مجتمع آموزشی مهرهشتم

امیرحسین اردستانی
235
میانگین پخش
1.9K
تعداد پخش
13
دنبال کننده

مجتمع آموزشی مهرهشتم

امیرحسین اردستانی
235
میانگین پخش
1.9K
تعداد پخش
13
دنبال کننده

جلسه دانش افزایی اولیا (آموزش خانواده) مورخ اول بهمن 98 دوره دوم دبستان دخترانه مهرهشتم...
جلسه دانش افزایی اولیا (آموزش خانواده) مورخ اول به...
01:25:43
 • 351

 • 4 سال پیش
01:25:43
جلسه دانش افزایی اولیا (آموزش خانواده) مورخ 28 دی 98 پایه اول و دوم دبستان پسرانه مهرهشتم...
جلسه دانش افزایی اولیا (آموزش خانواده) مورخ 28 دی ...
01:14:52
 • 194

 • 4 سال پیش
01:14:52
جلسه دانش افزایی اولیا (آموزش خانواده) مورخ 21 دی 98 پایه اول و دوم دبستان پسرانه مهرهشتم...
جلسه دانش افزایی اولیا (آموزش خانواده) مورخ 21 دی ...
01:12:27
 • 250

 • 4 سال پیش
01:12:27
جلسه دانش افزایی اولیا (آموزش خانواده) مورخ 11 دی 98 پیش دبستان مهرهشتم...
جلسه دانش افزایی اولیا (آموزش خانواده) مورخ 11 دی ...
01:32:30
 • 207

 • 4 سال پیش
01:32:30
جلسه دانش افزایی اولیا (آموزش خانواده) مورخ 23 آذر 98 پیش دبستان مهرهشتم...
جلسه دانش افزایی اولیا (آموزش خانواده) مورخ 23 آذر...
01:09:25
 • 227

 • 4 سال پیش
01:09:25
جلسه دانش افزایی اولیا (آموزش خانواده) مورخ 18 آذر 98 پایه اول و دوم دبستان پسرانه مهرهشتم...
جلسه دانش افزایی اولیا (آموزش خانواده) مورخ 18 آذر...
43:30
 • 80

 • 4 سال پیش
43:30
جلسه دانش افزایی اولیا (آموزش خانواده) مورخ 18 آذر 98 پایه اول و دوم دبستان پسرانه مهرهشتم...
جلسه دانش افزایی اولیا (آموزش خانواده) مورخ 18 آذر...
58:58
 • 318

 • 4 سال پیش
58:58
جلسه دانش افزایی اولیا (آموزش خانواده) مورخ 16 آذر 98 پیش دبستان مهرهشتم...
جلسه دانش افزایی اولیا (آموزش خانواده) مورخ 16 آذر...
01:30:50
 • 249

 • 4 سال پیش
01:30:50
shenoto-ads
shenoto-ads