کتابچی | Ketabchi

آنت میناسیان
  2.7K
  میانگین پخش
  18.7K
  تعداد پخش
  820
  دنبال کننده

  کتابچی | Ketabchi

  آنت میناسیان
  2.7K
  میانگین پخش
  18.7K
  تعداد پخش
  820
  دنبال کننده

  • 4.7K

  • 3 سال پیش
  دفاع لوژین من آنت میناسیان هستم و تو هر قسمت از پادکست کتابچی، خلاصه یه کتاب رو با هم مرور میکنیم. نقد حرفه ای نمیکنم و فقط برداشت و نظر خودم رو برای کتاب دوستان بیان میکنم تو این قسمت خلاصه ای از کت...
  دفاع لوژین من آنت میناسیان هستم و تو هر قسمت از پ...
  10:01
  • 4.7K

  • 3 سال پیش
  10:01
  • 2.6K

  • 3 سال پیش
  کوری من آنت میناسیان هستم و تو هر قسمت از پادکست کتابچی، خلاصه یه کتاب رو با هم مرور میکنیم. نقد حرفه ای نمیکنم و فقط برداشت و نظر خودم رو برای کتاب دوستان بیان میکنم تو این قسمت خلاصه ای از کتاب کور...
  کوری من آنت میناسیان هستم و تو هر قسمت از پادکست ...
  12:00
  • 2.6K

  • 3 سال پیش
  12:00
  • 1.6K

  • 4 سال پیش
  دن کامیلو من آنت میناسیان هستم و تو هر قسمت از این پادکست، خلاصه یه کتاب رو با هم مرور میکنیم. نقد حرفه ای نمیکنم و فقط برداشت و نظر خودم رو برای کتاب دوستان بیان میکنم تو این قسمت که کمی با قسمتهای ...
  دن کامیلو من آنت میناسیان هستم و تو هر قسمت از ای...
  09:13
  • 1.6K

  • 4 سال پیش
  09:13
  • 1.6K

  • 4 سال پیش
  هیاهوی زمان من آنت میناسیان هستم و تو هر قسمت از این پادکست، خلاصه یه کتاب رو با هم مرور میکنیم. نقد حرفه ای نمیکنم و فقط برداشت و نظر خودم رو برای کتاب دوستان بیان میکنم تو این قسمت خلاصه ای از کتاب...
  هیاهوی زمان من آنت میناسیان هستم و تو هر قسمت از ...
  24:05
  • 1.6K

  • 4 سال پیش
  24:05
  • 2.1K

  • 4 سال پیش
  درک یک پایان من آنت میناسیان هستم و تو هر قسمت از این پادکست، خلاصه یه کتاب رو با هم مرور میکنیم. نقد حرفه ای نمیکنم و فقط برداشت و نظر خودم رو برای کتاب دوستان بیان میکنم تو این قسمت خلاصه ای از کتا...
  درک یک پایان من آنت میناسیان هستم و تو هر قسمت از...
  32:27
  • 2.1K

  • 4 سال پیش
  32:27
  • 3.7K

  • 4 سال پیش
  سیر عشق من آنت میناسیان هستم و تو هر قسمت این پادکست خلاصه یه کتاب رو با هم مرور میکنیم. نقد حرفه ای نمیکنم و فقط برداشت و نظر خودم رو برای کتاب دوستان بیان میکنم تو این قسمت خلاصه ای از کتاب سیر عشق...
  سیر عشق من آنت میناسیان هستم و تو هر قسمت این پاد...
  27:23
  • 3.7K

  • 4 سال پیش
  27:23
  • 2.4K

  • 4 سال پیش
  مرد صد ساله من آنت میناسیان هستم و تو هر قسمت این پادکست خلاصه یه کتاب رو با هم مرور میکنیم. نقد حرفه ای نمیکنم و فقط برداشت و نظر خودم رو برای کتاب دوستان بیان میکنم تو این قسمت خلاصه ای از کتاب مرد...
  مرد صد ساله من آنت میناسیان هستم و تو هر قسمت این...
  13:27
  • 2.4K

  • 4 سال پیش
  13:27
  shenoto-ads
  shenoto-ads