توضیحات لغوی-ادبی سوره مسد (تبت)

حمید رضا مستفید
3
میانگین پخش
6
تعداد پخش
0
دنبال کننده
  • 5

  • 1 سال پیش
دو نکته...

دو نکته

27:12
  • 5

  • 1 سال پیش
27:12
  • 1

  • 1 سال پیش
آیه 1 تا 5...

آیه 1 تا 5

27:37
  • 1

  • 1 سال پیش
27:37
shenoto-ads
shenoto-ads