کلاس اخلاق حرفه‌ای رهبری آموزشی

dr.niroo
13
میانگین پخش
181
تعداد پخش
4
دنبال کننده

کلاس اخلاق حرفه‌ای رهبری آموزشی

dr.niroo
13
میانگین پخش
181
تعداد پخش
4
دنبال کننده

بخش ۱۴ متن پیش از دوره کلاس اخلاق حرفه‌ای رهبری آموزشی

بخش ۱۴ متن پیش از دوره کلاس اخلاق حرفه‌ای رهبری...

24:30
 • 41

 • 5 ماه پیش
24:30

بخش ۱۳ متن پیش از دوره کلاس اخلاق حرفه‌ای رهبری آموزشی

بخش ۱۳ متن پیش از دوره کلاس اخلاق حرفه‌ای رهبری...

34:37
 • 13

 • 5 ماه پیش
34:37

بخش ۱۲ متن پیش از دوره کلاس اخلاق حرفه‌ای رهبری آموزشی

بخش ۱۲ متن پیش از دوره کلاس اخلاق حرفه‌ای رهبری...

34:41
 • 10

 • 5 ماه پیش
34:41

بخش ۱۱ متن پیش از دوره کلاس اخلاق حرفه‌ای رهبری آموزشی

بخش ۱۱ متن پیش از دوره کلاس اخلاق حرفه‌ای رهبری...

19:37
 • 8

 • 5 ماه پیش
19:37

بخش ۱۰ متن پیش از دوره کلاس اخلاق حرفه‌ای رهبری آموزشی

بخش ۱۰ متن پیش از دوره کلاس اخلاق حرفه‌ای رهبری...

09:46
 • 8

 • 5 ماه پیش
09:46

بخش ۹ متن پیش از دوره کلاس اخلاق حرفه‌ای رهبری آموزشی

بخش ۹ متن پیش از دوره کلاس اخلاق حرفه‌ای رهبری ...

14:15
 • 11

 • 5 ماه پیش
14:15

بخش ۸ متن پیش از دوره کلاس اخلاق حرفه‌ای رهبری آموزشی

بخش ۸ متن پیش از دوره کلاس اخلاق حرفه‌ای رهبری ...

16:06
 • 10

 • 5 ماه پیش
16:06

بخش ۷ متن پیش از دوره کلاس اخلاق حرفه‌ای رهبری آموزشی

بخش ۷ متن پیش از دوره کلاس اخلاق حرفه‌ای رهبری ...

08:35
 • 8

 • 5 ماه پیش
08:35

بخش ۶ متن پیش از دوره کلاس اخلاق حرفه‌ای رهبری آموزشی

بخش ۶ متن پیش از دوره کلاس اخلاق حرفه‌ای رهبری ...

18:18
 • 8

 • 5 ماه پیش
18:18

بخش ۵ متن پیش از دوره کلاس اخلاق حرفه‌ای رهبری آموزشی

بخش ۵ متن پیش از دوره کلاس اخلاق حرفه‌ای رهبری ...

07:06
 • 12

 • 5 ماه پیش
07:06

بخش ۴ متن پیش از دوره کلاس اخلاق حرفه‌ای رهبری آموزشی

بخش ۴ متن پیش از دوره کلاس اخلاق حرفه‌ای رهبری ...

12:35
 • 7

 • 5 ماه پیش
12:35

بخش ۳ متن پیش از دوره کلاس اخلاق حرفه‌ای رهبری آموزشی

بخش ۳ متن پیش از دوره کلاس اخلاق حرفه‌ای رهبری ...

09:05
 • 11

 • 5 ماه پیش
09:05

بخش ۲ متن پیش از دوره کلاس اخلاق حرفه‌ای رهبری آموزشی

بخش ۲ متن پیش از دوره کلاس اخلاق حرفه‌ای رهبری ...

12:48
 • 9

 • 5 ماه پیش
12:48

بخش ۱ متن پیش از دوره کلاس اخلاق حرفه‌ای رهبری آموزشی

بخش ۱ متن پیش از دوره کلاس اخلاق حرفه‌ای رهبری ...

15:47
 • 25

 • 5 ماه پیش
15:47
shenoto-ads
shenoto-ads