مثبت تربیت

رادیو سلامت
  9
  میانگین پخش
  42
  تعداد پخش
  2
  دنبال کننده
  • 13

  • 8 ماه پیش
  پادکست مثبت تربیت اپیزود ۵موضوع: بایدها و نباید های مواجه با خود لمسی و خود تحریکی کودکان مطالب مطرح شده در این پادکست مناسب سن کودک و نوجوان نمیباشد. کاری از: نازیلا نظمی...

  15:24
  • 13

  • 8 ماه پیش
  15:24
  • 6

  • 8 ماه پیش
  پادکست مثبت تربیت اپیزود ۴موضوع: آموزش تربیت جنسی کودکان به والدین مطالب مطرح شده در این پادکست مناسب سن کودک و نوجوان نمیباشد. کاری از: نازیلا نظمی...

  08:53
  • 6

  • 8 ماه پیش
  08:53
  • 5

  • 8 ماه پیش
  پادکست مثبت تربیت اپیزود ۳موضوع: آموزش تربیت جنسی کودکان به والدین مطالب مطرح شده در این پادکست مناسب سن کودک و نوجوان نمیباشد. کاری از: نازیلا نظمی...

  13:38
  • 5

  • 8 ماه پیش
  13:38
  • 4

  • 8 ماه پیش
  پادکست مثبت تربیت اپیزود ۲موضوع: مخاطرات و سوءاستفاده های جنسی از کودکان مطالب مطرح شده در این پادکست مناسب سن کودک و نوجوان نمیباشد. کاری از: نازیلا نظمی...

  13:54
  • 4

  • 8 ماه پیش
  13:54
  • 14

  • 8 ماه پیش
  پادکست مثبت تربیت اپیزود ۱موضوع: آسیب پذیری و خطرات جنسی کودکاندر مورد خطرات و سوءاستفاده های جنسی پسرها آسیب پذیرتر هستند یا دخترها؟؟؟ مطالب مطرح شده در این پادکست مناسب سن کودک و نوجوان نمیباشد.کاری...

  12:17
  • 14

  • 8 ماه پیش
  12:17
  shenoto-ads
  shenoto-ads