زیست بوم خلاق

ircreative
87
میانگین پخش
434
تعداد پخش
12
دنبال کننده

زیست بوم خلاق

ircreative
87
میانگین پخش
434
تعداد پخش
12
دنبال کننده

شرکت های خلاق ایرانی را بیشتر بشناسیم......
شرکت های خلاق ایرانی را بیشتر بشناسیم...
21:49
  • 17

  • 4 سال پیش
21:49
شرکت های خلاق ایرانی را بیشتر بشناسیم......
شرکت های خلاق ایرانی را بیشتر بشناسیم...
22:22
  • 43

  • 4 سال پیش
22:22
شرکت های خلاق ایرانی را بیشتر بشناسیم......
شرکت های خلاق ایرانی را بیشتر بشناسیم...
24:44
  • 82

  • 4 سال پیش
24:44
وقتی از صنایع خلاق صحبت می کنیم از چه چیزی حرف میزنیم......
وقتی از صنایع خلاق صحبت می کنیم از چه چیزی حرف میز...
29:52
  • 89

  • 4 سال پیش
29:52
وقتی از صنایع خلاق صحبت می کنیم از چه چیزی حرف میزنیم......
وقتی از صنایع خلاق صحبت می کنیم از چه چیزی حرف میز...
46:25
  • 203

  • 4 سال پیش
46:25
shenoto-ads
shenoto-ads