان یک خواننده بودیمبا ما همراه باشید...

در این قسمت از دستگاه نوا گفتیم

و میزبان ...

25:19
 • 8

 • 9 ماه پیش
25:19
در این قسمت از راست پنجگاه صحبت کردیمو میزبان جناب آقای رامین پور اصل بودیمبا ما همراه باشید...

در این قسمت از راست پنجگاه صحبت کردیم

و م...

31:59
 • 15

 • 10 ماه پیش
31:59
در این قسمت از چهارگاه گفتیمو نمونه‌هایی رو هم با هم شنیدیمبا ما همراه باشید...

در این قسمت از چهارگاه گفتیم

و نمونه‌هایی...

10:27
 • 7

 • 10 ماه پیش
10:27
در این قسمت از دستگاه سه گاه حرف زدیمو قطعاتی رو در برخی گوشه‌هاش شنیدیمبا ما همراه باشید...

در این قسمت از دستگاه سه گاه حرف زدیم

16:43
 • 28

 • 11 ماه پیش
16:43
در این قسمت از بیات اصفهان صحبت کردیمسنتور و نواختیم و نمونه‌هایی از بیات اصفهان شنیدیمبا ما همراه باشید...

در این قسمت از بیات اصفهان صحبت کردیم

سنت...

14:28
 • 20

 • 11 ماه پیش
14:28
توی این قسمت براتون از دستگاه همایون گفتیم و نمونه‌های معروفشو شنیدیمبا ما همراه باشید...

توی این قسمت براتون از ...

09:46
 • 13

 • 11 ماه پیش
09:46
در این قسمت از ماهور گفتیم و سه تار نواختیمبا ما همراه باشید...

در این قسمت از ماهور گفتیم و سه تار نواختیم

...
16:13
 • 31

 • 1 سال پیش
16:13
توی این قسمت براتون از حکایت تنبور صحبت کردیمبا ما همراه باشید...

توی این قسمت براتون از حکایت تنبور صحبت کردیم

24:22
 • 32

 • 1 سال پیش
24:22
توی این قسمت گفتیم موسیقی مقامی یعنی چی؟با ما همراه باشید...

توی این قسمت گفتیم موسیقی مقامی یعنی چی؟

...

24:39
 • 71

 • 1 سال پیش
24:39
توی این قسمت گفتیم موتیف یعنی چی؟و توضیح دادیم قراره اینجا چیکار کنیم؟...

توی این قسمت گفتیم موتیف یعنی چی؟

و توضیح...

03:59
 • 103

 • 1 سال پیش
03:59
shenoto-ads
shenoto-ads