کانون دبیرستان فرهنگ 7

pdaryanavard
  13
  میانگین پخش
  337
  تعداد پخش
  2
  دنبال کننده

  کانون دبیرستان فرهنگ 7

  pdaryanavard
  13
  میانگین پخش
  337
  تعداد پخش
  2
  دنبال کننده

  شعری از سهراب سپهری...

  شعری از سهراب سپهری

  05:02
  • 13

  • 6 ماه پیش
  05:02
  نوشته : عرفان نظر آهاری ...

  نوشته : عرفان نظر آهاری

  05:07
  • 21

  • 6 ماه پیش
  05:07
  نوشته: هانس کریستین آندرسن...

  نوشته: هانس کریستین آندرسن

  04:28
  • 10

  • 6 ماه پیش
  04:28
  اثری هانس کریستین آندرسن...

  اثری هانس کریستین آندرسن

  09:35
  • 9

  • 6 ماه پیش
  09:35
  اثری از ویکتور هوگو...

  اثری از ویکتور هوگو

  09:55
  • 8

  • 6 ماه پیش
  09:55
  اثری از : هانس کریستین آندرسن...

  اثری از : هانس کریستین آندرسن

  05:29
  • 7

  • 6 ماه پیش
  05:29
  مثنوی مولوی ...

  مثنوی مولوی

  05:55
  • 12

  • 6 ماه پیش
  05:55
  نوشته ی عرفان نظرآهاری ...

  نوشته ی عرفان نظرآهاری

  04:14
  • 10

  • 6 ماه پیش
  04:14
  • 9

  • 6 ماه پیش
  نوشته ی امین مروج...

  نوشته ی امین مروج

  05:21
  • 9

  • 6 ماه پیش
  05:21
  شاعر :فاضل نظری ...

  شاعر :فاضل نظری

  02:20
  • 7

  • 6 ماه پیش
  02:20
  نوشته ی :فاطمه حسن زاده قره لو ...

  نوشته ی :فاطمه حسن زاده قره لو

  04:01
  • 6

  • 6 ماه پیش
  04:01
  معرفی کتاب از چیزی نمی ترسیدم (زندگینامه ی خود نوشت سردار سلیمانی )...

  معرفی کتاب از چیزی نمی ترسیدم (زندگینامه ی خود ...

  04:12
  • 20

  • 6 ماه پیش
  04:12
  دل نوشته ای از فاطمه حسن زاده قره لو...

  دل نوشته ای از فاطمه حسن زاده قره لو

  03:40
  • 6

  • 6 ماه پیش
  03:40
  نوشته ی : عرفان نظر آهاری ...

  نوشته ی : عرفان نظر آهاری

  05:33
  • 6

  • 6 ماه پیش
  05:33
  اثری از شاهنامه فردوسی ...

  اثری از شاهنامه فردوسی

  12:25
  • 8

  • 6 ماه پیش
  12:25
  بوستان سعدی باب دهم ...

  بوستان سعدی باب دهم

  08:54
  • 6

  • 6 ماه پیش
  08:54
  حکایتی از کتاب مرزبان نامه ...

  حکایتی از کتاب مرزبان نامه

  05:07
  • 8

  • 6 ماه پیش
  05:07
  شعری از نظامی گنجوی ...

  شعری از نظامی گنجوی

  04:04
  • 9

  • 6 ماه پیش
  04:04
  • 11

  • 6 ماه پیش
  نویسنده : هانس کریستین آندرسن ...

  نویسنده : هانس کریستین آندرسن

  06:07
  • 11

  • 6 ماه پیش
  06:07
  نویسنده : فرهاد حسن زاده ...

  نویسنده : فرهاد حسن زاده

  04:38
  • 7

  • 6 ماه پیش
  04:38
  شعری از : مهدی اخوان ثالث ...

  شعری از : مهدی اخوان ثالث

  02:43
  • 7

  • 6 ماه پیش
  02:43
  • 12

  • 6 ماه پیش
  نویسنده داستان : آنتوان دو سنت اگزوپری ...

  نویسنده داستان : آنتوان دو سنت اگزوپری

  06:21
  • 12

  • 6 ماه پیش
  06:21
  شعری از احمد رضا احمدی...

  شعری از احمد رضا احمدی

  02:48
  • 11

  • 6 ماه پیش
  02:48
  نوشته مهدی آذر یزدی در کتاب قصه های خوب برای بچه های خوب ( برگرفته از کلیله و دمنه) ...

  نوشته مهدی آذر یزدی در کتاب قصه های خوب برای ب...

  10:03
  • 50

  • 6 ماه پیش
  10:03
  نوشته: مهدی رجبی...

  نوشته: مهدی رجبی

  12:51
  • 13

  • 6 ماه پیش
  12:51
  نوشته : لوئیس سکر...

  نوشته : لوئیس سکر

  10:42
  • 51

  • 6 ماه پیش
  10:42
  shenoto-ads
  shenoto-ads