کیم نوش

رسول صفاری
  103
  میانگین پخش
  511
  تعداد پخش
  8
  دنبال کننده

  کیم نوش

  رسول صفاری
  103
  میانگین پخش
  511
  تعداد پخش
  8
  دنبال کننده

  در این پادکست راجب علل دروغگویی بحث می شود. این پادکست قسمت چهارم کارگاه زبان بدن است که در سایت کیم نوش بصورت سریالی هرهفته شنبه هاساعت 19:30 یک قسمت از آن منتشر می شود.
  در این پادکست راجب علل دروغگویی بحث می شود. این پ...
  12:38
  • 111

  • 3 سال پیش
  12:38
  در این پادکست راجب دروغگویی های جالب حیوانات و نوزادان و دایره دروغ بحث می شود. این پادکست قسمت سوم کارگاه زبان بدن است که در سایت کیم نوش بصورت سریالی هرهفته شنبه هاساعت 19:30 یک قسمت از آن منتشر م...
  در این پادکست راجب دروغگویی های جالب حیوانات و نوز...
  07:08
  • 47

  • 3 سال پیش
  07:08
  در این پادکست راجب چرایی دروغ گفتن سخن خواهیم گفت. این پادکست قسمت دوم کارگاه زبان بدن است که در سایت کیم نوش بصورت سریالی هرهفته شنبه هاساعت 19:30 یک قسمت از آن منتشر می شود.
  در این پادکست راجب چرایی دروغ گفتن سخن خواهیم گفت....
  07:28
  • 88

  • 3 سال پیش
  07:28
  در این پادکست اصول کلی و هدف نهایی کارگاه زبان بدن را که در سایت کیم نوش بصورت سریالی هرهفته شنبه ها یک قسمت از آن منتشر می شود توضیح می دهیم و همیطور از کارایی و اصولی که در این کارگاه یاد میگیرید سخ...
  در این پادکست اصول کلی و هدف نهایی کارگاه زبان بدن...
  13:58
  • 136

  • 3 سال پیش
  13:58
  کمر درد های ناگهانی را با استفاده از این پیشنهادات ساده می توانید کاهش یا جلوگیری کنید. این پیشنهادات را همیشه به خاطر داشته باشید و با درد های کمر خداحافظی کنید.
  کمر درد های ناگهانی را با استفاده از این پیشنهادات...
  06:00
  • 129

  • 3 سال پیش
  06:00
  shenoto-ads
  shenoto-ads