منِ برتر (توسعه و موفقیت فردی)

وحید اکبری
278
میانگین پخش
9.7K
تعداد پخش
46
دنبال کننده

منِ برتر (توسعه و موفقیت فردی)

وحید اکبری
278
میانگین پخش
9.7K
تعداد پخش
46
دنبال کننده

دوره‌ی پیش رو، آموزشی کم‌نظیر از نحوه‌ی رویارویی با اینترنت و فضای مجازی است که می‌تواند زندگی شما را متحول کند و عملکردتان را در رابطه با عصر نوظهورِ تکنولوژی‌ها کاملا متفاوت نماید. دوره‌ی پیش رو، آ...
دوره‌ی پیش رو، آموزشی کم‌نظیر از نحوه‌ی رویارویی ب...
22:07
 • 66

 • 1 سال پیش
22:07
 • 163

 • 2 سال پیش
ما آدما اگه واقعا و از ته دل چیزی رو بخوایم و براش تلاش بکنیم، بی شک بهش خواهیم رسید این مسئله هم از نظر علمی، هم تجربی و هم متافیزیک اثبات شده پس خواستن توانستن است
ما آدما اگه واقعا و از ته دل چیزی رو بخوایم و براش...
08:46
 • 163

 • 2 سال پیش
08:46
مثبت نگری، عامل تبدیل رخدادهای به ظاهر بد به وقایع خوب
مثبت نگری، عامل تبدیل رخدادهای به ظاهر بد به وقایع...
07:26
 • 392

 • 2 سال پیش
07:26
کتاب صوتی معجزه شکرگزاری در 28 روز نوشته ی راندا برن
کتاب صوتی معجزه شکرگزاری در 28 روز نوشته ی راندا ب...
04:51
 • 135

 • 2 سال پیش
04:51
کتاب صوتی معجزه شکرگزاری در 28 روز نوشته ی راندا برن
کتاب صوتی معجزه شکرگزاری در 28 روز نوشته ی راندا ب...
05:40
 • 112

 • 2 سال پیش
05:40
کتاب صوتی معجزه شکرگزاری در 28 روز نوشته ی راندا برن
کتاب صوتی معجزه شکرگزاری در 28 روز نوشته ی راندا ب...
06:20
 • 123

 • 2 سال پیش
06:20
کتاب صوتی معجزه شکرگزاری در 28 روز نوشته ی راندا برن
کتاب صوتی معجزه شکرگزاری در 28 روز نوشته ی راندا ب...
07:29
 • 126

 • 2 سال پیش
07:29
کتاب صوتی معجزه شکرگزاری در 28 روز نوشته ی راندا برن
کتاب صوتی معجزه شکرگزاری در 28 روز نوشته ی راندا ب...
07:50
 • 116

 • 2 سال پیش
07:50
کتاب صوتی معجزه شکرگزاری در 28 روز نوشته ی راندا برن
کتاب صوتی معجزه شکرگزاری در 28 روز نوشته ی راندا ب...
08:16
 • 113

 • 2 سال پیش
08:16
کتاب صوتی معجزه شکرگزاری در 28 روز نوشته ی راندا برن
کتاب صوتی معجزه شکرگزاری در 28 روز نوشته ی راندا ب...
08:34
 • 138

 • 2 سال پیش
08:34
کتاب صوتی معجزه شکرگزاری در 28 روز نوشته ی راندا برن
کتاب صوتی معجزه شکرگزاری در 28 روز نوشته ی راندا ب...
06:48
 • 157

 • 2 سال پیش
06:48
کتاب صوتی معجزه شکرگزاری در 28 روز نوشته ی راندا برن
کتاب صوتی معجزه شکرگزاری در 28 روز نوشته ی راندا ب...
11:40
 • 166

 • 2 سال پیش
11:40
کتاب صوتی معجزه شکرگزاری در 28 روز نوشته ی راندا برن
کتاب صوتی معجزه شکرگزاری در 28 روز نوشته ی راندا ب...
06:16
 • 162

 • 2 سال پیش
06:16
کتاب صوتی معجزه شکرگزاری در 28 روز نوشته ی راندا برن
کتاب صوتی معجزه شکرگزاری در 28 روز نوشته ی راندا ب...
06:41
 • 161

 • 2 سال پیش
06:41
کتاب صوتی معجزه شکرگزاری در 28 روز نوشته ی راندا برن
کتاب صوتی معجزه شکرگزاری در 28 روز نوشته ی راندا ب...
06:26
 • 148

 • 2 سال پیش
06:26
کتاب صوتی معجزه شکرگزاری در 28 روز نوشته ی راندا برن
کتاب صوتی معجزه شکرگزاری در 28 روز نوشته ی راندا ب...
10:06
 • 215

 • 2 سال پیش
10:06
کتاب صوتی معجزه شکرگزاری در 28 روز نوشته ی راندا برن
کتاب صوتی معجزه شکرگزاری در 28 روز نوشته ی راندا ب...
08:34
 • 172

 • 2 سال پیش
08:34
کتاب صوتی معجزه شکرگزاری در 28 روز نوشته ی راندا برن
کتاب صوتی معجزه شکرگزاری در 28 روز نوشته ی راندا ب...
09:54
 • 167

 • 2 سال پیش
09:54
کتاب صوتی معجزه شکرگزاری در 28 روز نوشته ی راندا برن
کتاب صوتی معجزه شکرگزاری در 28 روز نوشته ی راندا ب...
09:08
 • 175

 • 2 سال پیش
09:08
کتاب صوتی معجزه شکرگزاری در 28 روز نوشته ی راندا برن
کتاب صوتی معجزه شکرگزاری در 28 روز نوشته ی راندا ب...
11:27
 • 214

 • 2 سال پیش
11:27
کتاب صوتی معجزه شکرگزاری در 28 روز نوشته ی راندا برن
کتاب صوتی معجزه شکرگزاری در 28 روز نوشته ی راندا ب...
05:57
 • 192

 • 2 سال پیش
05:57
کتاب صوتی معجزه شکرگزاری در 28 روز نوشته ی راندا برن
کتاب صوتی معجزه شکرگزاری در 28 روز نوشته ی راندا ب...
08:45
 • 223

 • 2 سال پیش
08:45
کتاب صوتی معجزه شکرگزاری در 28 روز نوشته ی راندا برن
کتاب صوتی معجزه شکرگزاری در 28 روز نوشته ی راندا ب...
04:43
 • 266

 • 2 سال پیش
04:43
کتاب صوتی معجزه شکرگزاری در 28 روز نوشته ی راندا برن
کتاب صوتی معجزه شکرگزاری در 28 روز نوشته ی راندا ب...
10:21
 • 335

 • 2 سال پیش
10:21
کتاب صوتی معجزه شکرگزاری در 28 روز نوشته ی راندا برن
کتاب صوتی معجزه شکرگزاری در 28 روز نوشته ی راندا ب...
09:47
 • 297

 • 2 سال پیش
09:47
کتاب صوتی معجزه شکرگزاری در 28 روز نوشته ی راندا برن
کتاب صوتی معجزه شکرگزاری در 28 روز نوشته ی راندا ب...
11:05
 • 318

 • 2 سال پیش
11:05
کتاب صوتی معجزه شکرگزاری در 28 روز نوشته ی راندا برن
کتاب صوتی معجزه شکرگزاری در 28 روز نوشته ی راندا ب...
10:58
 • 402

 • 2 سال پیش
10:58
کتاب صوتی معجزه شکرگزاری در 28 روز نوشته ی راندا برن
کتاب صوتی معجزه شکرگزاری در 28 روز نوشته ی راندا ب...
08:40
 • 407

 • 2 سال پیش
08:40
کتاب صوتی معجزه شکرگزاری در 28 روز نوشته ی راندا برن
کتاب صوتی معجزه شکرگزاری در 28 روز نوشته ی راندا ب...
08:20
 • 461

 • 2 سال پیش
08:20
کتاب صوتی معجزه شکرگزاری در 28 روز نوشته ی راندا برن
کتاب صوتی معجزه شکرگزاری در 28 روز نوشته ی راندا ب...
10:12
 • 524

 • 2 سال پیش
10:12
کتاب صوتی معجزه شکرگزاری در 28 روز نوشته ی راندا برن
کتاب صوتی معجزه شکرگزاری در 28 روز نوشته ی راندا ب...
10:21
 • 711

 • 2 سال پیش
10:21
کتاب صوتی معجزه شکرگزاری در 28 روز نوشته ی راندا برن
کتاب صوتی معجزه شکرگزاری در 28 روز نوشته ی راندا ب...
07:31
 • 935

 • 2 سال پیش
07:31
کتاب صوتی معجزه شکرگزاری در 28 روز نوشته ی راندا برن
کتاب صوتی معجزه شکرگزاری در 28 روز نوشته ی راندا ب...
35:27
 • 1.2K

 • 2 سال پیش
35:27
 • 89

 • 2 سال پیش
تصحیح الگوهای ذهنی شروعی بسیار عالی برای پیروزی به خویشتن است
تصحیح الگوهای ذهنی شروعی بسیار عالی برای پیروزی به...
11:34
 • 89

 • 2 سال پیش
11:34
 • 87

 • 2 سال پیش
برای موفقیت لازمه شما یاد بگیرید که عادت های بدتون رو از بین ببرید و عادت های خوبی رو بسازین و جایگزین اونها بکنید. من قصد دارم طی مجموعه ای از وویس ها، بهتون یاد بدم که چطور این کار رو انجام بدین
برای موفقیت لازمه شما یاد بگیرید که عادت های بدتون...
09:05
 • 87

 • 2 سال پیش
09:05
shenoto-ads
shenoto-ads