مایندست1

مسعود بازدار
  22
  میانگین پخش
  130
  تعداد پخش
  1
  دنبال کننده

  مایندست1

  مسعود بازدار
  22
  میانگین پخش
  130
  تعداد پخش
  1
  دنبال کننده

  فایلهای صوتی متعلق به پارت لیسنینگ درس اول کتاب Minset1 میباشد....
  فایلهای صوتی متعلق به پارت لیسنینگ درس اول کتاب Mi...
  00:22
  • 12

  • 2 سال پیش
  00:22
  فایلهای صوتی متعلق به پارت لیسنینگ درس اول کتاب Minset1 میباشد....
  فایلهای صوتی متعلق به پارت لیسنینگ درس اول کتاب Mi...
  01:43
  • 19

  • 2 سال پیش
  01:43
  فایلهای صوتی متعلق به پارت لیسنینگ درس اول کتاب Minset1 میباشد....
  فایلهای صوتی متعلق به پارت لیسنینگ درس اول کتاب Mi...
  00:46
  • 14

  • 2 سال پیش
  00:46
  فایلهای صوتی متعلق به پارت لیسنینگ درس اول کتاب Minset1 میباشد....
  فایلهای صوتی متعلق به پارت لیسنینگ درس اول کتاب Mi...
  00:42
  • 19

  • 2 سال پیش
  00:42
  فایلهای صوتی متعلق به پارت لیسنینگ درس اول کتاب Minset1 میباشد....
  فایلهای صوتی متعلق به پارت لیسنینگ درس اول کتاب Mi...
  00:38
  • 27

  • 2 سال پیش
  00:38
  فایلهای صوتی متعلق به پارت لیسنینگ درس اول کتاب Minset1 میباشد....
  فایلهای صوتی متعلق به پارت لیسنینگ درس اول کتاب Mi...
  01:08
  • 39

  • 2 سال پیش
  01:08
  shenoto-ads
  shenoto-ads