توضیح لغوی ادبی سوره مزمل

حمید رضا مستفید
6
میانگین پخش
31
تعداد پخش
0
دنبال کننده

توضیح لغوی ادبی سوره مزمل

حمید رضا مستفید
6
میانگین پخش
31
تعداد پخش
0
دنبال کننده

 • 4

 • 11 ماه پیش
آیه 20...

آیه 20

24:55
 • 4

 • 11 ماه پیش
24:55
 • 3

 • 11 ماه پیش
آیات 19 و 20...

آیات 19 و 20

20:27
 • 3

 • 11 ماه پیش
20:27
 • 13

 • 11 ماه پیش
آیات 17 و 18...

آیات 17 و 18

23:35
 • 13

 • 11 ماه پیش
23:35
 • 4

 • 11 ماه پیش
آیات 9 تا 16...

آیات 9 تا 16

25:33
 • 4

 • 11 ماه پیش
25:33
 • 3

 • 11 ماه پیش
آیات 6 تا 8...

آیات 6 تا 8

22:53
 • 3

 • 11 ماه پیش
22:53
 • 4

 • 11 ماه پیش
آیات 1 تا 6...

آیات 1 تا 6

25:18
 • 4

 • 11 ماه پیش
25:18
shenoto-ads
shenoto-ads