کلاس اخلاق حرفه‌ای رهبری آموزشی

dr.niroo
19
میانگین پخش
255
تعداد پخش
7
دنبال کننده

کلاس اخلاق حرفه‌ای رهبری آموزشی

dr.niroo
19
میانگین پخش
255
تعداد پخش
7
دنبال کننده

بخش ۱۴ متن پیش از دوره کلاس اخلاق حرفه‌ای رهبری آموزشی...

بخش ۱۴ متن پیش از دوره کلاس اخلاق حرفه‌ای رهبری...

24:30
 • 53

 • 1 سال پیش
24:30
بخش ۱۳ متن پیش از دوره کلاس اخلاق حرفه‌ای رهبری آموزشی...

بخش ۱۳ متن پیش از دوره کلاس اخلاق حرفه‌ای رهبری...

34:37
 • 15

 • 1 سال پیش
34:37
بخش ۱۲ متن پیش از دوره کلاس اخلاق حرفه‌ای رهبری آموزشی...

بخش ۱۲ متن پیش از دوره کلاس اخلاق حرفه‌ای رهبری...

34:41
 • 12

 • 1 سال پیش
34:41
بخش ۱۱ متن پیش از دوره کلاس اخلاق حرفه‌ای رهبری آموزشی...

بخش ۱۱ متن پیش از دوره کلاس اخلاق حرفه‌ای رهبری...

19:37
 • 9

 • 1 سال پیش
19:37
بخش ۱۰ متن پیش از دوره کلاس اخلاق حرفه‌ای رهبری آموزشی...

بخش ۱۰ متن پیش از دوره کلاس اخلاق حرفه‌ای رهبری...

09:46
 • 10

 • 1 سال پیش
09:46
بخش ۹ متن پیش از دوره کلاس اخلاق حرفه‌ای رهبری آموزشی...

بخش ۹ متن پیش از دوره کلاس اخلاق حرفه‌ای رهبری ...

14:15
 • 13

 • 1 سال پیش
14:15
بخش ۸ متن پیش از دوره کلاس اخلاق حرفه‌ای رهبری آموزشی...

بخش ۸ متن پیش از دوره کلاس اخلاق حرفه‌ای رهبری ...

16:06
 • 16

 • 1 سال پیش
16:06
بخش ۷ متن پیش از دوره کلاس اخلاق حرفه‌ای رهبری آموزشی...

بخش ۷ متن پیش از دوره کلاس اخلاق حرفه‌ای رهبری ...

08:35
 • 12

 • 1 سال پیش
08:35
بخش ۶ متن پیش از دوره کلاس اخلاق حرفه‌ای رهبری آموزشی...

بخش ۶ متن پیش از دوره کلاس اخلاق حرفه‌ای رهبری ...

18:18
 • 12

 • 1 سال پیش
18:18
بخش ۵ متن پیش از دوره کلاس اخلاق حرفه‌ای رهبری آموزشی...

بخش ۵ متن پیش از دوره کلاس اخلاق حرفه‌ای رهبری ...

07:06
 • 14

 • 1 سال پیش
07:06
بخش ۴ متن پیش از دوره کلاس اخلاق حرفه‌ای رهبری آموزشی...

بخش ۴ متن پیش از دوره کلاس اخلاق حرفه‌ای رهبری ...

12:35
 • 10

 • 1 سال پیش
12:35
بخش ۳ متن پیش از دوره کلاس اخلاق حرفه‌ای رهبری آموزشی...

بخش ۳ متن پیش از دوره کلاس اخلاق حرفه‌ای رهبری ...

09:05
 • 19

 • 1 سال پیش
09:05
بخش ۲ متن پیش از دوره کلاس اخلاق حرفه‌ای رهبری آموزشی...

بخش ۲ متن پیش از دوره کلاس اخلاق حرفه‌ای رهبری ...

12:48
 • 19

 • 1 سال پیش
12:48
بخش ۱ متن پیش از دوره کلاس اخلاق حرفه‌ای رهبری آموزشی...

بخش ۱ متن پیش از دوره کلاس اخلاق حرفه‌ای رهبری ...

15:47
 • 41

 • 1 سال پیش
15:47
shenoto-ads
shenoto-ads