توضیح لغوی ادبی سوره قارعه

حمید رضا مستفید
11
میانگین پخش
21
تعداد پخش
3
دنبال کننده

توضیح لغوی ادبی سوره قارعه

حمید رضا مستفید
11
میانگین پخش
21
تعداد پخش
3
دنبال کننده

  • 10

  • 6 ماه پیش
آیه 6 تا 11...

آیه 6 تا 11

26:00
  • 10

  • 6 ماه پیش
26:00
  • 11

  • 6 ماه پیش
آیه 1 تا 6...

آیه 1 تا 6

24:24
  • 11

  • 6 ماه پیش
24:24
shenoto-ads
shenoto-ads