محمد نوبهار

محمد نوبهار

محمد نوبهار
  34
  میانگین پخش
  334
  تعداد پخش
  3
  دنبال کننده
  محمد نوبهار

  محمد نوبهار

  محمد نوبهار
  34
  میانگین پخش
  334
  تعداد پخش
  3
  دنبال کننده

   دکلمه های محمّد نوبهار - حال همه‌ی ما خوب است
   در این مجموعه سعی بر آن بوده که برخی از اشعار شاعران بزرگ و نامی و نویسندگان خوش ذوق این مرز و بوم را در غالب دکلمه و داستانهای صوتی گردآوری گردد.
   در این مجموعه سعی بر آن بوده که برخی از اشعار شاعر...
   04:01
   • 21

   • 4 سال پیش
   04:01
   دکلمه های محمّد نوبهار - روانی
   در این مجموعه سعی بر آن بوده که برخی از اشعار شاعران بزرگ و نامی و نویسندگان خوش ذوق این مرز و بوم را در غالب دکلمه و داستانهای صوتی گردآوری گردد.
   در این مجموعه سعی بر آن بوده که برخی از اشعار شاعر...
   06:50
   • 19

   • 4 سال پیش
   06:50
   دکلمه های محمّد نوبهار - روانی
   در این مجموعه سعی بر آن بوده که برخی از اشعار شاعران بزرگ و نامی و نویسندگان خوش ذوق این مرز و بوم را در غالب دکلمه و داستانهای صوتی گردآوری گردد.
   در این مجموعه سعی بر آن بوده که برخی از اشعار شاعر...
   06:50
   • 88

   • 4 سال پیش
   06:50
   دکلمه های محمّد نوبهار - زندگی
   در این مجموعه سعی بر آن بوده که برخی از اشعار شاعران بزرگ و نامی و نویسندگان خوش ذوق این مرز و بوم را در غالب دکلمه و داستانهای صوتی گردآوری گردد.
   در این مجموعه سعی بر آن بوده که برخی از اشعار شاعر...
   06:30
   • 25

   • 4 سال پیش
   06:30
   دکلمه های محمّد نوبهار - حال همه‌ی ما خوب است
   در این مجموعه سعی بر آن بوده که برخی از اشعار شاعران بزرگ و نامی و نویسندگان خوش ذوق این مرز و بوم را در غالب دکلمه و داستانهای صوتی گردآوری گردد.
   در این مجموعه سعی بر آن بوده که برخی از اشعار شاعر...
   04:01
   • 10

   • 4 سال پیش
   04:01
   دکلمه های محمّد نوبهار - زندگی
   در این مجموعه سعی بر آن بوده که برخی از اشعار شاعران بزرگ و نامی و نویسندگان خوش ذوق این مرز و بوم را در غالب دکلمه و داستانهای صوتی گردآوری گردد.
   در این مجموعه سعی بر آن بوده که برخی از اشعار شاعر...
   06:30
   • 10

   • 4 سال پیش
   06:30
   دکلمه های محمّد نوبهار - حال همه‌ی ما خوب است
   در این مجموعه سعی بر آن بوده که برخی از اشعار شاعران بزرگ و نامی و نویسندگان خوش ذوق این مرز و بوم را در غالب دکلمه و داستانهای صوتی گردآوری گردد.
   در این مجموعه سعی بر آن بوده که برخی از اشعار شاعر...
   04:01
   • 28

   • 4 سال پیش
   04:01
   دکلمه های محمّد نوبهار - زندگی
   در این مجموعه سعی بر آن بوده که برخی از اشعار شاعران بزرگ و نامی و نویسندگان خوش ذوق این مرز و بوم را در غالب دکلمه و داستانهای صوتی گردآوری گردد.
   در این مجموعه سعی بر آن بوده که برخی از اشعار شاعر...
   06:30
   • 28

   • 4 سال پیش
   06:30
   دکلمه های محمّد نوبهار - روانی
   در این مجموعه سعی بر آن بوده که برخی از اشعار شاعران بزرگ و نامی و نویسندگان خوش ذوق این مرز و بوم را در غالب دکلمه و داستانهای صوتی گردآوری گردد.
   در این مجموعه سعی بر آن بوده که برخی از اشعار شاعر...
   06:50
   • 19

   • 4 سال پیش
   06:50
   دکلمه های محمّد نوبهار - خانه دلتنگ غروبی خفه بود
   در این مجموعه سعی بر آن بوده که برخی از اشعار شاعران بزرگ و نامی و نویسندگان خوش ذوق این مرز و بوم را در غالب دکلمه و داستانهای صوتی گردآوری گردد.
   در این مجموعه سعی بر آن بوده که برخی از اشعار شاعر...
   03:01
   • 94

   • 4 سال پیش
   03:01
   shenoto-ads
   shenoto-ads