کیرپی

بابک مینقی
205
میانگین پخش
35.4K
تعداد پخش
65
دنبال کننده

کیرپی

بابک مینقی
205
میانگین پخش
35.4K
تعداد پخش
65
دنبال کننده

اوچ پیشیک سیرا کیتابلاری - کیرپی...

اوچ پیشیک سیرا کیتابلاری - کیرپی

05:14
 • 339

 • 1 سال پیش
05:14
اوچ پیشیک سیرا کیتابلاری - کتاب صوتی کودک و نوجوان...

اوچ پیشیک سیرا کیتابلاری - کتاب صوتی کودک و نوج...

05:56
 • 479

 • 1 سال پیش
05:56
مجموعه شعر ترکی با صدای آینار تبریزلی برای خرید نسخه چاپی و دیدن سایر آثار برند فرهنگی کیرپی با ما با آیدی kirpi_book@ در تماس باشید....
مجموعه شعر ترکی با صدای آینار تبریزلی برای خرید ن...
00:54
 • 170

 • 1 سال پیش
00:54
مجموعه شعر ترکی با صدای آینار تبریزلی برای خرید نسخه چاپی و دیدن سایر آثار برند فرهنگی کیرپی با ما با آیدی kirpi_book@ در تماس باشید....
مجموعه شعر ترکی با صدای آینار تبریزلی برای خرید ن...
02:16
 • 86

 • 1 سال پیش
02:16
مجموعه شعر ترکی با صدای آینار تبریزلی برای خرید نسخه چاپی و دیدن سایر آثار برند فرهنگی کیرپی با ما با آیدی kirpi_book@ در تماس باشید....
مجموعه شعر ترکی با صدای آینار تبریزلی برای خرید ن...
01:13
 • 91

 • 1 سال پیش
01:13
مجموعه شعر ترکی با صدای آینار تبریزلی برای خرید نسخه چاپی و دیدن سایر آثار برند فرهنگی کیرپی با ما با آیدی kirpi_book@ در تماس باشید....
مجموعه شعر ترکی با صدای آینار تبریزلی برای خرید ن...
01:55
 • 79

 • 1 سال پیش
01:55
مجموعه شعر ترکی با صدای آینار تبریزلی برای خرید نسخه چاپی و دیدن سایر آثار برند فرهنگی کیرپی با ما با آیدی kirpi_book@ در تماس باشید....
مجموعه شعر ترکی با صدای آینار تبریزلی برای خرید ن...
00:44
 • 87

 • 1 سال پیش
00:44
مجموعه شعر ترکی با صدای آینار تبریزلی برای خرید نسخه چاپی و دیدن سایر آثار برند فرهنگی کیرپی با ما با آیدی kirpi_book@ در تماس باشید....
مجموعه شعر ترکی با صدای آینار تبریزلی برای خرید ن...
01:38
 • 93

 • 1 سال پیش
01:38
مجموعه شعر ترکی با صدای آینار تبریزلی برای خرید نسخه چاپی و دیدن سایر آثار برند فرهنگی کیرپی با ما با آیدی kirpi_book@ در تماس باشید....
مجموعه شعر ترکی با صدای آینار تبریزلی برای خرید ن...
04:30
 • 107

 • 1 سال پیش
04:30
مجموعه شعر ترکی با صدای آینار تبریزلی برای خرید نسخه چاپی و دیدن سایر آثار برند فرهنگی کیرپی با ما با آیدی kirpi_book@ در تماس باشید....
مجموعه شعر ترکی با صدای آینار تبریزلی برای خرید ن...
01:25
 • 77

 • 1 سال پیش
01:25
مجموعه شعر ترکی با صدای آینار تبریزلی برای خرید نسخه چاپی و دیدن سایر آثار برند فرهنگی کیرپی با ما با آیدی kirpi_book@ در تماس باشید....
مجموعه شعر ترکی با صدای آینار تبریزلی برای خرید ن...
00:31
 • 93

 • 1 سال پیش
00:31
پادکست فرهنگی، هنری، اجتماعی ایکیمیز گفتگو درباره فرهنگ و هنر |در حال پخش| با انتشار قسمت‌های جدید به تعداد فایل ها افزوده خواهد شد....
پادکست فرهنگی، هنری، اجتماعی ایکیمیز گفتگو درباره...
01:02:12
 • 106

 • 1 سال پیش
01:02:12
پادکست فرهنگی، هنری، اجتماعی ایکیمیز گفتگو درباره فرهنگ و هنر |در حال پخش| با انتشار قسمت‌های جدید به تعداد فایل ها افزوده خواهد شد....
پادکست فرهنگی، هنری، اجتماعی ایکیمیز گفتگو درباره...
54:37
 • 84

 • 1 سال پیش
54:37
پادکست فرهنگی، هنری، اجتماعی ایکیمیز گفتگو درباره فرهنگ و هنر |در حال پخش| با انتشار قسمت‌های جدید به تعداد فایل ها افزوده خواهد شد....
پادکست فرهنگی، هنری، اجتماعی ایکیمیز گفتگو درباره...
58:11
 • 69

 • 2 سال پیش
58:11
 • 45

 • 2 سال پیش
حیدربابا - شهریار...
حیدربابا - شهریار
36:53
 • 45

 • 2 سال پیش
36:53
پادکست فرهنگی، هنری، اجتماعی ایکیمیز گفتگو درباره فرهنگ و هنر |در حال پخش| با انتشار قسمت‌های جدید به تعداد فایل ها افزوده خواهد شد....
پادکست فرهنگی، هنری، اجتماعی ایکیمیز گفتگو درباره...
01:08:19
 • 83

 • 2 سال پیش
01:08:19
پادکست فرهنگی، هنری، اجتماعی ایکیمیز گفتگو درباره فرهنگ و هنر |در حال پخش| با انتشار قسمت‌های جدید به تعداد فایل ها افزوده خواهد شد....
پادکست فرهنگی، هنری، اجتماعی ایکیمیز گفتگو درباره...
01:01:08
 • 69

 • 2 سال پیش
01:01:08
هر آدامین اؤز اولدوزو وار. بعضی لری سیاح‌لارا، یول گوستریر. بعضی‌لری ده عادی ایشیلتی‌لاردی. دلال اوچون اونلار قیزیلدی. بو آدام‌لارین هامیسی اوچونده ساده اولدوزلاردی. آمما سنین چوخ دیرلی اولدوزلارین او...
هر آدامین اؤز اولدوزو وار. بعضی لری سیاح‌لارا، یول...
52:26
 • 7

 • 2 سال پیش
52:26
هر آدامین اؤز اولدوزو وار. بعضی لری سیاح‌لارا، یول گوستریر. بعضی‌لری ده عادی ایشیلتی‌لاردی. دلال اوچون اونلار قیزیلدی. بو آدام‌لارین هامیسی اوچونده ساده اولدوزلاردی. آمما سنین چوخ دیرلی اولدوزلارین او...
هر آدامین اؤز اولدوزو وار. بعضی لری سیاح‌لارا، یول...
55:27
 • 18

 • 2 سال پیش
55:27
پادکست فرهنگی، هنری، اجتماعی ایکیمیز گفتگو درباره فرهنگ و هنر |در حال پخش| با انتشار قسمت‌های جدید به تعداد فایل ها افزوده خواهد شد....
پادکست فرهنگی، هنری، اجتماعی ایکیمیز گفتگو درباره...
01:25:41
 • 61

 • 2 سال پیش
01:25:41
پادکست فرهنگی، هنری، اجتماعی ایکیمیز گفتگو درباره فرهنگ و هنر |در حال پخش| با انتشار قسمت‌های جدید به تعداد فایل ها افزوده خواهد شد....
پادکست فرهنگی، هنری، اجتماعی ایکیمیز گفتگو درباره...
52:53
 • 53

 • 2 سال پیش
52:53
پادکست فرهنگی، هنری، اجتماعی ایکیمیز گفتگو درباره فرهنگ و هنر |در حال پخش| با انتشار قسمت‌های جدید به تعداد فایل ها افزوده خواهد شد....
پادکست فرهنگی، هنری، اجتماعی ایکیمیز گفتگو درباره...
01:04:49
 • 58

 • 2 سال پیش
01:04:49
پادکست فرهنگی، هنری، اجتماعی ایکیمیز گفتگو درباره فرهنگ و هنر |در حال پخش| با انتشار قسمت‌های جدید به تعداد فایل ها افزوده خواهد شد....
پادکست فرهنگی، هنری، اجتماعی ایکیمیز گفتگو درباره...
59:25
 • 61

 • 2 سال پیش
59:25
پادکست فرهنگی، هنری، اجتماعی ایکیمیز گفتگو درباره فرهنگ و هنر |در حال پخش| با انتشار قسمت‌های جدید به تعداد فایل ها افزوده خواهد شد....
پادکست فرهنگی، هنری، اجتماعی ایکیمیز گفتگو درباره...
54:23
 • 57

 • 2 سال پیش
54:23
پادکست فرهنگی، هنری، اجتماعی ایکیمیز گفتگو درباره فرهنگ و هنر |در حال پخش| با انتشار قسمت‌های جدید به تعداد فایل ها افزوده خواهد شد....
پادکست فرهنگی، هنری، اجتماعی ایکیمیز گفتگو درباره...
01:02:15
 • 66

 • 2 سال پیش
01:02:15
پادکست فرهنگی، هنری، اجتماعی ایکیمیز گفتگو درباره فرهنگ و هنر |در حال پخش| با انتشار قسمت‌های جدید به تعداد فایل ها افزوده خواهد شد....
پادکست فرهنگی، هنری، اجتماعی ایکیمیز گفتگو درباره...
57:54
 • 69

 • 2 سال پیش
57:54
پادکست فرهنگی، هنری، اجتماعی ایکیمیز گفتگو درباره فرهنگ و هنر |در حال پخش| با انتشار قسمت‌های جدید به تعداد فایل ها افزوده خواهد شد....
پادکست فرهنگی، هنری، اجتماعی ایکیمیز گفتگو درباره...
57:41
 • 57

 • 2 سال پیش
57:41
پادکست فرهنگی، هنری، اجتماعی ایکیمیز گفتگو درباره فرهنگ و هنر |در حال پخش| با انتشار قسمت‌های جدید به تعداد فایل ها افزوده خواهد شد....
پادکست فرهنگی، هنری، اجتماعی ایکیمیز گفتگو درباره...
59:35
 • 62

 • 2 سال پیش
59:35
پادکست فرهنگی، هنری، اجتماعی ایکیمیز گفتگو درباره فرهنگ و هنر |در حال پخش| با انتشار قسمت‌های جدید به تعداد فایل ها افزوده خواهد شد....
پادکست فرهنگی، هنری، اجتماعی ایکیمیز گفتگو درباره...
01:09:33
 • 60

 • 2 سال پیش
01:09:33
پادکست فرهنگی، هنری، اجتماعی ایکیمیز گفتگو درباره فرهنگ و هنر |در حال پخش| با انتشار قسمت‌های جدید به تعداد فایل ها افزوده خواهد شد....
پادکست فرهنگی، هنری، اجتماعی ایکیمیز گفتگو درباره...
01:02:41
 • 57

 • 2 سال پیش
01:02:41
پادکست فرهنگی، هنری، اجتماعی ایکیمیز گفتگو درباره فرهنگ و هنر |در حال پخش| با انتشار قسمت‌های جدید به تعداد فایل ها افزوده خواهد شد....
پادکست فرهنگی، هنری، اجتماعی ایکیمیز گفتگو درباره...
01:08:48
 • 63

 • 2 سال پیش
01:08:48
پادکست فرهنگی، هنری، اجتماعی ایکیمیز گفتگو درباره فرهنگ و هنر |در حال پخش| با انتشار قسمت‌های جدید به تعداد فایل ها افزوده خواهد شد....
پادکست فرهنگی، هنری، اجتماعی ایکیمیز گفتگو درباره...
01:11:55
 • 63

 • 2 سال پیش
01:11:55
پادکست فرهنگی، هنری، اجتماعی ایکیمیز گفتگو درباره فرهنگ و هنر |در حال پخش| با انتشار قسمت‌های جدید به تعداد فایل ها افزوده خواهد شد....
پادکست فرهنگی، هنری، اجتماعی ایکیمیز گفتگو درباره...
01:24:37
 • 59

 • 2 سال پیش
01:24:37
پادکست فرهنگی، هنری، اجتماعی ایکیمیز گفتگو درباره فرهنگ و هنر |در حال پخش| با انتشار قسمت‌های جدید به تعداد فایل ها افزوده خواهد شد....
پادکست فرهنگی، هنری، اجتماعی ایکیمیز گفتگو درباره...
01:20:35
 • 58

 • 2 سال پیش
01:20:35
پادکست فرهنگی، هنری، اجتماعی ایکیمیز گفتگو درباره فرهنگ و هنر |در حال پخش| با انتشار قسمت‌های جدید به تعداد فایل ها افزوده خواهد شد....
پادکست فرهنگی، هنری، اجتماعی ایکیمیز گفتگو درباره...
57:54
 • 56

 • 2 سال پیش
57:54
پادکست فرهنگی، هنری، اجتماعی ایکیمیز گفتگو درباره فرهنگ و هنر |در حال پخش| با انتشار قسمت‌های جدید به تعداد فایل ها افزوده خواهد شد....
پادکست فرهنگی، هنری، اجتماعی ایکیمیز گفتگو درباره...
53:28
 • 87

 • 2 سال پیش
53:28
ایستگاه ویکتوریا نویسنده: هارولد پینتر کارگردان: مسعود زارعی تهیه‌کننده: سامره پورمرادیان صداپیشگان: مرتضی رضوی، مسعود زارعی مترجم: علی امینی نجفی مجریان: علی کاظمینی، فهیمه جهانی صداگذاری و می...
ایستگاه ویکتوریا نویسنده: هارولد پینتر کارگردان:...
12:58
 • 208

 • 3 سال پیش
12:58
 • 351

 • 3 سال پیش
کشور متاسفه! نویسنده: ماتئی ویسنی‌یک کارگردان: مسعود زارعی تهیه‌کننده: سامره پورمرادیان صداپیشگان: رعنا پورمحمد، مسعود زارعی، مازیار راسخی مترجم: محمد تمدّنی مجریان: علی کاظمینی، فهیمه جهانی صد...
کشور متاسفه! نویسنده: ماتئی ویسنی‌یک کارگردان: م...
07:57
 • 351

 • 3 سال پیش
07:57
کنسرت موسیقی «آذربایجان» خواننده: سامی یوسف سامی یوسف(زاده‌ی ۲۱ ژوییه ۱۹۸۰) تهیه‌کننده، آهنگساز، ترانه‌سرا و خواننده آذربایجانی-بریتانیایی است. او در بیوگرافی وبگاه رسمی‌اش، خود را یک «مسلمان بریتانی...
کنسرت موسیقی «آذربایجان» خواننده: سامی یوسف سامی ...
05:35
 • 3.0K

 • 3 سال پیش
05:35
کنسرت موسیقی «آذربایجان» خواننده: سامی یوسف سامی یوسف(زاده‌ی ۲۱ ژوییه ۱۹۸۰) تهیه‌کننده، آهنگساز، ترانه‌سرا و خواننده آذربایجانی-بریتانیایی است. او در بیوگرافی وبگاه رسمی‌اش، خود را یک «مسلمان بریتانی...
کنسرت موسیقی «آذربایجان» خواننده: سامی یوسف سامی ...
06:35
 • 376

 • 3 سال پیش
06:35
کنسرت موسیقی «آذربایجان» خواننده: سامی یوسف سامی یوسف(زاده‌ی ۲۱ ژوییه ۱۹۸۰) تهیه‌کننده، آهنگساز، ترانه‌سرا و خواننده آذربایجانی-بریتانیایی است. او در بیوگرافی وبگاه رسمی‌اش، خود را یک «مسلمان بریتانی...
کنسرت موسیقی «آذربایجان» خواننده: سامی یوسف سامی ...
03:27
 • 638

 • 3 سال پیش
03:27
کنسرت موسیقی «آذربایجان» خواننده: سامی یوسف سامی یوسف(زاده‌ی ۲۱ ژوییه ۱۹۸۰) تهیه‌کننده، آهنگساز، ترانه‌سرا و خواننده آذربایجانی-بریتانیایی است. او در بیوگرافی وبگاه رسمی‌اش، خود را یک «مسلمان بریتانی...
کنسرت موسیقی «آذربایجان» خواننده: سامی یوسف سامی ...
07:43
 • 321

 • 3 سال پیش
07:43
کنسرت موسیقی «آذربایجان» خواننده: سامی یوسف سامی یوسف(زاده‌ی ۲۱ ژوییه ۱۹۸۰) تهیه‌کننده، آهنگساز، ترانه‌سرا و خواننده آذربایجانی-بریتانیایی است. او در بیوگرافی وبگاه رسمی‌اش، خود را یک «مسلمان بریتانی...
کنسرت موسیقی «آذربایجان» خواننده: سامی یوسف سامی ...
04:24
 • 292

 • 3 سال پیش
04:24
کنسرت موسیقی «آذربایجان» خواننده: سامی یوسف سامی یوسف(زاده‌ی ۲۱ ژوییه ۱۹۸۰) تهیه‌کننده، آهنگساز، ترانه‌سرا و خواننده آذربایجانی-بریتانیایی است. او در بیوگرافی وبگاه رسمی‌اش، خود را یک «مسلمان بریتانی...
کنسرت موسیقی «آذربایجان» خواننده: سامی یوسف سامی ...
04:56
 • 430

 • 3 سال پیش
04:56
کنسرت موسیقی «آذربایجان» خواننده: سامی یوسف سامی یوسف(زاده‌ی ۲۱ ژوییه ۱۹۸۰) تهیه‌کننده، آهنگساز، ترانه‌سرا و خواننده آذربایجانی-بریتانیایی است. او در بیوگرافی وبگاه رسمی‌اش، خود را یک «مسلمان بریتانی...
کنسرت موسیقی «آذربایجان» خواننده: سامی یوسف سامی ...
06:54
 • 411

 • 3 سال پیش
06:54
کنسرت موسیقی «آذربایجان» خواننده: سامی یوسف سامی یوسف(زاده‌ی ۲۱ ژوییه ۱۹۸۰) تهیه‌کننده، آهنگساز، ترانه‌سرا و خواننده آذربایجانی-بریتانیایی است. او در بیوگرافی وبگاه رسمی‌اش، خود را یک «مسلمان بریتانی...
کنسرت موسیقی «آذربایجان» خواننده: سامی یوسف سامی ...
03:00
 • 588

 • 3 سال پیش
03:00
کنسرت موسیقی «آذربایجان» خواننده: سامی یوسف سامی یوسف(زاده‌ی ۲۱ ژوییه ۱۹۸۰) تهیه‌کننده، آهنگساز، ترانه‌سرا و خواننده آذربایجانی-بریتانیایی است. او در بیوگرافی وبگاه رسمی‌اش، خود را یک «مسلمان بریتانی...
کنسرت موسیقی «آذربایجان» خواننده: سامی یوسف سامی ...
04:18
 • 979

 • 3 سال پیش
04:18
استندآپ کمدی میر محسن مستجاب‌الدعوه رییس دائمی آکادمی بین‌المللی خنده! یکی از معدود نوارهایی که از اجرای استندآپ کمدی میر محسن مستجاب‌الدعوه(کمدین نامدار آذربایجانی) به یادگار مانده است. احتمالاً ...
استندآپ کمدی میر محسن مستجاب‌الدعوه رییس دائمی آک...
29:41
 • 1.2K

 • 4 سال پیش
29:41
استندآپ کمدی میر محسن مستجاب‌الدعوه رییس دائمی آکادمی بین‌المللی خنده! یکی از معدود نوارهایی که از اجرای استندآپ کمدی میر محسن مستجاب‌الدعوه(کمدین نامدار آذربایجانی) به یادگار مانده است. احتمالاً ...
استندآپ کمدی میر محسن مستجاب‌الدعوه رییس دائمی آک...
29:16
 • 3.3K

 • 4 سال پیش
29:16
کتاب صوتی برای آشنایی کودکان با ویروس کرونا نویسنده: ملکا غریب/ ترجمه: رویا کریمیان/ راوی: گنبد کبود برای خرید نسخه چاپی این کتاب و سایر محصولات می‌توانید به یکی از سایت‌های زیر مراجعه کنید. ...
کتاب صوتی برای آشنایی کودکان با ویروس کرونا نو...
06:17
 • 323

 • 4 سال پیش
06:17
shenoto-ads
shenoto-ads