خوابگرام

خوابگرام
  80
  میانگین پخش
  1.0K
  تعداد پخش
  7
  دنبال کننده

  خوابگرام

  خوابگرام
  80
  میانگین پخش
  1.0K
  تعداد پخش
  7
  دنبال کننده

  افسانه ماه‌پیشانی از افسانه‌های کهن ایرانی است که همانندی‌هایی با داستان فریدون و ضحاک دارد. در داستان فریدون، با بوسه ابلیس بر شانه‌های ضحاک مارهایی می‌روید که هر چه آن‌ها را می‌بُرند، دوباره می‌روین...

  افسانه ماه‌پیشانی از افسانه‌های کهن ایرانی است ...

  09:28
  • 9

  • 1 سال پیش
  09:28
  بازخوانی اشعار موسیقی شعر...
  بازخوانی اشعار موسیقی شعر
  03:51
  • 16

  • 1 سال پیش
  03:51
  بازخوانی اشعار موسیقی شعر...
  بازخوانی اشعار موسیقی شعر
  03:22
  • 27

  • 1 سال پیش
  03:22
  بازخوانی اشعار موسیقی شعر...
  بازخوانی اشعار موسیقی شعر
  07:57
  • 18

  • 1 سال پیش
  07:57
  بازخوانی اشعار موسیقی شعر...
  بازخوانی اشعار موسیقی شعر
  15:39
  • 37

  • 1 سال پیش
  15:39
  بازخوانی اشعار موسیقی شعر...
  بازخوانی اشعار موسیقی شعر
  07:51
  • 53

  • 1 سال پیش
  07:51
  بازخوانی اشعار موسیقی شعر...
  بازخوانی اشعار موسیقی شعر
  08:22
  • 82

  • 1 سال پیش
  08:22
  فردریک بکمن نویسنده مشهور اروپایی است که میلیون‌ها نفر در دنیا رمانِ اول او، مردی به نام اوه و رمان خلاقانه شهر خرس را خوانده‌اند و شیفته‌اش شده‌اند. حالا بار دیگر این نویسنده سوئدی با رمانی کوتاه آمد...
  فردریک بکمن نویسنده مشهور اروپایی است که میلیون‌ها...
  04:00
  • 127

  • 6 سال پیش
  04:00
  فردریک بکمن نویسنده مشهور اروپایی است که میلیون‌ها نفر در دنیا رمانِ اول او، مردی به نام اوه و رمان خلاقانه شهر خرس را خوانده‌اند و شیفته‌اش شده‌اند. حالا بار دیگر این نویسنده سوئدی با رمانی کوتاه آمد...
  فردریک بکمن نویسنده مشهور اروپایی است که میلیون‌ها...
  04:16
  • 94

  • 6 سال پیش
  04:16
  فردریک بکمن نویسنده مشهور اروپایی است که میلیون‌ها نفر در دنیا رمانِ اول او، مردی به نام اوه و رمان خلاقانه شهر خرس را خوانده‌اند و شیفته‌اش شده‌اند. حالا بار دیگر این نویسنده سوئدی با رمانی کوتاه آمد...
  فردریک بکمن نویسنده مشهور اروپایی است که میلیون‌ها...
  04:02
  • 93

  • 6 سال پیش
  04:02
  فردریک بکمن نویسنده مشهور اروپایی است که میلیون‌ها نفر در دنیا رمانِ اول او، مردی به نام اوه و رمان خلاقانه شهر خرس را خوانده‌اند و شیفته‌اش شده‌اند. حالا بار دیگر این نویسنده سوئدی با رمانی کوتاه آمد...
  فردریک بکمن نویسنده مشهور اروپایی است که میلیون‌ها...
  04:02
  • 142

  • 6 سال پیش
  04:02
  فردریک بکمن نویسنده مشهور اروپایی است که میلیون‌ها نفر در دنیا رمانِ اول او، مردی به نام اوه و رمان خلاقانه شهر خرس را خوانده‌اند و شیفته‌اش شده‌اند. حالا بار دیگر این نویسنده سوئدی با رمانی کوتاه آمد...
  فردریک بکمن نویسنده مشهور اروپایی است که میلیون‌ها...
  04:02
  • 82

  • 6 سال پیش
  04:02
  فردریک بکمن نویسنده مشهور اروپایی است که میلیون‌ها نفر در دنیا رمانِ اول او، مردی به نام اوه و رمان خلاقانه شهر خرس را خوانده‌اند و شیفته‌اش شده‌اند. حالا بار دیگر این نویسنده سوئدی با رمانی کوتاه آمد...
  فردریک بکمن نویسنده مشهور اروپایی است که میلیون‌ها...
  04:11
  • 249

  • 6 سال پیش
  04:11
  shenoto-ads
  shenoto-ads