کجا میریم بابا ؟!

کجا میریم بابا ؟!
  2
  میانگین پخش
  7
  تعداد پخش
  2
  دنبال کننده

  کجا میریم بابا ؟!

  کجا میریم بابا ؟!
  2
  میانگین پخش
  7
  تعداد پخش
  2
  دنبال کننده

  توضیحی در مختصر درباره کتاب کجا میریم بابا خدمتتون عرض کنم : «کجا می‌ریم، بابا؟» سوالی است که توما، معلول ذهنی ـ جسمی، هر بار که سوار ماشین پدرش می‌شود، به طور خستگی‌ناپذیری از او می‌پرسد. جواب هرچه ...
  توضیحی در مختصر درباره کتاب کجا میریم بابا خدمتتون...
  02:44
  • 0

  • 6 سال پیش
  02:44
  توضیحی در مختصر درباره کتاب کجا میریم بابا خدمتتون عرض کنم : «کجا می‌ریم، بابا؟» سوالی است که توما، معلول ذهنی ـ جسمی، هر بار که سوار ماشین پدرش می‌شود، به طور خستگی‌ناپذیری از او می‌پرسد. جواب هرچه ...
  توضیحی در مختصر درباره کتاب کجا میریم بابا خدمتتون...
  02:02
  • 1

  • 6 سال پیش
  02:02
  توضیحی در مختصر درباره کتاب کجا میریم بابا خدمتتون عرض کنم : «کجا می‌ریم، بابا؟» سوالی است که توما، معلول ذهنی ـ جسمی، هر بار که سوار ماشین پدرش می‌شود، به طور خستگی‌ناپذیری از او می‌پرسد. جواب هرچه ...
  توضیحی در مختصر درباره کتاب کجا میریم بابا خدمتتون...
  03:30
  • 4

  • 6 سال پیش
  03:30
  توضیحی در مختصر درباره کتاب کجا میریم بابا خدمتتون عرض کنم : «کجا می‌ریم، بابا؟» سوالی است که توما، معلول ذهنی ـ جسمی، هر بار که سوار ماشین پدرش می‌شود، به طور خستگی‌ناپذیری از او می‌پرسد. جواب هرچه...
  توضیحی در مختصر درباره کتاب کجا میریم بابا خدمتتون...
  04:38
  • 2

  • 6 سال پیش
  04:38
  shenoto-ads
  shenoto-ads