جافکری

جافکری
4.9K
میانگین پخش
9.8K
تعداد پخش
13
دنبال کننده

جافکری

جافکری
4.9K
میانگین پخش
9.8K
تعداد پخش
13
دنبال کننده

آدم جنگیدن نباشید!به خصوص برای آنهایی که ثابت کرده اند ارزش این جنگ، ارزش وقت و نیرو و ارزش زخمی شدنِ شما را ندارند.آدم آرامش باشید!بگذارید کسانی‌ که از صمیمِ قلب و با تمام وجود دوستتان دارند و شما را...

آدم جنگیدن نباشید!

به خصوص برای آنهایی که...

00:38
  • 3.9K

  • 5 ماه پیش
00:38
داشتم فکر میکردم چقدر آدمهای امن خوبند. آدم هایی که رازدارند. آن‌هایی که میتوانی کنارشان خودت باشی و تمام روحت را عریان کنی. از همه‌چیز بی‌واهمه حرف بزنی، بدون هراسی از قضاوت شدن. آدم‌هایی که نه با لب...

داشتم فکر میکردم چقدر آدمهای امن خوبند. آدم های...

01:20
  • 5.9K

  • 6 ماه پیش
01:20
shenoto-ads
shenoto-ads